Přejít k článku

Přejít na obsah

Co mám dělat, aby mě duchovní věci bavily?

Co mám dělat, aby mě duchovní věci bavily?

 38. KAPITOLA

Co mám dělat, aby mě duchovní věci bavily?

Šestnáctiletý Josh leží rozvalený na posteli. Najednou se ve dveřích objeví mamka. „Joshi, zvedej se,“ říká nesmlouvavě. „Jdeme přece na shromáždění!“ Josh je vychovávaný jako svědek Jehovův a na shromáždění chodí s mamkou pravidelně. Jenže v poslední době se mu moc nechce.

„Ale mami,“ zaprotestuje. „Fakt musím jít?“

„Přestaň o tom diskutovat a obleč se,“ odpovídá mu. „Nechci zase přijít pozdě!“ Pak se otočí a odchází.

„Podívej, mami,“ vyhrkne Josh, dokud je mamka ještě v doslechu, „to, že jsi svědek ty, ještě neznamená, že svědek musím být i já.“ Ví, že ho slyšela, protože se její kroky zastavily. Nic mu na to ale neřekne a po pár vteřinách jde dál.

V Joshovi se ozve svědomí. Nechtěl mamce ublížit. Ale omlouvat se taky nebude. Jediné, co mu zbývá, je . . .

S povzdechem se začíná oblékat a brblá si pro sebe: „Nakonec se stejně rozhodnu sám. Nejsem jako ostatní ve sboru. Křesťanství prostě není nic pro mě.“

 CÍTIL ses někdy jako Josh? Připadá ti občas, že ostatní ve sboru se křesťanským činnostem věnují rádi, ale ty to děláš jenom z povinnosti? Například:

● Je pro tebe studium Bible pouze jako další domácí úkol?

● Nechce se ti chodit do služby dům od domu?

● Stává se ti často, že se na shromáždění nudíš?

Pokud jsi odpověděl kladně, neznamená to, že jsi ztracený případ. Pro to, abys měl ze služby Bohu radost, můžeš něco udělat. Přečti si co.

1. PROBLÉM Studium Bible

Proč to není snadné. Možná si říkáš, že zkrátka nejsi studijní typ. Máš pocit, že dlouho se na něco soustředit je nad tvoje síly. A kromě toho, nemáš snad už dost učení do školy?

Proč to dělat. Bible je inspirovaná Bohem a navíc lidi ‚vyučuje, pomáhá jim, napravuje je a ukazuje jim, jak mají žít‘. (2. Timoteovi 3:16, Contemporary English Version) Když budeš Bibli studovat a do hloubky přemýšlet o tom, co čteš, můžou se před tebou otevřít nové obzory. Je pravda, že nic, co má skutečnou hodnotu, nezískáš bez práce. Pokud chceš být dobrý v nějakém sportu, musíš se naučit pravidla a pak trénovat. Pokud chceš být v kondici, musíš cvičit. Podobně pokud se chceš něco dozvědět o svém Stvořiteli, musíš studovat Bibli.

Co říkají tvoji vrstevníci. „Období rozhodování u mě nastalo, když jsem se dostala na střední. Spolužáci dělali celou řadu špatných věcí, a tak jsem si musela ujasnit: Chci to dělat i já? Je to, co mě učí rodiče,  skutečně pravda? Musela jsem si na to přijít sama.“ Tshedza

„Vždycky jsem věřil, že to, co se dozvídám z Bible, je pravda, ale potřeboval jsem si to ověřit. Přál jsem si Boha uctívat proto, že to chci já sám, a ne proto, že to chtějí moji rodiče.“ Nelson

Jak na to. Vytvoř si vlastní studijní plán. Vyber si náměty, kterým se chceš věnovat. Čím začít? Co třeba důkladným studiem základních biblických nauk? Můžeš k tomu využít knihu Co Bible doopravdy říká? *

Pusť se do toho! Zaškrtni si dvě nebo tři otázky, které chceš prozkoumat, nebo připiš nějaké další.

□ Existuje Bůh?

□ Jak můžu vědět, že pisatelé Bible byli inspirovaní Bohem?

 □ Proč věřit ve stvoření, a ne v evoluci?

□ Co je Boží Království a podle čeho se dá poznat, že opravdu vládne?

□ Jak můžu někomu vysvětlit, co se děje po smrti?

□ Proč můžu věřit tomu, že mrtví budou vzkříšeni?

□ Jak můžu zjistit, které náboženství je pravé?

․․․․․

2. PROBLÉM Kazatelská služba

Proč to není snadné. Představa, že s lidmi mluvíš o Bibli nebo že ve službě potkáš spolužáka, ti může nahánět strach.

Proč to dělat. Ježíš dal svým následovníkům pokyn: „Čiňte učedníky . . . a vyučujte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal.“ (Matouš 28:19, 20) Existují ale i další důvody, proč chodit do služby. Hodně mladých věří v Boha, ale přitom si myslí, že není naděje na lepší budoucnost. Protože studuješ Bibli, máš přesně ty informace, které hledají a potřebují. Když to, co ses z Bible dozvěděl, budeš říkat druhým, budeš se cítit líp, a co je ještě důležitější, uděláš radost Jehovovi. (Přísloví 27:11)

Co říkají tvoji vrstevníci. „Připravili jsme si s kamarádem  dobré úvody a naučili se, jak překonávat námitky a co říkat na opětovných návštěvách. Když jsem se ve službě začal víc snažit, měl jsem z ní větší radost.“ Nelson

„Hodně mi pomohla jedna křesťanka, která je asi o šest let starší než já. Bere mě do služby a někdy si spolu zajdeme na snídani. Ukázala mi několik povzbuzujících biblických veršů, a já jsem se na některé věci začala dívat jinak. Zjistila jsem, že díky jejímu skvělému příkladu se teď víc zajímám o lidi. Jsem jí opravdu vděčná.“ Shontay

Jak na to. Domluv se s rodiči a vyber si ve sboru někoho, s kým bys mohl chodit do služby a kdo je starší než ty. (Skutky 16:1–3) Bible říká: „Železo se ostří železem. Tak zostřuje jeden muž obličej druhého.“ (Přísloví 27:17) Pokud se budeš přátelit s někým, kdo má hodně zkušeností, můžeš z toho mít velký užitek. „Když spolupracuju s někým starším, jsem ve větší pohodě,“ říká 19letá Alexis.

Pusť se do toho! Napiš si, kdo ze sboru, kromě rodičů, by ti mohl se službou pomoct.

․․․․․

3. PROBLÉM Shromáždění

Proč to není snadné. Když celý den sedíš ve škole, poslouchat pak ještě víc než hodinu biblické proslovy ti může připadat jako věčnost.

Proč to dělat. Bible křesťany vybízí: „Dbejme jedni o druhé, abychom se podněcovali k lásce a znamenitým skutkům, a neopouštějme své shromažďování, jak někteří mají ve zvyku, ale povzbuzujme jeden druhého, a to tím více, když vidíte, že se ten den blíží.“ (Hebrejcům 10:24, 25)

 Co říkají tvoji vrstevníci. „Je hrozně důležité se na shromáždění připravit. Faktem je, že někdy se k tomu prostě musíš přinutit. Když se ale připravíš, shromáždění tě baví, protože víš, o čem je řeč, a můžeš se i zapojit.“ Elda

„Uvědomila jsem si, že když dávám komentáře, je pro mě shromáždění o dost zajímavější.“ Jessica

Jak na to. Najdi si čas na přípravu a pak, pokud to bude možné, podej na shromáždění komentář. Díky tomu budeš mít dobrý pocit, že jsi něčím přispěl.

 Zamysli se: Co tě baví víc — sledovat nějaké sportovní utkání v televizi, nebo si jít na hřiště přímo zahrát? Je jasné, že aktivně se něčeho účastnit je o hodně lepší než se jenom dívat. Co kdybys to tak udělal i v případě shromáždění?

Pusť se do toho! Na volný řádek si napiš, kdy by ses mohl(a) každý týden půl hodiny připravovat na křesťanské shromáždění.

․․․․․

Hodně mladých uplatnilo radu ze Žalmu 34:8 a zjistilo, že funguje. Píše se tam: „Ochutnejte a vizte, že Jehova je dobrý.“ Poslouchat, jak někdo vypráví o skvělém jídle, člověku moc uspokojení nepřinese. Není lepší takové jídlo ochutnat? S uctíváním Boha je to úplně stejné. ‚Ochutnej‘ duchovní činnosti a sám uvidíš, jak jsou příjemné. Bible říká, že ten, kdo je „činitelem skutku“, a ne pouhým posluchačem, je šťastný. (Jakub 1:25)

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Chceš mít nějaké cíle a dosáhnout jich? Přečti si, co ti v tom pomůže.

[Poznámka pod čarou]

^ 19. odst. Vydali ji svědkové Jehovovi.

BIBLICKÝ TEXT

„Přeměňujte se předěláním své mysli, abyste si sami ověřili, co je dobrá a přijatelná a dokonalá Boží vůle.“ (Římanům 12:2)

TIP

Vezmi si na shromáždění sešit a během programu si dělej poznámky. Čas ti bude utíkat rychleji a víc si zapamatuješ.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Není nic špatného na tom, když si chceš svoje náboženské názory ověřit. Klást si otázky a pak je důkladně prozkoumat je dobrý způsob, jak zjistit, že to, čemu věříš, je pravda. (Skutky 17:11)

MŮJ PLÁN

Každý den budu ․․․․․ minut číst Bibli a každý týden se budu ․․․․․ připravovat na shromáždění.

Abych se na shromáždění dokázal(a) líp soustředit, tak ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč se dospívajícím můžou duchovní činnosti zdát nudné?

● Na kterou ze tří oblastí rozebíraných v této kapitole se chceš zaměřit?

[Praporek na straně 278]

„Náboženství, ke kterému patřím, už není jenom náboženstvím mých rodičů. Je to taky moje náboženství. Jehova je můj Bůh a já nechci udělat nic, čím bych náš vztah narušila.“ Samantha

 [Rámeček a obrázky na straně 280 a 281]

Dali si cíle

Bible říká: „Nevíte, jaký bude váš život zítra.“ (Jakub 4:14) Někdy člověk zemře nečekaně a v mladém věku. Až budeš číst o Catrině a Kylovi, všimni si, jak se jim díky tomu, že si dali cíle a usilovali o ně, podařilo během krátkého života získat dobré jméno u Jehovy Boha. (Kazatel 7:1)

Catrina zemřela v 18 letech, ale už ve třinácti měla sestavený „životní plán“. Byl to seznam cílů, kterých chtěla dosáhnout. Co k nim patřilo? Například začít s celodobou službou, věnovat se kazatelské službě tam, kde je to víc zapotřebí, a pracovat s tatínkem na stavbě sálů Království. Napsala: „Svůj život jsem zasvětila Jehovovi Bohu!“ Měla za cíl „jednat podle jeho měřítek — způsobem, který by mu dělal radost“. Při pohřbu o ní bylo řečeno, že to byla „krásná mladá žena, která měla svůj život naplánovaný tak, aby mohla naplno sloužit Jehovovi“.

  Už když byl Kyle malý, byl vedený k tomu, aby si dával cíle. Ve 20 letech však tragicky zahynul při autonehodě. Jeho příbuzní potom našli „knihu cílů“, kterou mu pomohla vyrobit maminka, když mu byly pouhé čtyři roky. Kylovým cílem bylo například dát se pokřtít, mít proslovy v sále Království a sloužit v ústředí svědků Jehovových. Chtěl tam pomáhat s výrobou publikací, díky kterým by lidé mohli poznat Boha. Když si maminka jeho knihu pročetla, řekla: „Všech svých cílů dosáhl.“

Jaké cíle máš ty? Nevíš, jaký bude tvůj život zítra, a proto každý den maximálně využij. Podobně jako Catrina a Kyle věnuj čas hodnotným věcem. Řiď se příkladem apoštola Pavla, který krátce před smrtí mohl říct: „Bojoval jsem znamenitý boj, běh jsem dokončil, zachoval jsem víru.“ (2. Timoteovi 4:7) K tomu, aby se to podařilo i tobě, ti pomůže následující kapitola.

[Obrázek na straně 274 a 275]

Pokud na tom chceš být fyzicky dobře, musíš cvičit. Pokud na tom chceš být dobře duchovně, musíš studovat Boží Slovo