Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak můžu dobře vycházet se svým učitelem?

Jak můžu dobře vycházet se svým učitelem?

 20. KAPITOLA

Jak můžu dobře vycházet se svým učitelem?

Napiš jméno svého oblíbeného učitele. ․․․․․

Co se ti na něm líbí? ․․․․․

Napiš jméno učitele, se kterým vůbec nevycházíš. ․․․․․

KAMARÁDY si vybrat můžeš, ale učitele většinou ne. I tak je možné, že s nimi máš dobré vztahy. Osmnáctiletý David říká: „Nikdy jsem s učiteli neměl problémy. Vážil jsem si jich a oni mě měli rádi.“

Možná máš ale podobnou zkušenost jako 11letá Sarah, která si stěžuje: „Naše učitelka je hrozně zlá a to, co nám v hodině říká, vůbec nechápu. Buď nám to dost nevysvětlí,  nebo nám toho vysvětluje zbytečně moc.“ Pokud chceš se svým učitelem dobře vycházet, je potřeba v prvé řadě zjistit, co konkrétně ti na něm vadí. Když se ti podaří určit, v čem je problém, dokážeš ho pak líp zvládnout. Zaškrtni jednu nebo víc uvedených možností, případně doplň nějakou jinou.

□ Často nerozumím tomu, co nám učitel vysvětluje

□ Myslím, že si zasloužím lepší známky

□ Přijde mi, že některým ve třídě nadržuje

□ Nemusel by mě tak často napomínat

□ Zdá se mi, že si na mě zasedl

□ Něco jiného ․․․․․

Co s tím můžeš udělat? Ze všeho nejdřív uplatni vybídku apoštola Petra, který řekl: „Mějte porozumění jeden pro druhého.“ (1. Petra 3:8, Slovo na cestu) Jak můžeš svému „nesnesitelnému“ učiteli porozumět? Pomůže ti, když se zamyslíš nad několika fakty.

Učitelé dělají chyby. Učitelé mají podobně jako ostatní lidé svoje problémy, zvláštní zvyky nebo projevy, a dokonce i předsudky. V Bibli se píše: „Jestliže někdo neklopýtá ve slovu, je to dokonalý muž, schopný držet na uzdě také celé své tělo.“ (Jakub 3:2) Devatenáctiletá Brianna říká: „Matikářka nebyla zrovna trpělivá a často na nás křičela. Bylo proto těžké ji respektovat.“ Ale byla chyba jenom na její straně? Brianna připouští: „V hodinách si každý dělal, co chtěl. Spolužáci ji schválně provokovali, aby ji ještě víc vytočili.“

Určitě jsi rád, když učitel přechází tvoje chyby a nedostatky, zvlášť když jsi ve stresu. Dokážeš k němu být stejně velkorysý? Napiš, co nepříjemného s ním vaše třída v nedávné době zažila a co ho asi k takovému jednání vyprovokovalo.

 ․․․․․

Učitelé mají svoje oblíbence. Uvažuj o tom, s čím se musí učitelé vyrovnávat: Kolik žáků z vaší třídy se opravdu chce učit? Kolik z nich se dokáže soustředit na látku aspoň půl hodiny? A kolik spolužáků si na učitelích rádo vylévá zlost? Teď si představ, že máš učit 20, 30 nebo i víc svých vrstevníků a že jenom hrstka z nich chce o probírané látce přemýšlet. Nevěnoval bys snad větší pozornost těm, kdo se o ni budou zajímat?

Když jsi ale svědkem nějakého do očí bijícího nadržování, možná tě to naštve. Natasha o jednom ze svých učitelů říká: „Vždycky, když nám určil, dokdy musíme mít hotové úkoly, udělal výjimku pro kluky ze školního fotbalového týmu — a nikdy pro nikoho jiného. ‚Čistě náhodou‘ byl v jejich týmu asistentem trenéra.“ V případě, že máš s učitelem podobný problém, polož si otázku: Naučí mě to, co má? Pokud ano, proč se rozčilovat nebo žárlit?

Napiš si, jak konkrétně můžeš dát svému učiteli najevo, že tě jeho výklad zajímá.

․․․․․

Učitelé si o žácích někdy udělají špatný obrázek. Možná si s učitelem povahově nesednete nebo mezi vámi došlo k nějakému nedorozumění. Výsledkem je, že tě posuzuje negativně. Pokud se například pořád na něco vyptáváš, může  to vypadat, že nerespektuješ jeho autoritu. Nebo pokud proneseš nějakou vtipnou poznámku, může si myslet, že jsi drzý nebo hloupý.

Co se v takové situaci dá dělat? Bible říká: „Nikomu neodplácejte zlé zlým. . . . Je-li to možné, pokud to závisí na vás, buďte pokojní vůči všem lidem.“ (Římanům 12:17, 18) Snaž se tedy nedělat nic, čím by sis učitele znepřátelil. Vyhýbej se zbytečným konfliktům. Nedávej mu oprávněné důvody k tomu, aby si na tebe mohl stěžovat. Naopak se snaž být přátelský. „Přátelský? K němu?“ říkáš si možná. Ano, ukaž mu, že se umíš dobře chovat — když ho potkáš, slušně ho pozdrav. Pokud budeš s učitelem vždycky jednat uctivě a občas se na něho i usměješ, může na tebe změnit názor. (Římanům 12:20, 21)

S nepochopením ze strany učitelů se často setkával například Ken. „Jsem hodně plachý,“ říká, „a tak jsem si s učiteli nikdy nepovídal.“ Jak se s celou situací vypořádal? „Uvědomil jsem si, že mi většinou chtějí pomoct, a proto jsem si dal za cíl všechny je blíž poznat. Když jsem to udělal, moje známky se o dost zlepšily.“

 Je pravda, že přátelským chováním a rozhovory si učitele vždycky nezískáš. Buď ale trpělivý. Král Šalomoun napsal: „Trpělivostí a mírnou řečí můžeš přesvědčit vládce [nebo učitele] a vyřešit každý problém.“ (Přísloví 25:15, Contemporary English Version) Když s tebou tedy učitel jedná nespravedlivě, nerozčiluj se a mluv klidně. Možná se na tebe časem začne dívat jinak. (Přísloví 15:1)

Jak obvykle zareaguješ, když tě učitel špatně pochopí nebo s tebou jedná nespravedlivě?

․․․․․

Jaká reakce by byla lepší?

․․․․․

Jak řešit konkrétní problémy

Pochopit, proč učitel jedná s žáky určitým způsobem, je pouze začátek. Jak ale můžeš řešit konkrétní problémy? Zamysli se nad dvěma z nich.

Zasloužím si lepší známku. „Vždycky jsem měla výborné známky,“ říká Katrina. „Ale jeden rok mi učitelka biologie chtěla dát na vysvědčení pětku. Zasloužila jsem si lepší známku! Rodiče si sice promluvili s ředitelem, ale on mi zlepšil známku jenom o jeden stupeň. Byla jsem pěkně naštvaná.“ Pokud se ti stalo něco podobného, nevyjeď na učitele, že ti ukřivdil. Vezmi si poučení od Natana, o kterém se píše v Bibli. Dostal náročný úkol — odhalit vážný přestupek krále Davida. Neudělal to ale tak, že by vtrhl do paláce  a chrlil na Davida jedno obvinění za druhým. Mluvil s ním taktně. (2. Samuelova 12:1–7)

Když si tedy chceš s učitelem promluvit, jednej pokorně a klidně. Pokud se budeš vztekat nebo ho začneš obviňovat z toho, že neumí učit, případně mu řekneš ještě něco horšího, těžko ho získáš na svoji stranu. Vyzkoušej zralejší přístup. Začni tím, že učitele poprosíš, aby ti pomohl pochopit jeho systém známkování. Šalomoun napsal: „Kdo odpovídá dříve, nežli vyslechl, je to jeho hloupost a ostuda.“ (Přísloví 18:13, Český studijní překlad) Pokud si učitele vyslechneš, nejspíš mu budeš umět říct, co podle tebe přehlédl. A i když ti známku nezmění, tvůj rozumný přístup na něj pravděpodobně udělá dobrý dojem.

Myslím, že učitel je proti mně zaujatý. Rachel vždycky mívala na vysvědčení jedničky a dvojky, ale když začala chodit do sedmé třídy, situace se změnila. Říká: „Jeden učitel dělal všechno pro to, abych z jeho předmětu propadla.“  Co ho k tomu vedlo? Rachel i její mamince dal jasně najevo, že nemá rád jejich náboženství.

Jak to řešily? Rachel vypráví: „Kdykoli bylo jasné, že se učitel při známkování nechal ovlivnit předsudky, s maminkou jsme za ním zašly a probraly to s ním. Nakonec mi přestal znepříjemňovat život.“ Pokud zažíváš něco podobného, neboj se popovídat si o tom s rodiči. Určitě si budou chtít s učitelem, a případně i s vedením školy, promluvit a zjistit, co se v té věci dá dělat.

Ber v úvahu dlouhodobé hledisko

Je jasné, že ne všechny problémy se dají uspokojivě vyřešit. Někdy to budeš muset zkrátka vydržet. Tanya říká: „Jeden náš učitel měl k žákům dost špatný vztah. Často nás urážel a říkal, že jsme hloupí. Nejdřív jsem kvůli tomu brečela, ale pak jsem se naučila nebrat si jeho urážky osobně. Pečlivě jsem dělala domácí úkoly a byla jsem v jeho hodinách aktivní. Díky tomu mě tolik netrápil a byla jsem jednou z mála, kdo dostával dobré známky. Za dva roky ho ze školy propustili.“

Když se naučíš s problematickým učitelem vycházet, získáš cennou životní zkušenost, která se ti bude hodit, pokud jednou budeš mít náročného nebo nespravedlivého šéfa. A taky si budeš ještě víc vážit dobrých učitelů.

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Zdá se ti, že nic nestíháš? Co můžeš udělat pro to, aby čas nebyl tvým nepřítelem?

BIBLICKÝ TEXT

„Všechno tedy, co chcete, aby vám lidé činili, budete také podobně činit jim.“ (Matouš 7:12)

TIP

Pokud máš pocit, že tvůj učitel je nudný, nezaměřuj se na něho, ale na probíranou látku. Dělej si poznámky, uctivě se ptej na doplňující informace a pro daný námět se nadchni. Nadšení je nakažlivé.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Tvůj učitel už stejnou látku pravděpodobně probíral v desítkách, nebo dokonce stovkách jiných tříd. Udržet si nadšení tedy pro něj může být náročné.

MŮJ PLÁN

Aby mě nudná hodina víc bavila, tak ․․․․․

Když mám pocit, že se mnou učitel jedná nespravedlivě, tak ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč je důležité soustředit se spíš na probíranou látku než na učitele?

● Jak může tvůj postoj k látce ovlivnit učitelův postoj k tobě?

[Praporek na straně 146]

Hodně jsem se snažila, abych měla s učiteli přátelské vztahy. Vím, jak se všichni jmenují, a když je potkám na ulici, chvíli si s nimi popovídám.“ Carmen

[Obrázek na straně 145]

Učitelé jsou jako kameny v řece. Pomůžou ti, abys přešel od neznalosti k vědomostem, ale jednotlivé kroky musíš udělat sám