Přejít k článku

Přejít na obsah

Koho můžeš napodobit — Timoteus

Koho můžeš napodobit — Timoteus

 Koho můžeš napodobit — Timoteus

Timoteus se chystá odejít z Lystry — není to proto, že by chtěl utéct z domova, ale má doprovázet apoštola Pavla na jeho misionářské cestě. I když mu pravděpodobně není ani dvacet, už je z něho zodpovědný mladý muž, o kterém ‚bratři v Lystře a Ikoniu podávají dobrou zprávu‘. (Skutky 16:2) Pavel věří tomu, že Timoteus dokáže ve službě Bohu vykonat spoustu užitečné práce. A on jeho důvěru nezklame. V následujících letech Timoteus hodně cestuje, aby zakládal nové sbory a posiloval spolukřesťany. Díky jeho dobrým vlastnostem ho má Pavel velmi rád. Je to vidět ze slov, která asi o 11 let později adresuje Filipanům: „Nemám nikoho jiného s takovou povahou, jakou má on, kdo se bude opravdově starat o to, co se vás týká.“ (Filipanům 2:20)

Dáváš se i ty k dispozici pro službu Bohu? Pokud ano, budeš mít hodně důvodů k radosti. Jehova si hluboce váží každého mladého člověka, který „se ochotně nabídne“. (Žalm 110:3) Navíc se můžeš spolehnout, že Jehova Bůh „není nespravedlivý, aby zapomněl na [tvoji] práci“. (Hebrejcům 6:10)