Přejít k článku

Přejít na obsah

Co když se chce se mnou někdo vyspat?

Co když se chce se mnou někdo vyspat?

 26. KAPITOLA

Co když se chce se mnou někdo vyspat?

„Kluci i holky se snaží někoho sbalit a přitom jim jde jenom o sex. Zajímá je, kolik ‚trofejí‘ se jim podaří získat.“ Penny

„Kluci o tom mluví otevřeně. Vytahují se, že i když mají svoji holku, spí ještě se spoustou dalších.“ Edward

HODNĚ mladých se dnes chlubí, že si užívají příležitostný sex bez jakýchkoli citových vazeb. A někteří mají dokonce „kamarády“, se kterými se můžou kdykoli vyspat a nekomplikovat si život nějakým hlubším vztahem.

Nebuď překvapený, když tě něco takového láká. (Jeremjáš 17:9) Edward, citovaný v úvodu, říká: „Dost holek mi nabídlo sex. Odmítat jejich návrhy je pro mě to nejtěžší, s čím musím jako křesťan bojovat. Říct ne je fakt těžké!“  Pokud ti někdo nabídne, abyste se spolu vyspali, na které biblické zásady bys neměl zapomenout?

Měj na mysli, proč je příležitostný sex špatný

Smilstvo je tak závažný hřích, že ti, kdo se ho dopouštějí, „nezdědí Boží království“. (1. Korinťanům 6:9, 10) To se vztahuje jak na ty, kdo se spolu vyspí „z lásky“, tak na ty, kdo mají příležitostný sex. Abys odolal pokušení, musíš se na smilstvo dívat stejně jako Jehova.

„Jsem pevně přesvědčená, že žít v souladu s Jehovovým vedením je to nejlepší.“ Karen, Kanada

„Nezapomínej, že máš rodiče, hodně přátel a spolukřesťany ve sboru. Když podlehneš, všechny je zklameš.“ Peter, Británie

Pokud budeš mít na smilstvo stejný názor jako Jehova, dokážeš ‚nenávidět, co je špatné‘, i když tě to může lákat. (Žalm 97:10)

Přečti si 1. Mojžíšovu 39:7–9. Všimni si, jak Josef odvážně odmítl nemravné návrhy jedné ženy, a co mu v tom pomohlo.

Buď na svoji víru hrdý

Není nic neobvyklého na tom, že mladí hrdě obhajují svoje názory. Ty máš skvělou příležitost zastávat se svým chováním Božích měřítek. Za svůj postoj k předmanželskému sexu se proto nestyď.

„Hned od začátku dej jasně najevo, že máš určité morální zásady.“ Allen, Německo

 „Kluci ze střední věděli, kdo jsem, a brzo pochopili, že když se budou o něco snažit, budou jenom zbytečně ztrácet čas.“ Vicky, Spojené státy

Když se dokážeš za svoji víru postavit, je to známka tvého duchovního pokroku. (1. Korinťanům 14:20)

Přečti si Přísloví 27:11. Zamysli se nad tím, jak tvoje správné jednání může působit na Jehovovo srdce.

Buď pevný!

Říct ne je důležité. Někteří si však tvoje odmítnutí můžou vykládat tak, že jenom „děláš drahoty“.

„Z toho, jak se oblíkáš, jak mluvíš, s kým se bavíš a jak se k druhým chováš, by mělo být vidět, že na nemravné návrhy rozhodně nepřistoupíš.“ Joy, Nigérie

„Musíš jim dát jasně najevo, že nemají šanci a nikdy ji mít nebudou. Rozhodně nepřijímej dárky od kluků, kteří se tě snaží dostat do postele. Můžou to pak použít proti tobě, jako bys jim něco dlužila.“ Lara, Británie

Pokud budeš jednat pevně, Jehova ti pomůže. Žalmista David mohl z vlastní zkušenosti o Jehovovi říct: „S někým věrně oddaným budeš jednat ve věrné oddanosti.“ (Žalm 18:25)

 Přečti si 2. Paralipomenon 16:9. Všimni si, že Jehova ochotně pomáhá těm, kdo chtějí dělat to, co je správné.

Buď obezřetný!

Bible říká: „Chytrý je ten, kdo uviděl neštěstí a pak se jde skrýt.“ (Přísloví 22:3) Jak můžeš tuto radu uplatnit? Tím, že budeš obezřetný.

„Od lidí, kteří se o takových věcech baví, se drž co nejdál.“ Naomi, Japonsko

„Nesděluj jim osobní informace, jako třeba svoji adresu nebo telefonní číslo.“ Diana, Británie

 Zamysli se nad tím, jak mluvíš, jak se chováš, s kým trávíš čas a kam často chodíš. Pak si polož otázku: Nevysílám nevědomky signál, který zvyšuje pravděpodobnost, že mi někdo nabídne sex?

Přečti si 1. Mojžíšovu 34:1, 2. Všimni si, jaké tragické následky mělo pro Dinu to, že chodila tam, kam neměla.

Pamatuj, že Jehova Bůh nebere příležitostný sex na lehkou váhu a neměl bys ho tak brát ani ty. Když se zastáváš toho, co je správné, můžeš si zachovat čisté svědomí a sebeúctu. Výstižně to vyjádřila Carly: „Proč by si měl někdo zrovna na tobě uspokojovat svoje momentální potřeby? Nenech se připravit o čisté postavení před Jehovou, které si ze všech sil uchováváš!“

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Jaké holky se klukům doopravdy líbí? Možná budeš překvapená.

BIBLICKÝ TEXT

„Vynasnažte se, abyste . . . nakonec byli [Bohem] shledáni neposkvrnění a bezvadní a v pokoji.“ (2. Petra 3:14)

TIP

Pracuj na vlastnostech, které se líbí Bohu. (1. Petra 3:3, 4) Pokud to budeš dělat, je menší pravděpodobnost, že budeš přitahovat lidi, kteří nemají žádné morální zásady.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Jehova si přeje, aby ses vyhnul(a) obavám, pochybnostem a výčitkám, které tak často provázejí smilstvo, a proto ti říká, abys se sexem počkal(a) až do manželství.

MŮJ PLÁN

Josefovo rozhodnutí zůstat mravně čistý můžu napodobit tak, že ․․․․․

Chybě, kterou udělala Dina, se vyhnu tak, že ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč by ses měl(a) vyhýbat sexuální nemravnosti, přestože tě možná láká?

● Co uděláš, když ti někdo navrhne, abyste se spolu vyspali?

[Praporek na straně 185]

„Buď pevná! Když mi jeden kluk dělal nemravné návrhy a dal mi ruku kolem ramen, důrazně jsem mu řekla: ‚Nesahej na mě!‘ a hned jsem odešla.“ Ellen

[Obrázek na straně 187]

Příležitostný sex tě připravuje o tvoji hodnotu