Přejít k článku

Přejít na obsah

Může sex prospět našemu vztahu?

Může sex prospět našemu vztahu?

 24. KAPITOLA

Může sex prospět našemu vztahu?

Linda chodí s Danielem teprve dva měsíce, ale připadá jí, že ho zná celou věčnost. Pořád si píšou esemesky, celé hodiny si telefonují a oba mají pocit, jako by už dopředu věděli, co chce ten druhý říct. Teď ale spolu sedí při svitu měsíce v zaparkovaném autě a Daniel chce víc než si jenom povídat.

Během těch dvou měsíců se Daniel a Linda pouze drželi za ruce a občas se políbili. Linda nechce jít dál, ale zároveň nechce Daniela ztratit. S nikým se ještě necítila tak hezky. Stále od něj slyší, jak je krásná a výjimečná. A navíc, říká si, copak do sebe nejsme zamilovaní?

 NEJSPÍŠ je ti jasné, k čemu by mezi Danielem a Lindou asi nakonec došlo. Možná si ale neuvědomuješ, jak výrazně by sex jejich vztah změnil — a ne zrovna k lepšímu. Zamysli se nad následujícím přirovnáním:

Pokud nerespektuješ fyzikální zákony, jako je třeba gravitační zákon, musíš nést následky. To platí i v případě, že nerespektuješ morální zákony, například ten, abychom „se zdržovali smilstva“. (1. Tesaloničanům 4:3) Co když někdo tento příkaz přehlíží? Bible říká: „Kdo smilní, hřeší proti svému vlastnímu tělu.“ (1. Korinťanům 6:18)  V jakém smyslu? Napiš, k čemu negativnímu může vést to, když má někdo sex před manželstvím.

1 ․․․․․

2 ․․․․․

3 ․․․․․

Možná sis napsal něco takového jako pohlavně přenášené nemoci, nechtěné těhotenství nebo ztráta Boží přízně. To všechno opravdu patří k bolestným následkům, které můžou postihnout ty, kdo porušují Boží mravní zákon týkající se smilstva.

Přesto tě může předmanželský sex lákat. Snad si říkáš: Mně se nemůže nic stát. A vůbec, vždyť to přece dělá každý! Tvoji spolužáci se chvástají svými sexuálními zážitky a zdá se, že jsou v pohodě. Možná si podobně jako Linda, o které byla řeč v úvodu, dokonce myslíš, že by vás dva mohl sex sblížit. Navíc, komu je příjemné, když se mu druzí posmívají, že ještě s nikým nic neměl? Nebylo by tedy lepší dát věcem volný průběh?

Nedělej ukvapené závěry. Především si uvědom, že ne každý s někým spí. Je pravda, že mladých, kteří mají pohlavní styky, je podle statistik celkem dost. Například z jedné americké studie vyplývá, že dvě třetiny mladých lidí ve Spojených státech jsou sexuálně aktivní už na střední škole. To ale znamená, že o jedné třetině — což není zrovna málo — to neplatí. Odborníci navíc zjistili, že mnozí z těch, kdo sexuálně aktivní jsou, se potýkají s trpkými následky. Patří k nim:

1. NÁSLEDEK CITOVÁ BOLEST. Většina mladých, kteří měli sex před manželstvím, toho později litovala.

 2. NÁSLEDEK NEDŮVĚRA. Když se spolu dva lidé vyspí, začnou je napadat otázky: S kolika klukama už něco měla? nebo S kým se asi vyspal přede mnou?

3. NÁSLEDEK ROZČAROVÁNÍ. Hluboko uvnitř mnoho dívek cítí, že by chtěly někoho, kdo je bude chránit, a ne využívat. A hodně kluků zjistilo, že holky, které na jejich návrhy kývly, je už tolik nepřitahují.

Dost kluků taky říká, že by si nikdy nevzali holku, se kterou se vyspali. Proč? Protože stojí spíš o takovou, která má nějaké mravní zásady.

Pokud jsi holka, překvapilo tě to? Nebo dokonce naštvalo? V tom případě si uvědom, že to, co můžeš vidět v kině nebo v televizi, je na hony vzdálené tomu, jaký je předmanželský sex doopravdy. Zábavní průmysl totiž sex mezi dospívajícími idealizuje a prezentuje ho jako neškodnou zábavu, nebo dokonce jako skutečnou lásku. Nebuď ale naivní. Jestliže se tě někdo snaží svést, jde mu jenom o jeho vlastní zájmy. (1. Korinťanům 13:4, 5) Ten, kdo tě opravdu miluje, by ti jistě nechtěl fyzicky ani citově ublížit. (Přísloví 5:3, 4) A pokud mu na tobě skutečně záleží, určitě tě nebude přemlouvat k jednání, které by ohrozilo tvůj vztah k Bohu. (Hebrejcům 13:4)

Pokud jsi kluk a s někým chodíš, tato kapitola by tě měla motivovat, abys o vašem vztahu přemýšlel. Zeptej se sám  sebe: Opravdu mi na mojí dívce záleží? Jestliže ano, co myslíš, jak jí to můžeš nejlíp dokázat? Ukaž, že máš potřebnou sílu, aby ses držel Božích zákonů, moudrost, abys předcházel situacím, které by vás mohly vystavit pokušení, a lásku, která ti pomůže dávat její zájmy před svoje vlastní. V případě, že takové vlastnosti máš, tvoje dívka pak nejspíš bude mít podobné pocity jako mravně čistá Šulamitka, která řekla: „Můj milý je můj, a já jsem jeho.“ (Šalomounova píseň 2:16) Budeš zkrátka v jejích očích ten pravý!

Ať už jsi holka nebo kluk, pokud se sexem nepočkáš do manželství, zahodíš něco velmi cenného a tím snížíš  svoji hodnotu. (Římanům 1:24) Není divu, že ti, kdo to udělali, se potom často cítili prázdní a bezcenní, jako by si lehkomyslně nechali ukrást něco vzácného, co bylo jejich součástí. Nedovol, aby se to stalo i tobě. Když se tě ten, s kým chodíš, bude snažit přemluvit k pohlavnímu styku a bude říkat: „Jestli mě miluješ, tak to uděláš“, pevně odpověz: „Jestli ty miluješ mě, nebudeš to po mně chtít.“

Tvoje tělo je příliš cenné na to, aby se s ním zacházelo lehkovážně. Ukaž, že máš pevný charakter a že Boží příkaz ohledně smilstva dokážeš poslouchat. Pokud se jednou vdáš nebo oženíš, bude ti sex přinášet plné uspokojení. Nebudou tě totiž trápit obavy, výčitky ani pochybnosti, které tak často provázejí sex před manželstvím. (Přísloví 7:22, 23; 1. Korinťanům 7:3)

DALŠÍ INFORMACE NAJDEŠ V 2. DÍLE, VE 4.5. KAPITOLE

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Jak závažné je to, že máš ve zvyku masturbovat?

BIBLICKÝ TEXT

„Prchejte před smilstvem. . . . Kdo smilní, hřeší proti svému vlastnímu tělu.“ (1. Korinťanům 6:18)

TIP

K osobám opačného pohlaví se chovej podle této zásady: pokud nechceš, aby to, co děláš, viděli tvoji rodiče, pak to nedělej.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Pokud se kluk s holkou vyspí, je větší pravděpodobnost, že se s ní rozejde a najde si jinou.

MŮJ PLÁN

Když jsem se svým klukem/svojí holkou, musím se vyhýbat těmto situacím: ․․․․․

Pokud chce, abychom se sešli na nějakém osamělém místě, řeknu ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč by ses měl(a) vyhýbat předmanželskému sexu, přestože tě možná láká?

● Co uděláš, když ti ten, s kým chodíš, navrhne, abyste se spolu vyspali?

[Praporek na straně 176]

„Jako křesťan máš vlastnosti, které můžou být pro druhé přitažlivé. Proto musíš být pořád ve střehu a všechny nemravné návrhy odmítat. Svých vlastností si važ a nenech se o ně připravit.“ Joshua

[Obrázek na straně 176 a 177]

Pokud se s někým vyspíš před uzavřením manželství, je to podobné, jako kdybys z krásného obrazu udělal rohožku