Přejít k článku

Přejít na obsah

Je špatné se opíjet?

Je špatné se opíjet?

 34. KAPITOLA

Je špatné se opíjet?

Jak bys odpověděl(a) na následující otázky?

Opíjejí se někteří tvoji vrstevníci nebo pijí alkohol, i když jsou nezletilí?

□ Ano □ Ne

Nutili tě někdy, abys pil(a) s nimi?

□ Ano □ Ne

Byl(a) jsi už na nějaké akci, kde jste se „zpili do němoty“?

□ Ano □ Ne

NĚKTEŘÍ mladí pijí alkohol pouze s cílem se opít. Takovému jednání se říká „binge drinking“. Zpráva amerického  Národního institutu pro zneužívání alkoholu a alkoholismus uvedla, že „obvykle jde o konzumaci pěti nebo více standardních jednotek za sebou v případě mužů a čtyř nebo více jednotek v případě žen“. (Standardní jednotka odpovídá přibližně 250 mililitrům piva, 100 mililitrům vína nebo 30 mililitrům destilátu.)

Pokud tě láká se opít nebo pít alkohol, i když ti ještě není osmnáct, nejsi sám. Dělá to hodně mladých. * Polož si ale tyto otázky: Proč vlastně chci pít alkohol? Uvědomuju si, jaký vliv na mě může mít? Aby sis dokázal odpovědět, pomůže ti, když se zamyslíš nad každým z následujících tvrzení. Zaškrtni vždy jednu z možností a pak uvažuj o uvedených faktech.

a) Mladí pijí alkohol jenom proto, že jim chutná.

□ Správně □ Nesprávně

b) U náctiletých nemá pití alkoholu tolik vedlejších účinků, protože jsou mladší a zdravější než dospělí.

□ Správně □ Nesprávně

c) „Binge drinking“ tě nemůže zabít.

□ Správně □ Nesprávně

d) Bible pití alkoholu zakazuje.

□ Správně □ Nesprávně

e) „Binge drinking“ má negativní vliv jenom na zdraví.

□ Správně □ Nesprávně

a) Mladí pijí alkohol jenom proto, že jim chutná. Odpověď: Nesprávně. Jeden průzkum provedený v Austrálii ukázal, že 36 procent mladých pilo alkohol hlavně kvůli tomu, aby při společných akcích zapadli mezi ostatní. Podle jiného průzkumu, který proběhl ve Spojených státech, 66 procent mladých pilo proto, že je do toho nutili  vrstevníci. Víc než polovina dotázaných ale taky uvedla, že tím chtěli zapomenout na problémy.

b) U náctiletých nemá pití alkoholu tolik vedlejších účinků, protože jsou mladší a zdravější než dospělí. Odpověď: Nesprávně. „Z nových průzkumů vyplývá, že mladí lidé, kteří nadměrně pijí alkohol, si zahrávají s ohněm,“ uvádí časopis Discover. V jakém smyslu? „Takoví náctiletí si mohou poškodit významnou část duševních schopností.“

Časté pití alkoholu má za následek i další problémy — zhoršení akné, předčasné stárnutí pleti, tloustnutí a závislost na alkoholu nebo drogách. Taky může vážně poškodit nervový systém, játra a srdce.

c) „Binge drinking“ tě nemůže zabít. Odpověď: Nesprávně. Nadměrné množství alkoholu odkysličuje mozek a může narušit životně důležité funkce. Může způsobit zvracení, bezvědomí a pomalé nebo nepravidelné dýchání. V některých případech nastává smrt.

d) Bible pití alkoholu zakazuje. Odpověď: Nesprávně. Bible pití alkoholu neodsuzuje ani není proti tomu, aby se mladí lidé bavili. (Žalm 104:15; Kazatel 10:19) Pochopitelně musíš být plnoletý, aby sis alkohol mohl dát. (Římanům 13:1)

Bible však varuje před opíjením se. „Víno je posměvač, opojný nápoj je bouřlivý, a žádný, kdo pro něj sejde z cesty,  není moudrý,“ říká se v Příslovích 20:1. Pod vlivem alkoholu se možná budeš chovat směšně. Alkohol pro tebe sice může být na chvíli příjemný, ale pokud ho vypiješ příliš, „uštkne právě jako had“ a ty budeš mít spoustu problémů. (Přísloví 23:32)

e) „Binge drinking“ má negativní vliv jenom na zdraví. Odpověď: Nesprávně. Když se opiješ, můžeš se lehce stát obětí napadení, nebo dokonce znásilnění. Na druhou stranu, i ty můžeš představovat nebezpečí pro ostatní, protože se budeš chovat úplně jinak než běžně. Bible navíc upozorňuje, že pokud to s alkoholem přeženeš, „tvé oči  uvidí podivné věci, tvé srdce promluví nesmysly“. (Přísloví 23:33, Jeruzalémská bible) Stručně řečeno, uděláš ze sebe hlupáka. K dalším bolestným následkům můžou patřit zničená přátelství, zhoršení prospěchu ve škole, záznam v trestním rejstříku, potíže v zaměstnání a nedostatek peněz. (Přísloví 23:21)

Nejhorší ale je, že opíjením si způsobíš duchovní škodu. Jehova Bůh si přeje, abys mu sloužil „celou svou myslí“ — ne myslí, která je zbytečně poškozena přílišným pitím alkoholu. (Matouš 22:37) Boží Slovo odsuzuje nejen ‚nadměrné pití vína‘, ale taky ‚pitky‘. (1. Petra 4:3) Když tedy piješ alkohol jenom proto, aby ses opil, jednáš proti vůli našeho Stvořitele a připravuješ se o jeho blízké přátelství.

Jak se rozhodneš?

Budeš se chovat jako tvoji vrstevníci, kteří holdují alkoholu? Bible říká: „Nevíte, že předkládáte-li se někomu jako otroci, abyste ho poslouchali, jste jeho otroci, protože ho  posloucháte?“ (Římanům 6:16) Opravdu se chceš stát otrokem druhých nebo alkoholu?

Co když už ale chodíš na akce, kde jde jenom o to se opít? Co s tím můžeš udělat? Promluv si co nejdřív s rodiči nebo s křesťanem, který ti dokáže pomoct. Taky se modli k Jehovovi Bohu a pros ho, aby ti dal sílu s tím bojovat. On je „pomocí, která se pohotově najde v tísních“. (Žalm 46:1) Důvodem, proč se mladí opíjejí nebo pijí alkohol, i když na to ještě nemají věk, je často to, že je k tomu nutí vrstevníci. Pokud je to i tvůj případ, možná je na čase najít si jiné kamarády. * Udělat takové změny nebude jednoduché, ale s Jehovovou pomocí to můžeš zvládnout.

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Nad drogovou závislostí je možné zvítězit. Přečti si jak.

[Poznámky pod čarou]

^ 11. odst. Podívej se na rámeček „ Koho se to týká?“ na straně 249.

^ 32. odst. Další informace najdeš v 8. a 9. kapitole a v 2. díle, v 15. kapitole.

BIBLICKÝ TEXT

‚Opilec zchudne.‘ (Přísloví 23:21)

TIP

Zjisti, proč chceš pít alkohol. Pak popřemýšlej o jiných, zdravějších způsobech, jak se dostat do pohody nebo se zbavit stresu.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Z jedné studie vypracované ve Spojených státech vyplynulo, že u „těch, kdo se často opíjejí, je osmkrát větší pravděpodobnost, že budou mít absence ve škole, budou zaostávat za spolužáky, zraní se nebo poškodí majetek“.

MŮJ PLÁN

Pokud budou moji vrstevníci chtít, abych si s nimi dal(a) alkohol, i když mi ještě není osmnáct, nebo abych se s nimi opil(a), řeknu ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč tvoji vrstevníci chtějí, aby se k nim druzí v pití alkoholu přidali?

● Myslíš si, že když se budeš opíjet, budeš přitažlivější pro opačné pohlaví? Proč tak odpovídáš?

[Praporek na straně 250]

„Když mi spolužáci nabízí alkohol, říkám jim, že k tomu, abych měl dobrou náladu, pít nepotřebuju.“ Mark

[Rámeček na straně 249]

 Koho se to týká?

Podle průzkumu provedeného na školách v Anglii, Skotsku a Walesu až čtvrtina žáků ve věku 13 a 14 let „řekla, že do sebe rychle ‚kopli‘ nejméně pět skleniček alkoholu“. Stejně se vyjádřila asi polovina 15- a 16letých. Podle amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí „pije alkohol asi 10,4 milionu dospívajících ve věku od 12 do 20 let. Z toho 5,1 milionu pije s cílem se opít, přičemž 2,3 milionu to dělá alespoň pětkrát za měsíc.“ Výsledky jedné studie vypracované v Austrálii ukázaly, že v této zemi se opíjí víc holek než kluků a že v rychlém sledu vypijí 13 až 30 skleniček.

[Obrázek na straně 251]

Alkohol může uštknout jako had