Přejít k článku

Přejít na obsah

Praktické odpovědi

Praktické odpovědi

 Předmluva

Praktické odpovědi

Jak si mám povídat s rodiči? Jak si můžu najít přátele? Co je špatného na příležitostném sexu? Jak můžu zahnat smutek?

Takové otázky si klade hodně mladých a asi už napadly i tebe. Možná jsi pátral v různých zdrojích, ale dozvěděl ses odpovědi, které si vzájemně odporovaly. Vydavatelé časopisu Probuďte se! si přejí, aby mladí dostali odpovědi, na které se můžou skutečně spolehnout, a proto od ledna 1982 vychází rubrika nazvaná „Mladí lidé se ptají . . .“. Až dodnes se setkává s nadšeným ohlasem. Každému článku z této rubriky předchází pečlivý výzkum. Pisatelé Probuďte se! dokonce pravidelně oslovují mladé lidi po celém světě, aby zjistili, jak uvažují a jaké mají pocity. Důležitější ale je, že rady uvedené v této rubrice jsou založené na Božím Slově, Bibli.

Kniha, kterou právě držíš v ruce, byla v češtině poprvé vydána v roce 1991. Byla však úplně přepracována, protože problémy mladých se mění. Více než 30 kapitol je převzato z článků „Mladí lidé se ptají“, které vyšly v letech 2004 až 2011.

Chceš se stát zodpovědným dospělým člověkem? Kniha Otázky mladých lidí — Praktické odpovědi, 1. díl ti v tom pomůže. Věříme, že když budeš rady z této knihy uplatňovat, připojíš se k milionům mladých i dospělých, kteří „používáním cvičili svou vnímavost, aby rozlišovali mezi správným a nesprávným“. (Hebrejcům 5:14)

Vydavatelé