Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak se můžu vyrovnat s rozchodem?

Jak se můžu vyrovnat s rozchodem?

31. KAPITOLA

Jak se můžu vyrovnat s rozchodem?

„Pět let jsme byli kamarádi a půl roku jsme spolu chodili. Když se pak chtěl rozejít, ani mi to nedokázal říct. Prostě se se mnou přestal bavit. Nevěděla jsem, co mám dělat. Bylo to pro mě hrozné zklamání. Pořád jsem přemýšlela, co jsem udělala špatně.“ Rachel

ROZEŠLI jste se? Pak se asi tvoje radost změnila v pláč a zoufalství. Podívej se, co se stalo Jeffovi a Susan. Chodili spolu dva roky a za tu dobu se hodně sblížili. Každý den Jeff posílal Susan zamilované esemesky. Občas jí koupil nějaký dárek, aby věděla, že na ni myslí. Susan vzpomíná: „Jeff mi naslouchal a snažil se mě chápat. Měla jsem díky němu pocit, že jsem výjimečná.“

Jeff a Susan začali po čase mluvit o manželství a o tom, kde by mohli bydlet. Jeff se dokonce chtěl se Susan zasnoubit. Pak ale vztah nečekaně ukončil. Susan to zdrtilo. Dál se sice věnovala každodenním činnostem, ale z toho, co se stalo, se nedokázala vzpamatovat. „Byla jsem psychicky i fyzicky na dně,“ říká. *

Proč to tak bolí

Pokud prožíváš něco podobného jako Susan, možná si říkáš, jestli se z toho vůbec někdy vzpamatuješ. Takové obavy jsou pochopitelné. „Láska je silná jako smrt,“ napsal král Šalomoun. (Šalomounova píseň 8:6) Rozchod tedy může být tím nejbolestnějším, co tě dosud potkalo. Někteří říkají, že je to, jako kdyby v člověku něco umřelo. Možná procházíš následujícími fázemi smutku:

Popření. „Nevěřím, že to skončilo. Určitě si to brzo rozmyslí.“

Hněv. „Jak mi to mohl udělat? Nesnáším ho!“

Deprese. „Jsem hrozná. Nikdy mě nikdo nebude milovat.“

Přijetí. „Budu zase v pohodě. Rozchod bolí, ale už je mi trochu líp.“

Dobrá zpráva je, že se můžeš dostat až do fáze přijetí. Kdy to ale bude? To záleží na řadě věcí, včetně toho, jak dlouho váš vztah trval a jak moc jste si byli blízcí. Co ti mezitím pomůže, abys bolest dokázala zvládat?

Co můžeš dělat

Říká se, že čas všechno zahojí. Ale bezprostředně po rozchodu ti to asi přijde jako planá útěcha. Čas totiž není to jediné, co pomůže. Je to podobné, jako když se poraníš. Rána se sice časem zahojí, ale teď bolí. Musíš zastavit krvácení, zmírnit bolest a zabránit tomu, aby se do rány dostala infekce. A stejné to je s citovou ránou. Ty sice víš, že se časem zahojí, ale teď bolí. Můžeš však udělat něco, čím bolest zmírníš a čím zabráníš „infekci“ v podobě zahořklosti. Co kdybys vyzkoušela následující doporučení?

Dej smutku průchod. Na tom, že si pořádně popláčeš, není nic špatného. Vždyť i Bible říká, že je „čas plakat“, a dokonce „čas naříkat“. (Kazatel 3:1, 4, Český studijní překlad) Slzy nejsou projevem slabosti. Ani král David, který byl odvážným bojovníkem, se nebránil pláči, když zažíval období citového vypětí. Přiznal: „Celou noc zaplavuji své lehátko, slzami zalévám svou vlastní pohovku.“ (Žalm 6:6)

Dbej o svoje zdraví. Cvičení a vyvážená strava ti pomůžou obnovit síly, o které tě rozchod připravil. Bible říká: „Tělesné cvičení je . . . prospěšné.“ (1. Timoteovi 4:8)

Na co si musíš dát pozor, pokud jde o tvoje zdraví?

․․․․․

Buď aktivní. Nepřestaň se věnovat věcem, které tě baví. A v žádném případě se nevyhýbej druhým. (Přísloví 18:1) Když se budeš stýkat s těmi, kterým na tobě záleží, pomůže ti to zaměřit se na něco pozitivního.

Jaké cíle si můžeš dát?

․․․․․

Mluv o svých pocitech s Bohem. To může být náročné. Někteří totiž mají po rozchodu pocit, že je Bůh zradil. Říkají si, že přece Jehovu pořád prosili, aby si někoho našli, a teď to dopadlo takhle! (Žalm 10:1) Bylo by ale správné snížit Jehovu na úroveň nějakého nebeského dohazovače? To určitě ne. A stejně tak by nebylo správné si myslet, že Jehova nese zodpovědnost za to, že ten druhý nechce ve vztahu pokračovat. V každém případě se ale můžeš spolehnout, že Jehova ‚o tebe pečuje‘. (1. Petra 5:7) A tak se mu se svými pocity svěřuj v modlitbě. Bible radí: „Dávejte své prosebné žádosti na vědomí Bohu . . ., a Boží pokoj, který převyšuje všechno myšlení, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenkové síly prostřednictvím Krista Ježíše.“ (Filipanům 4:6, 7)

O co konkrétního se můžeš k Jehovovi modlit, když se snažíš překonat bolest z rozchodu?

․․․․․

Dívej se dopředu

Až uplyne nějaký čas a ty se budeš cítit líp, bude užitečné důkladně prozkoumat, proč váš vztah vlastně skončil. Může ti v tom pomoct, když si odpovíš na otázky uvedené v rámečku „ Co se můžu z rozchodu naučit?“ na straně 224.

Váš vztah sice nedopadl tak, jak sis představovala, ale uvědom si, že uprostřed bouřky se člověk snadno zaměří jenom na černé mraky a liják. Jenže pršet zase přestane a obloha se vyjasní. Holky, které jsme v této kapitole citovali, časem dokázaly bolest z rozchodu překonat. Buď si jistá, že to dokážeš i ty!

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Jak se můžeš chránit před sexuálními predátory?

[Poznámka pod čarou]

^ 5. odst. V této kapitole jsou sice citovány jenom holky, ale uvedené zásady se vztahují i na kluky.

BIBLICKÝ TEXT

„[Jehova] uzdravuje lidi se zlomeným srdcem a ovazuje jejich bolavá místa.“ (Žalm 147:3)

TIP

Susan, o které byla zmínka v úvodu, si vypsala několik biblických textů a měla je po ruce pro případ, že ji začnou přemáhat emoce. Zkus to udělat podobně a vypiš si některé texty uvedené v této kapitole.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Většina náctiletých, kteří spolu chodí, se nakonec rozejde. A u těch, kteří se vezmou, je vysoká rozvodovost.

MŮJ PLÁN

Abych po rozchodu dokázal(a) dál fungovat, pomůže mi, když ․․․․․

Aby můj budoucí vztah dopadl líp, mohl(a) bych na sobě změnit toto: ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Co ses z ukončeného vztahu dozvěděl(a) o sobě?

● V případě, že jsi kluk, co ses dozvěděl o holkách? Pokud jsi holka, co ses dozvěděla o klucích?

[Praporek na straně 227]

„Čas ti pomůže vidět věci v jasnějším světle. Za nějakou dobu už nebudeš tolik podléhat emocím, takže o svojí situaci budeš umět přemýšlet objektivně a budeš schopná za vším udělat tlustou čáru. Můžeš se taky víc dozvědět o sobě a zjistit, co hledáš u budoucího partnera a čeho se chceš příště vyvarovat, aby se ti nestalo něco podobného.“ Corrina

[Rámeček na straně 224]

 Zvláštní tabulka

Co se můžu z rozchodu naučit?

Vysvětlil(a) ti, proč se s tebou rozchází? Pokud ano, ten důvod si napiš, ať už ti připadá rozumný, nebo ne. ․․․․․

Co dalšího mohlo podle tebe k rozchodu vést? ․․․․․

Když se na to díváš zpětně, mohl(a) jsi udělat něco pro to, aby to dopadlo jinak? Pokud ano, co? ․․․․․

Zjistil(a) jsi na základě této zkušenosti, na čem bys mohl(a) pracovat v duchovním nebo citovém ohledu? ․․․․․

Udělal(a) bys v dalším vztahu něco jinak? Pokud ano, co? ․․․․․

[Obrázek na straně 223]

Rozchod je jako rána, která sice bolí, ale časem se zahojí