Přejít k článku

Přejít na obsah

Mám odejít ze školy?

Mám odejít ze školy?

 19. KAPITOLA

Mám odejít ze školy?

Kolik let bys podle tebe měl(a) chodit do školy? ․․․․․

Kolik let bys tam měl(a) chodit podle tvých rodičů? ․․․․․

SHODUJÍ se obě odpovědi? I v případě, že ano, možná máš někdy sto chutí ze školy odejít. Poznáváš se v některém z následujících výroků?

„Občas bývám tak zdeptaná, že se mi ani nechce vylézt z postele. Proč chodit do školy a učit se tam věci, které nikdy nebudu potřebovat?“ Rachel

 „Často mám školy po krk a nejradši bych se vším praštil a sehnal si práci. Říkám si, že mi škola stejně k ničemu není a že bych ten čas líp využil, kdybych vydělával.“ John

„Chodil jsem na střední v centru města a bylo pro mě těžké najít si tam kamarády. S učením jsem problémy neměl, ale nezapadl jsem mezi ostatní a často jsem byl sám. Nebavili se se mnou ani ti, kdo na tom byli stejně. Hrozně mě lákalo ze školy prostě odejít.“ Ryan

„Připravovala jsem se do školy až čtyři hodiny denně. Valily se na mě samé úkoly, projekty a testy. Měla jsem pocit, že to nezvládnu, a chtěla jsem se školou seknout.“ Cindy

„Někdo nám vyhrožoval, že máme ve škole bombu, jeden žák spáchal sebevraždu, další tři se o to pokusili a zažili jsme i řádění gangu. Někdy už toho bylo zkrátka moc, a tak jsem chtěla odejít.“ Rose

Taky jsi měl(a) někdy chuť školy nechat? Co tě k tomu vedlo?

․․․․․

Možná je to ale tak, že o odchodu ze školy vážně uvažuješ. Máš jistotu, že nastal ten správný čas? Nebo chceš odejít jenom proto, že máš školy plné zuby? Přečti si, co ti pomůže rozhodnout se správně.

Je to rozumné?

Věděl jsi, že v některých zemích je povinná školní docházka jenom pět let? Jinde se od žáků vyžaduje, aby studovali minimálně deset let. Neexistuje tedy žádné jednotné pravidlo pro to, kolik let by se do školy mělo chodit.

Někde navíc žáci nemusí navštěvovat klasickou školu, ale můžou být vyučováni doma. Pokud rodiče  dítěti tuto výuku zajistí, neznamená to, že se školou skončilo.

Dřív než se definitivně rozhodneš, že školu nedokončíš, zamysli se nad následujícími otázkami:

Jaké jsou zákonné požadavky? Jak už bylo řečeno, délka povinné školní docházky se v různých zemích liší. Kolik let je to v místě, kde žiješ ty? Už jsi ji dokončil? Pokud ne, ale do školy bys chodit přestal, přehlížel bys tím biblický pokyn ‚podřizovat se nadřazeným autoritám‘. (Římanům 13:1)

Dala mi už škola všechno, co potřebuju? V čem chceš, aby ti škola pomohla? Nevíš? To bys ale měl vědět. Jinak bys byl jako cestující, který jede ve vlaku a neví, kam se chce dostat. Společně s rodiči proto vyplň rámeček „ V čem mi má škola pomoct“ na straně 139. Díky tomu si ujasníš, čeho chceš dosáhnout, a tobě i rodičům to pomůže při rozhodování, jak dlouho bys měl do školy chodit. (Přísloví 21:5)

S délkou studia ti určitě budou radit i jiní lidé, například učitelé, ale poslední slovo by měli mít tvoji rodiče. (Přísloví 1:8; Kolosanům 3:20) Odejít ze školy dřív, než dosáhneš vzdělání, na kterém jste se spolu dohodli, by určitě nebylo rozumné.

Proč chci se školou skončit? Dej si pozor, abys neklamal sám sebe. (Jeremjáš 17:9) Lidé mají sklon jednat sobecky a obhajovat se tím, že pro to mají ušlechtilé důvody. (Jakub 1:22)

Napiš, které dobré důvody tě vedou k tomu, že chceš se školou skončit.

 ․․․․․

Uveď některé sobecké důvody.

․․․․․

Které dobré důvody sis napsal? Možná chceš finančně vypomoct rodině nebo věnovat víc času tomu, abys druhým pomáhal poznat Boha. Sobeckým důvodem by mohla být snaha vyhnout se písemkám a domácím úkolům. Důležité je zjistit, které důvody tě motivují nejvíc — jestli dobré, nebo sobecké.

Znovu se podívej na důvody, které sis napsal, a poctivě je ohodnoť od 1 do 5 podle důležitosti (čím vyšší číslo, tím jsou pro tebe důležitější). Pokud chceš odejít jenom proto, aby ses zbavil problémů, pravděpodobně tě čeká pořádný šok.

Co hrozí, když odejdeš?

Nechat školy ze sobeckých důvodů je jako vyskočit z vlaku za jízdy. Ve vlaku možná není pohodlí a ostatní cestující můžou být nepříjemní. Ale když z něho vyskočíš, nedojedeš do cíle a pravděpodobně se vážně zraníš. Stejné to je, když odejdeš ze školy — zřejmě nedosáhneš takového vzdělání, které potřebuješ, způsobíš si bezprostřední problémy a poneseš si i dlouhodobé následky. Co všechno to může být?

 Bezprostřední problémy: Asi pro tebe bude těžší najít si práci, a pokud ji najdeš, nejspíš budeš mít menší plat, než jaký bys mohl mít, kdybys školu dodělal. Aby ses tedy uživil, budeš muset pracovat delší dobu, a to v prostředí, kde se ti zřejmě bude líbit ještě míň než ve škole.

Dlouhodobé následky: Výzkumy ukazují, že u těch, kdo školu nedokončí, je větší pravděpodobnost, že budou mít zdravotní problémy, že skončí ve vězení nebo že budou závislí na sociální podpoře.

Samozřejmě to neznamená, že když školu doděláš, všem těmto problémům se vyhneš. Ale proč zvyšovat pravděpodobnost, že se do nich dostaneš?

Co získáš, když to nevzdáš?

Pokud jsi právě dostal pětku z důležité písemky nebo jsi ve škole prožil další náročný den, možná máš chuť to zabalit. Jakékoli budoucí problémy ti asi připadají bezvýznamné ve srovnání s tím, co tě stresuje teď. Ale než zvolíš cestu nejmenšího odporu, zamysli se nad následujícími výroky studentů, kteří už  byli citovaní v úvodu. Jaký užitek měli z toho, že školu dodělali?

„Naučila jsem se být trpělivá a hned tak mě něco nerozhází. Taky jsem si uvědomila, že pro to, aby mě škola bavila, musím sama něco udělat. Navíc jsem rozvinula svoje umělecké nadání, a to se mi bude hodit, až budu pracovat.“ Rachel

„Teď už vím, že když se budu hodně snažit, svých cílů dosáhnu. Rád bych pracoval jako tiskařský technik, a tak jsem si u nás na střední vybral jeden praktický předmět, který mi v tom pomůže.“ John

 „Protože jsem ze školy neodešel, naučil jsem se dobře číst, psát, přijímat kritiku i návrhy druhých a taky se jasně a logicky vyjadřovat. To všechno využiju v křesťanské službě.“ Ryan

„Díky škole jsem se naučila líp řešit problémy, které vznikají ve třídě nebo někde jinde. Musela jsem najít způsoby, jak zvládat školní povinnosti, vycházet s lidmi a překonávat různé překážky, a to mi pomohlo dospět.“ Cindy

„Škola mě připravila na to, s čím se budu potýkat v práci. Taky jsem se dostala do mnoha situací, kdy jsem musela prozkoumat důvody, proč něčemu věřím. Škola moji víru vlastně posílila.“ Rose

Moudrý král Šalomoun napsal: „Lepší je zakončení věci než její počátek, lepší je trpělivost nežli povýšenost.“ (Kazatel 7:8, Ekumenický překlad) A tak místo abys ze školy odešel, trpělivě se snaž zvládat problémy, se kterými se tam setkáváš. Pokud to budeš dělat, uvidíš, že „zakončení věci“ bude lepší, než sis myslel.

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Co když školu nesnášíš kvůli tomu, že nedokážeš vyjít se svým učitelem?

BIBLICKÝ TEXT

„Každý, kdo se ukvapuje, bude mít nedostatek.“ (Přísloví 21:5, Ekumenický překlad)

TIP

Pokud je pro tebe těžké školu zvládat, popros rodiče, aby ti poradili, jak si můžeš zjednodušit život a díky tomu školu dokončit.

VÍŠ, ŽE . . . ?

U mladých, kteří mají ve zvyku chodit za školu, je větší pravděpodobnost, že z ní odejdou.

MŮJ PLÁN

Pokud mi nějaký předmět nejde, ze školy kvůli tomu neodejdu, ale ․․․․․

Pokud mám chuť školy nechat, protože mě totálně vyčerpává, překonám to díky tomu, že ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč je nezbytné naučit se dobře číst, psát a počítat?

● Jak ti krátkodobé studijní cíle můžou pomoct, abys školní léta využil(a) co nejlíp?

● Proč je důležité mít určitou představu o tom, jakou práci chceš po škole dělat?

[Praporek na straně 140]

„Nemůžeš utéct před všemi problémy. Když ve škole zůstaneš, naučíš se obhajovat svoje názory. To se ti bude hodit v práci i kdekoli jinde.“ Ramona

 [Rámeček na straně 139]

Zvláštní tabulka

V čem mi má škola pomoct

  Škola tě má hlavně připravit na to, aby sis dokázal(a) najít zaměstnání, díky kterému uživíš sebe a později případně i svoji rodinu. (2. Tesaloničanům 3:10, 12) Už víš, jakou práci chceš dělat a jak tě na ni škola může připravit? Následující otázky ti to pomůžou zjistit.

Jaké jsou moje silné stránky? (Dokážeš například dobře jednat s lidmi? Baví tě manuální práce, jako třeba vyrábění nebo opravování věcí? Umíš analyzovat a řešit problémy?) ․․․․․

V jakém typu práce by se daly moje silné stránky využít? ․․․․․

Jaké pracovní příležitosti se mi nabízejí v mém okolí? ․․․․․

Které předměty z těch, co ve škole mám, mi pomůžou najít uplatnění na trhu práce? ․․․․․

Které další předměty nebo kurzy můžu využít? ․․․․․

Nezapomeň, že tvým cílem je získat takové vzdělání, které budeš moct prakticky využít. A tak si dej pozor na druhý extrém — nepřipusť, aby se z tebe stal věčný student, který se chce vyhnout odpovědnosti spojené s dospělostí. Nechceš být přece jako cestující, který z vlaku nikdy nevystoupí. *

[Poznámka pod čarou]

^ 67. odst. Další informace najdeš v 2. díle, v 38. kapitole.

[Obrázek na straně 138 a 139]

Odejít ze školy je jako vyskočit z vlaku za jízdy