Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak můžu někomu vysvětlit, co Bible říká o homosexualitě?

Jak můžu někomu vysvětlit, co Bible říká o homosexualitě?

 23. KAPITOLA

Jak můžu někomu vysvětlit, co Bible říká o homosexualitě?

Při slavnostním předávání filmových cen se dvě populární herečky přivítají vášnivým polibkem. Přihlížející jsou zpočátku v šoku, ale pak jim začínají hlasitě vyjadřovat svoje sympatie. Homosexuálové to považují za naprostý triumf, zatímco mnoho dalších lidí za pouhou snahu se zviditelnit. Záznam onoho „uvítání“ se bude v následujících dnech opakovaně objevovat na televizních obrazovkách a miliony lidí ho zhlédnou na internetu.

JEN máloco je pro média tak chutným soustem jako to, když některá z celebrit naznačí nebo otevřeně prohlásí, že je gay, lesbička nebo bisexuál. Jedni považují takové hvězdy za  hrdiny, jiní za zvrhlíky. A pak je tu bezpočet dalších, kteří se na homosexualitu dívají prostě jako na alternativní způsob života. Jednadvacetiletý Daniel k tomu říká: „Když jsem chodil do školy, dokonce i normálně orientovaní spolužáci si mysleli, že pokud tě homosexualita nějak pohoršuje, jsi zaujatý a netolerantní.“

To, jak se člověk na homosexualitu dívá, může záviset na tom, kolik mu je let a v jaké zemi žije. Křesťané ale nepodléhají „kdejakému módnímu názoru svého okolí“. (Efezanům 4:14, Slovo na cestu) Drží se toho, co říká Bible.

Jak se tato kniha k homosexualitě vyjadřuje? A pokud žiješ podle biblických mravních zásad, co můžeš říct těm, kdo ti dali nálepku člověka, který je zaujatý, netolerantní, nebo dokonce homofobní, tedy který vůči homosexuálům cítí silný odpor nebo nenávist? Zamysli se nad následujícími otázkami nebo tvrzeními a nad tím, jak se na ně dá reagovat.

„Co Bible říká o homosexualitě?“

„V Bibli se píše, že Bůh od počátku chtěl, aby intimní styky měli jedině muž a žena, kteří jsou spolu v manželství. (1. Mojžíšova 1:27, 28; 3. Mojžíšova 18:22; Přísloví 5:18, 19) Když je v Bibli odsuzováno smilstvo, týká se to jak heterosexuálního, tak homosexuálního jednání.“ * (Galaťanům 5:19–21)

„Jak se díváš na homosexuály?“

„Nemám k nim odpor, ale nemůžu souhlasit s jejich jednáním.“

Nezapomeň: Pokud se v životě  řídíš biblickými mravními zásadami, pak je to tvoje rozhodnutí a máš na ně plné právo. (Jozue 24:15) Za svoje názory se nemusíš stydět. (Žalm 119:46)

„Neměli by křesťané mít úctu ke všem lidem, bez ohledu na jejich sexuální orientaci?“

„Určitě ano. Bible říká: ‚Ctěte lidi všeho druhu‘ nebo jak bys to našel v jiném překladu: ‚Ke všem lidem mějte úctu.‘ (1. Petra 2:17; Ekumenický překlad) Křesťané proto nejsou homofobní. Jsou laskaví ke všem, včetně homosexuálů.“ (Matouš 7:12)

„Nevede tě tvůj názor na homosexualitu k tomu, že máš vůči lesbičkám a gayům předsudky?“

„Vůbec ne. Nezavrhuju ty lidi, ale jejich jednání.“

Potom můžeš dodat: „Zkusím ti to k něčemu přirovnat. Nekouřím a už jen při pomyšlení na to, že si zapálím, se mi dělá špatně. Ale dejme tomu, že ty kouříš, a tak to vidíš jinak. To ale přece neznamená, že vůči tobě budu mít předsudky. Ty bys je vůči mně taky neměl, kdybych měl jiný názor, ne? A to samé se dá vztáhnout i na naše rozdílné názory na homosexualitu.“

„Copak Ježíš nevedl lidi k toleranci? Neměli by tedy být křesťané tolerantní i vůči homosexuálům?“

 „Ježíš svoje následovníky nepovzbuzoval, aby schvalovali jakýkoli životní styl. Učil je, že zachránit se může každý, ‚kdo v něj projevuje víru‘. (Jan 3:16) Projevovat víru v Ježíše mimo jiné znamená řídit se Božími mravními zákony, které zakazují určité způsoby jednání, včetně jednání homosexuálního.“ (Římanům 1:26, 27)

„Homosexuálové svoji orientaci změnit nemůžou, prostě se tak narodili.“

„Bible nemluví o tom, jestli jsou sklony k homosexualitě vrozené, nebo ne, ale připouští, že některé naše rysy můžou být hluboce zakořeněné. (2. Korinťanům 10:4, 5) Ale i když někoho přitahují osoby stejného pohlaví, Bible říká, že je nutné vyhýbat se homosexuálnímu jednání.“

Doporučení: Nenech se zatáhnout do debaty o příčinách homosexuálních tužeb, spíš zdůrazni, že Bible zakazuje homosexuální jednání. Můžeš uvést následující příklad: „Možná jsi už někdy slyšel, že Bible odsuzuje záchvaty vzteku. (Žalm 37:8; Efezanům 4:31) Ale hodně lidí tvrdí, že agresivní chování může být dáno geneticky, a proto k němu někteří mají sklon. (Přísloví 29:22) Řekněme, že by to byla pravda. Je v takovém případě nespravedlivé, že Bible vyžaduje, aby se i tito lidé ovládali?“

„Jak může Bůh říkat někomu, koho přitahují osoby stejného pohlaví, aby se vyhýbal homosexuálnímu jednání? To zní krutě.“

„Takový názor je založený na mylné představě, že lidé musí dávat průchod svým  sexuálním touhám. Bible však lidem připisuje důstojnější postavení. Ujišťuje je totiž, že pokud doopravdy chtějí, můžou nesprávným sexuálním touhám odolávat.“ (Kolosanům 3:5)

„Ty sice homosexuál nejsi, ale miliony lidí ano, takže s tím svým názorem bys měl něco udělat.“

„Dejme tomu, že nesouhlasím s hazardním hraním, ale ty ano. Bylo by logické, kdybys trval na tom, že mám svůj názor změnit prostě proto, že miliony lidí se hazardnímu hraní věnují?“

 Uvědom si, že homosexuálové, stejně jako většina lidí, se v životě řídí nějakými morálními zásadami, a tak neschvalují třeba podvádění, nespravedlnost nebo války. Takové věci odsuzuje i Bible. Navíc ale zavrhuje určité způsoby jednání v sexuální oblasti, včetně jednání homosexuálního. (1. Korinťanům 6:9, 10)

Bible na lidi neklade nerozumné nároky ani je nevede k tomu, aby si vytvářeli předsudky. Od těch, koho přitahují lidé stejného pohlaví, jednoduše vyžaduje totéž co od těch, koho přitahují osoby opačného pohlaví — musí ‚prchat před smilstvem‘. (1. Korinťanům 6:18)

Miliony heterosexuálů, kteří si přejí řídit se biblickými měřítky, projevují sebeovládání, přestože se snad setkávají s nejrůznějším pokušením. K těmto lidem patří například mnozí svobodní, kteří mají jenom malou šanci na to, že vstoupí do manželství, nebo ti, kdo mají postiženého manželského partnera, který není schopný intimního soužití. Ti všichni se dokážou ze života radovat, i když svoje sexuální potřeby neuspokojují. Pokud se lidé s homosexuálními sklony opravdu chtějí líbit Bohu, může to platit i o nich. (5. Mojžíšova 30:19)

DALŠÍ INFORMACE NAJDEŠ V 2. DÍLE, VE 28. KAPITOLE

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Některé holky si myslí, že když se vyspí se svým klukem, prohloubí to jejich vztah. To jsou ale na omylu. Přečti si proč.

[Poznámka pod čarou]

^ 8. odst. Biblický výraz „smilstvo“ se nevztahuje pouze na pohlavní styk, ale taky například na dráždění pohlavních orgánů jiné osoby a orální či anální sex.

BIBLICKÝ TEXT

„Umrtvujte proto své tělesné údy, které jsou na zemi, pokud jde o smilstvo, nečistotu, pohlavní choutky, škodlivou touhu a chtivost, jež je modlářstvím.“ (Kolosanům 3:5)

TIP

I když tě jednání druhých může dráždit, nemluv s nimi povýšeně. Stejně jako ty si totiž můžou vybrat, čemu budou věřit a jak budou žít.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Někteří křesťané v prvním století se v minulosti dopouštěli homosexuálního jednání, ale svůj nečistý způsob života dokázali změnit a byli tak v Božích očích „čistě umyti“. (1. Korinťanům 6:9–11)

MŮJ PLÁN

Pokud někdo bude tvrdit, že biblický názor na homosexualitu je zastaralý, řeknu ․․․․․

Abych ukázal(a), že odsuzuju homosexuální jednání, a ne samotné homosexuály, řeknu ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč má Bůh právo stanovovat lidem mravní zákony?

● Jaký užitek máš z toho, že se biblickými mravními zákony řídíš?

[Praporek na straně 170]

„Jeden kluk u nás ve škole si myslel, že jsem omezená, protože odsuzuju jeho životní styl. Když jsem mu ale vysvětlila, že nemám nic proti němu osobně, a když pochopil, že kromě homosexuálního jednání nesouhlasím ani s jinou formou nemravnosti, začal mě respektovat, a dokonce se mě před ostatními zastával.“ Aubrey

 [Rámeček na straně 168]

A jak je to s bisexualitou?

I když se bisexualita objevuje u obou pohlaví, zdá se, že je čím dál běžnější u dívek. Některé z nich láká proto, že jsou zvědavé. Lisa, které je 26 let, říká: „Když se ve filmech nebo televizních pořadech objevují líbající se dívky a v písních se o tom zpívá, holky prostě mají chuť to taky zkusit — zvlášť když na tom nevidí nic špatného.“

U jiných může jít o skutečnou přitažlivost. Třináctiletá Vicky říká: „Na party jsem se setkala se dvěma bisexuálkama a později mi kamarádka řekla, že se jim líbím. Nakonec jsem si s jednou z nich začala esemeskovat a postupně jsem zjistila, že k ní cítím něco víc.“

Stalo se něco podobného i tobě? Mnozí by ti poradili, ať svoji sexuální orientaci zkrátka přijmeš a veřejně se k ní přihlásíš. Je ale potřeba si uvědomit jednu věc: to, že někoho přitahují osoby stejného pohlaví, je často jen přechodná záležitost. Kromě Vicky to zjistila i 16letá Lisette. Říká: „Když jsem si o svých pocitech popovídala s rodiči, ulevilo se mi. Navíc jsem se na hodinách biologie dozvěděla, že během dospívání může hladina hormonů hodně kolísat. Jsem si jistá, že kdyby mladí lidé věděli víc o tom, co se v jejich těle děje, pochopili by, že i když se jim teď líbí osoby stejného pohlaví, může se to změnit a oni se nemusí trápit myšlenkou, že jsou homosexuálové.“

A i když tvoje pocity nejsou jenom přechodné, uvědom si, že Bible ti předkládá dosažitelný cíl — můžeš se rozhodnout, že se nesprávným touhám nepoddáš.

[Obrázek na straně 169]

Křesťané nepřejímají automaticky názor většiny — mají odvahu jít proti proudu