Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak můžu dobře vycházet se sourozenci?

Jak můžu dobře vycházet se sourozenci?

 6. KAPITOLA

Jak můžu dobře vycházet se sourozenci?

Kdybys měl(a) použít stupnici od 1 do 5, kde 1 znamená „skvělý“ a 5 „hrozný“, jak bys ohodnotil(a) svůj vztah se sourozenci? ․․․․․

NĚKTEŘÍ sourozenci jsou si hodně blízcí. Například 19letá Felicia říká: „Moje šestnáctiletá sestra Irena patří k mým nejlepším kamarádkám.“ A Carly, které je sedmnáct, o svém 20letém bratru Erikovi prohlásila: „Vycházíme spolu perfektně. Nikdy se nehádáme.“

Mnoho sourozenců má ale mezi sebou podobný vztah jako Lauren a Marla. Lauren si postěžovala: „Kvůli všemu si hned vjedeme do vlasů, i když jde třeba o úplnou hloupost.“ Jiní mají obdobné pocity jako 12letá Alice, která  o svém 14letém bratru Dennisovi řekla: „Pěkně mě štve. Klidně mi vleze do pokoje a bez dovolení si něco vezme. Chová se, jako by mu bylo pět.“

Jde i tobě někdo z tvých sourozenců na nervy? Je pravda, že zodpovědnost za to, aby u vás doma panoval klid a pořádek, mají rodiče. Dříve nebo později se ale budeš muset naučit s druhými vycházet. Tak proč na tom nezapracovat, dokud jsi ještě doma?

Zkus se teď trochu zamyslet nad spory, které se svým sourozencem máš. Kvůli čemu se hádáte nejvíc? Zaškrtni jednu z uvedených možností nebo popiš nějakou jinou situaci, která tě dokáže vytočit.

Osobní věci. Bere si moje věci bez dovolení.

Povahové rysy. Chová se sobecky a bezohledně. Snaží se mi organizovat život.

Soukromí. Chodí do mého pokoje bez zaklepání. Bez dovolení si čte moje e-maily a esemesky.

Něco jiného. ․․․․․

Pokud ti tvůj bratr nebo sestra pořád znepříjemňuje život, třeba tě každou chvíli komanduje nebo nerespektuje  tvoje soukromí, snadno by se v tobě mohl hromadit vztek. Jedno biblické přísloví ale uvádí: „Tlak na nos vyvolává krvácení, a tlak hněvu vyvolává hádku.“ (Přísloví 30:33) Když ti někdo bude silně tlačit na nos, spustí se ti krev. Podobně když v sobě necháš narůstat hněv, určitě pak zlostně vybuchneš a problém se tím jenom zhorší. (Přísloví 26:21) Jak můžeš předejít tomu, aby tvoje podráždění vyústilo v prudkou hádku? Nejdřív musíš rozpoznat příčinu problému.

Zaměříš se na konkrétní situaci, nebo na její příčinu?

Problémy se sourozenci se dají přirovnat k akné. Navenek se akné projevuje ve formě otravných pupínků, ale jeho skrytou příčinou je zánět. A stejně tak i nepříjemné hádky mezi sourozenci jsou často jenom vnějším projevem něčeho hlubšího.

Pupínek si samozřejmě můžeš vymáčknout. Tím ovšem neřešíš příčinu, ale jenom vnější příznak. Navíc riskuješ, že ti zůstane jizva nebo že se zánět ještě zhorší. Lepší je zánětu se zbavit a tak předejít tomu, aby se pupínky znovu objevily. Podobné je to v případě problémů se sourozenci. Když se naučíš rozpoznat příčinu sporu, pomůže ti to nezabývat se konkrétní situací, ale jít ke kořenu věci. Zároveň pak pro tebe bude lehčí uplatnit radu moudrého krále Šalomouna, který napsal: „Pochopení člověka jistě zvolňuje jeho hněv.“ (Přísloví 19:11)

 Například Alice, o které jsme se zmínili v úvodu, si na svého bratra stěžovala: „Klidně mi vleze do pokoje a bez dovolení si něco vezme.“ To je popis konkrétní situace. Co je ale podle tebe její příčinou? Pravděpodobně to bude nějak souviset s nedostatkem úcty. Alice by mohla problém řešit tak, že by Dennisovi řekla, aby už nikdy nechodil do jejího pokoje a v žádném případě si nebral její věci. Tím by se ale zaměřila pouze na vnější projev problému a zřejmě by nezabránila dalším sporům. Pokud by však Alice dokázala Dennise přesvědčit, aby respektoval její soukromí a právo rozhodovat si o svých věcech, jejich vztah by se určitě zlepšil.

Uč se spory řešit a dalším předcházet

Rozpoznat příčiny problémů, které máš se sourozenci, samo o sobě pochopitelně nestačí. Jak můžeš vzniklé problémy řešit a vyhnout se dalším neshodám? Vyzkoušej následujících šest kroků:

1. Se sourozencem se domluv na několika základních pravidlech. Vrať se teď zpátky k seznamu možných důvodů, proč se spolu hádáte. Co máš zaškrtnuté? Podařilo by se vám společně vymyslet pravidla, na kterých byste se oba shodli a která by odstranila příčinu vašich hádek? Pokud se například dohadujete kvůli osobním věcem, první pravidlo by mohlo znít: „Než si něco půjčím, vždycky požádám o dovolení.“ A druhé pravidlo by mohlo být třeba: „Když mi bratr/sestra nějakou věc  půjčit odmítne, budu to respektovat.“ Až budete tato pravidla vymýšlet, mějte na mysli Ježíšův příkaz: „Všechno tedy, co chcete, aby vám lidé činili, budete také podobně činit jim.“ (Matouš 7:12) Díky tomu se vám podaří dát dohromady pravidla, kterými se pak oba dokážete řídit. Taky o nich řekněte rodičům a zeptejte se, jestli s nimi souhlasí. (Efezanům 6:1)

2. Pravidla dodržuj i ty. Apoštol Pavel napsal: „Ty však, který vyučuješ jiného, sám sebe nevyučuješ? Ty, který kážeš: ‚Nekraď‘, kradeš?“ (Římanům 2:21) Jak můžeš tuto zásadu uplatnit? Pokud po svém sourozenci například chceš, aby respektoval tvoje soukromí, musíš stejně jednat i ty — třeba nebudeš bez zaklepání vstupovat do jeho pokoje nebo si nebudeš bez dovolení číst jeho e-maily a esemesky.

3. Neurážej se. Proč je dobré se touto radou řídit? „Protože urážlivost spočívá v náruči hlupáků,“ vysvětluje Bible. (Kazatel 7:9) Pokud se snadno urážíš, nebudeš v životě šťastný. Jasně, tvůj sourozenec občas udělá nebo řekne něco, co tě rozčílí, ale polož si otázku: Nejednám někdy stejně? (Matouš 7:1–5) „Když mi bylo třináct, myslela jsem si, že jsem hvězda,“ vypráví Jenny. „Byla jsem přesvědčená, že můj názor je ten nejdůležitější na světě a že si ho druzí prostě musí vyslechnout.  Moje sestřička teď prochází stejným obdobím. A tak když slyším, co někdy říká, snažím se zůstat v klidu.“

4. Odpusť a zapomeň. Asi budeš souhlasit s tím, že o vážných problémech je potřeba si popovídat a vyřešit je. Musíš ale svého sourozence upozorňovat na každou chybu, kterou udělá? Jehova Bůh si váží toho, když dokážeš ‚přejít přestupek‘. (Přísloví 19:11) Devatenáctiletá Alison o sobě a své sestře Rachel vypráví: „Většinou se nám podaří naše spory vyřešit. Ani jedna z nás nemá problém se rychle omluvit a pak vysvětlit, proč asi ke konfliktu došlo. Někdy si ale řeknu, že než budu něco řešit, vyspím se na to. Často se pak ráno probudím a přijde mi, že se vlastně nic tak hrozného nestalo, takže se k tomu ani vracet nemusím.“

 5. Popros o pomoc rodiče. Pokud nějaký závažný spor nedokážete se sourozencem v klidu urovnat, můžou vám pomoct rodiče. (Římanům 14:19) Pamatuj však, že když se ti daří spory řešit bez toho, aby ses vždycky dožadoval pomoci rodičů, je to známkou tvojí zralosti.

6. Všímej si na svých sourozencích dobrých vlastností. Tvoji sourozenci pravděpodobně mají vlastnosti, které se ti líbí. Vedle jména každého z nich napiš, čeho si na něm vážíš.

Jméno

․․․․․

Čeho si vážím

․․․․․

Nezaměřuj se na jejich chyby, ale spíš jim řekni, co se ti na nich líbí. (Žalm 130:3; Přísloví 15:23)

Bible připouští, že sourozenci nemusí být zároveň nejbližšími přáteli. (Přísloví 18:24) Váš vzájemný vztah ale můžeš posílit, když je budeš ‚dále snášet‘, a to i v případě, že máš oprávněnou „příčinu ke stížnosti“. (Kolosanům 3:13) Pokud to budeš dělat, sourozenci ti pravděpodobně nepůjdou tolik na nervy. A možná i ty budeš míň rozčilovat je.

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Jak poznáš, jestli se už o sebe dokážeš postarat sám?

BIBLICKÝ TEXT

„Ať se vaše rozumnost stane známou všem lidem.“ (Filipanům 4:5)

TIP

Pokud máš sourozence, se kterým je podle tebe těžké vycházet, dívej se na to pozitivně. Vlastně ti pomáhá získat schopnosti, které se ti budou v životě hodit.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Až se jednou odstěhuješ z domova, budeš mít občas kolem sebe lidi, kteří tě budou rozčilovat — například hrubé, necitlivé a sobecké spolupracovníky. Domov je místem, kde se už teď můžeš naučit zvládat náročné situace v klidu.

MŮJ PLÁN

Základní pravidla, na kterých bychom se dokázali se sourozencem dohodnout, jsou ․․․․․

Svého sourozence bych míň vytáčel(a), kdybych ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč je důležité chápat rozdíl mezi konkrétní situací a její příčinou?

● Jaké výhody má podle tebe to, že máš sourozence?

[Praporek na straně 46]

„Všechny moje nejkrásnější vzpomínky jsou nějak spojené s mými sourozenci. Těm, kdo sourozence mají, bych chtěla říct: ‚Neberte je jako samozřejmost!‘“ Marilyn

 [Rámeček na straně 42]

Zvláštní tabulka

Zjisti příčinu problému

Chceš se naučit líp rozpoznávat příčiny sporů, které máš se sourozenci? Pokud ano, přečti si Ježíšovo podobenství o mladém muži, který odešel z domova a promrhal celé svoje dědictví. (Lukáš 15:11–32) Zaměř se na to, jak na jeho návrat zareagoval starší bratr. Potom odpověz na následující otázky.

Která situace staršího bratra naštvala? ․․․․․

Co bylo podle tebe příčinou problému? ․․․․․

Jak se otec snažil tuto příčinu odstranit? ․․․․․

Co měl pro odstranění příčiny udělat starší bratr? ․․․․․

Teď si zkus vybavit nějaký spor, který jste se sourozencem v poslední době měli. Potom si napiš odpovědi na následující otázky.

Která situace spor vyvolala? ․․․․․

Co bylo podle tebe příčinou problému? ․․․․․

Na kterých základních pravidlech byste se mohli domluvit, abyste tuto příčinu odstranili a zabránili tak dalším hádkám? ․․․․․

[Obrázek na straně 43]

Problémy se sourozencem se dají přirovnat k pupínkům — když se jich chceš zbavit, musíš se zaměřit na příčinu, ne jenom na vnější projevy