Přejít k článku

Přejít na obsah

Jsme opravdu připravení na manželství?

Jsme opravdu připravení na manželství?

 30. KAPITOLA

Jsme opravdu připravení na manželství?

Už nějakou dobu máš vážnou známost a oba víte, že je to opravdová láska. Manželské štěstí je na dosah. Jenže najednou — těsně před jedním z nejdůležitějších životních rozhodnutí — se tě zmocní pochybnosti a ty si říkáš . . .

Jsme opravdu připravení na manželství?

TAKOVÉ pochybnosti jsou normální, a to i v případě, že jste oba zamilovaní. Nejspíš kolem sebe vidíš hodně nešťastných  manželství a čím dál víc rozvodů, a tak je pochopitelné, že tento životně důležitý krok chceš dobře zvážit. Co ti v tom pomůže? Potřebuješ se zbavit iluzí, které možná máš, a podívat na věci realisticky.

1. ILUZE „Budeme žít z lásky.“

Skutečnost: Láska za vás nezaplatí účty ani neodstraní finanční problémy. Odborníci dokonce zjistili, že peníze jsou hlavní příčinou manželských sporů, z nichž některé vedou k rozvodu. Nevyrovnaný pohled na peníze ti může uškodit po citové i duchovní stránce a může narušit vztah k tvému partnerovi. (1. Timoteovi 6:9, 10) S rozhovory o penězích tedy nečekejte až do manželství.

Co říká Bible: „Kdo z vás . . ., který chce stavět věž, si nejprve nesedne a nespočítá náklady?“ (Lukáš 14:28)

Návrh: O vašich budoucích finančních záležitostech si promluvte ještě předtím, než se vezmete. (Přísloví 13:10) Zamyslete se například nad těmito otázkami: Jaký bude náš rozpočet? Budeme mít společný bankovní účet, nebo každý svůj vlastní? Kdo z nás dvou by měl mít na starosti finanční záznamy a dohlížet na placení účtů? * Kolik může každý z nás utratit bez toho, aby to probral s tím druhým? Pracovat jako tým musíte začít už teď! (Kazatel 4:9, 10)

2. ILUZE „Naše manželství bude dokonalé, protože máme na všechno stejný názor.“

Skutečnost: Pokud jste se až doteď na všem shodli, je to pravděpodobně proto, že jste se pečlivě vyhýbali námětům, které by mohly vyvolat spor. V manželství si ale takový luxus nebudete moct dovolit. K nějakým  neshodám bude určitě docházet, protože dva nedokonalí lidé se k sobě nemůžou hodit dokonale. (Římanům 3:23; Jakub 3:2) Je tedy potřeba, abyste uvažovali o tom, jak reagovat, až se na něco budete dívat odlišně. Pevné manželství je svazkem dvou lidí, kteří dokážou upřímně uznat, že mají rozdílné názory, a pak věc urovnat zrale a pokojně.

Co říká Bible: „Nechoďte spát rozzlobení.“ (Efezanům 4:26, Contemporary English Version)

Návrh: Zamysli se nad tím, jak řešíš spory s rodiči a sourozenci. Udělej si podobnou tabulku, jaká je v této knize na straně 93 nebo ve 2. díle na straně 221. Napiš si do ní konkrétní situace, které vyvolaly konflikt, jak jsi na ně reagoval a jaká reakce by možná byla lepší. Pokud jsi například naštvaně odkráčel do svého pokoje a práskl za sebou dveřmi, napiš si, jak by ses měl příště zachovat, aby se problém vyřešil, a ne zhoršil. Když se naučíš řešit spory už teď, získáš dovednost, která je pro šťastné manželství klíčová.

3. ILUZE „V manželství uspokojím všechny svoje sexuální potřeby.“

Skutečnost: Manželství není zárukou toho, že budeš mít sex, kdykoli se ti zachce.  Uvědom si, že tvůj partner má pocity, které musíš brát v úvahu, a zřejmě nebude mít vždycky náladu na důvěrnosti. Manželství ti nedává právo domáhat se toho, aby tvoje sexuální potřeby byly uspokojeny. (1. Korinťanům 10:24) Sebeovládání je důležité jak ve svobodném stavu, tak v manželství. (Galaťanům 5:22, 23)

Co říká Bible: „Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v žádostivé vášni.“ (1. Tesaloničanům 4:4, 5, Bible21)

Návrh: Popřemýšlej, jaké jsou tvoje sexuální touhy a jak se chováš k opačnému pohlaví. Pak uvažuj o tom, jak to může ovlivnit tvoje budoucí manželství. Máš ve zvyku masturbovat nebo se dívat na pornografii? Pošilháváš po osobách opačného pohlaví a díváš se na ně žádostivě? Polož si otázku: Pokud je pro mě těžké ovládat sexuální touhy za svobodna, jak to zvládnu v manželství? (Matouš 5:27, 28) Nebo máš sklon flirtovat s každým, koho potkáš? Pokud ano, co s tím budeš dělat, až budeš v manželství a budeš muset projevovat náklonnost jenom svému partnerovi? (Přísloví 5:15–17)

4. ILUZE „Manželství mi konečně přinese štěstí.“

Skutečnost: Ten, kdo je nešťastný jako svobodný, je obvykle nešťastný i v manželství. Proč? Protože štěstí závisí spíš na postoji než na okolnostech. (Přísloví 15:15) Ti, kdo mají sklon být negativní, se často zaměřují na to, co v jejich vztahu chybí, a přehlížejí to dobré,  co v něm je. Je mnohem lepší, když se ještě za svobodna naučíš dívat se na věci pozitivně. Až se vezmete, budeš díky tomu vidět na partnerovi i na vašem manželství to dobré a pro tvého partnera bude snadnější, aby byl taky pozitivní.

Co říká Bible: „Je lepší být spokojený s tím, co máš, než stále chtít něco jiného.“ (Kazatel 6:9, Today’s English Version)

Návrh: To, že je člověk negativní, je někdy výsledkem nerealistických očekávání. Na list papíru si napiš dvě nebo tři věci, které ti podle tebe manželství přinese. Pak si je přečti a polož si otázky: Jsou moje očekávání založena  spíš na vysněných představách než na realitě? Jsou ovlivněna romantickými filmy nebo knihami? Zaměřuji se na to, co z manželství budu mít já — na to, že vyléčí moji samotu, uspokojí moji touhu po sexu nebo zvýší moji oblíbenost u vrstevníků? V takovém případě potřebuješ přestat myslet v pojmech „já“ a „moje“ a začít myslet v pojmech „my“ a „naše“. K tomu ti pomůže, když si napíšeš dvě nebo tři věci, které od manželství očekáváš a které se budou týkat jak tebe, tak tvého budoucího partnera.

Uvedené iluze můžou na vaše budoucí manželství působit škodlivě. Proto se snaž takových názorů zbavit a dívej se na věci realisticky. Pomůže vám to, abyste jako manželé byli šťastní. (5. Mojžíšova 24:5; Přísloví 5:18)

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Rozešli jste se? Možná máš pocit, jako by v tobě něco umřelo. Jak se s tím můžeš vyrovnat?

[Poznámka pod čarou]

^ 9. odst. ‚Schopná manželka‘, o které se píše v Příslovích 31:10–28, má na starosti důležité úkoly, které přímo souvisí s rodinnými financemi. Přečti si verše 13, 14, 16, 18 a 24.

BIBLICKÝ TEXT

„Muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky a stanou se jedním tělem.“ (1. Mojžíšova 2:24)

TIP

Popovídej si se staršími manželi a zeptej se jich, co by poradili novomanželům, aby spolu byli šťastní. (Přísloví 27:17)

VÍŠ, ŽE . . . ?

Ve šťastném manželství jsou oba partneři přáteli, dobře spolu komunikují, umí řešit problémy a na svůj vztah se dívají jako na celoživotní závazek.

MŮJ PLÁN

Vlastnost, na které teď budu pracovat a která mi pomůže zlepšit vztah s budoucím partnerem, je ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● V některých zemích končí hodně manželství rozvodem. Proč myslíš, že to tak je?

● Jaká nebezpečí se skrývají v tom, když se někdo ožení nebo vdá jenom proto, že je doma nešťastný?

● Proč je důležité, aby ses v manželství řídil(a) biblickými zásadami?

[Praporek na straně 220]

„Manželství je vážný krok. Je důležité vědět nejenom do čeho jdeš, ale taky s kým do toho jdeš.“ Audra

 [Rámeček a obrázek na straně 216 a 217]

Zvláštní tabulka

Jste na manželství připravení?

Zamysli se nad následujícími otázkami. Se svým budoucím partnerem si o nich můžete společně popovídat. Vyhledejte si při tom uvedené biblické verše.

Finance

□ Jaký je tvůj postoj k penězům? (Hebrejcům 13:5, 6)

□ Z čeho je vidět, že k penězům přistupuješ zodpovědně? (Matouš 6:19–21)

□ Máš nějaké dluhy? Pokud ano, co děláš pro to, aby se ti podařilo je splatit? (Přísloví 22:7)

□ Kolik vás bude stát svatba? Pokud si na ni budete půjčovat, jaká částka se ti zdá rozumná? (Lukáš 14:28)

□ Bude potřeba, abyste oba chodili do práce? Pokud ano, jak sladíte rozdílný časový plán a jak to bude s dopravou? (Přísloví 15:22)

□ Kde budete bydlet? Kolik vás asi bude stát nájem, jídlo, oblečení a další věci a jak to zaplatíte? (Přísloví 24:27)

 Rodina

□ Jak vycházíš se svými rodiči a sourozenci? (2. Mojžíšova 20:12; Římanům 12:18)

□ Jak řešíš problémy, které doma vyvstanou? (Kolosanům 3:13)

□ Pokud jsi mladá žena, jak dáváš najevo „tichého a mírného ducha“? (1. Petra 3:4)

□ Chcete mít děti? (Žalm 127:3) Pokud ne, jaký druh antikoncepce budete používat?

□ Pokud jsi mladý muž, jakým způsobem chceš rodinu duchovně vést? (Matouš 5:3)

Osobnost

□ Jak dáváš najevo, že jsi pracovitý/pracovitá? (Přísloví 6:9–11; 31:17, 19, 21, 22, 27)

□ Z čeho je patrné, že jsi obětavý/obětavá? (Filipanům 2:4)

□ Pokud jsi mladý muž, z čeho je vidět, že umíš uplatňovat autoritu podobně jako Kristus? (Efezanům 5:25, 28, 29)

□ Pokud jsi mladá žena, z čeho je vidět, že se umíš autoritě podřizovat? (Efezanům 5:22–24)

[Obrázek na straně 219]

Než se vrhneš do manželství, prozkoumej „vody“, do kterých chceš skočit