Přejít k článku

Přejít na obsah

Jsem otrokem elektronických médií?

Jsem otrokem elektronických médií?

 36. KAPITOLA

Jsem otrokem elektronických médií?

„Hrozně rád esemeskuju. Je to ta nejlepší zábava na světě! Dalo by se říct, že jsem tomu úplně propadl.“ Alan

KDYŽ tvoji rodiče dospívali, zřejmě jedinými elektronickými vymoženostmi, které měli k dispozici, byly televize a rádio. Telefon se tehdy používal opravdu jenom k telefonování a byl zapojený do zásuvky ve zdi. Připadá ti to jako z filmu pro pamětníky? Anna k tomu říká: „Moji rodiče vyrůstali v technickém pravěku. Až teď mají mobil a zjišťují, co všechno dokáže.“

 Dnes můžeš telefonovat, poslouchat hudbu, dívat se na videa, hrát hry, mailovat kamarádům, fotit a surfovat po internetu, a to všechno díky malému přístroji, který nosíš v kapse. Žiješ ve věku počítačů, mobilních telefonů, televize a internetu, a tak ti asi přijde normální tyto věci často využívat. Tvoji rodiče však možná mají dojem, že jsi na těchto zařízeních závislý. Pokud svoje obavy vyjádří, neměl bys nad tím jenom mávnout rukou a říct si, že jsou mimo realitu. „Odpovídá-li někdo na nějakou záležitost dříve, než ji vyslechne,“ napsal moudrý král Šalomoun, „je to z jeho strany pošetilost.“ (Přísloví 18:13)

Divíš se, že tvoji rodiče o tebe mají obavy? Tato kapitola ti pomůže zjistit, jestli na nějakém druhu elektronických médií nejsi závislý.

Jak jsem na tom?

Jedna encyklopedie definuje závislost jako „navyklé jednání, kterému se člověk opakovaně věnuje v nadměrné míře a se kterým není schopen nebo ochoten přestat, a to navzdory jeho škodlivým důsledkům“. Zkus se teď zamyslet nad významem této definice. Přečti si připojené výroky a popřemýšlej, jestli jsi už řekl nebo udělal něco podobného. Pak odpověz na uvedené otázky.

Jednání, kterému se člověk věnuje v nadměrné míře. „U počítačových her jsem byl schopný trávit celé dny. Skoro jsem nespal a o ničem jiném jsem se s ostatními nebavil. Virtuální svět počítačových her mě úplně pohltil a já jsem se izoloval od svojí rodiny.“ Andrew

 Kolik času denně je podle tvého názoru rozumné trávit používáním elektronických médií? ․․․․․

Kolik času je to podle tvých rodičů? ․․․․․

Kolik času celkem věnuješ každý den esemeskování, sledování televize, umísťování fotek a přidávání komentářů na webové stránky, hraní počítačových her a podobným činnostem? ․․․․․

Když se podíváš na svoje odpovědi, myslíš, že používáš elektronická média v nadměrné míře?

□ Ano □ Ne

Neschopnost nebo neochota přestat. „Rodiče vidí, že každou chvíli esemeskuju, a tvrdí, že už to přeháním. Ale ve srovnání s mými vrstevníky to nic není. Jasně že oproti rodičům esemeskuju mnohem víc. Jenže to je jako srovnávat jabka a hrušky — jim je čtyřicet a mně patnáct.“ Alan

Už ti rodiče nebo někdo z přátel řekl, že u některého z elektronických médií trávíš příliš mnoho času?

□ Ano □ Ne

Zjistil(a) jsi, že s tím nejsi ochotný/ochotná nebo schopný/schopná něco udělat?

□ Ano □ Ne

Škodlivé důsledky. „Moji kamarádi v jednom kuse esemeskujou — dokonce i při řízení. Přitom je to tak nebezpečné!“ Julie

 „Když jsem dostala svůj první mobil, pořád jsem někomu volala nebo psala. Nedělala jsem skoro nic jiného. Narušilo to moje vztahy v rodině, a dokonce i s některými přáteli. Teď si všímám, že když jsem s kamarády a něco jim vyprávím, každou chvíli někdo z nich řekne: ‚Vydrž, jenom odpovím na esemesku.‘ To je jeden z důvodů, proč nemáme bližší vztahy.“ Shirley

Čteš si nebo posíláš esemesky při řízení, během vyučování nebo na křesťanských shromážděních?

□ Ano □ Ne

Když si povídáš se členy rodiny nebo s přáteli, přerušuješ neustále rozhovor kvůli tomu, že musíš odpovědět na e-mail, zvednout telefon nebo odepsat na esemesku?

□ Ano □ Ne

Okrádají tě elektronická média o spánek nebo tě rozptylují při učení?

□ Ano □ Ne

Máš pocit, že bys měl udělat nějaké změny? Pokud ano, pak čti dál.

Buď vyrovnaný

Pokud používáš počítač, mobil nebo něco jiného, zkus si odpovědět na následující čtyři otázky. Když uplatníš biblické rady a další uvedené návrhy, pomůže ti to mít elektronická média pod kontrolou.

Jaký je obsah? „Přemýšlejte o všem . . ., co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst.“ (Filipanům 4:8, Český studijní překlad)

 Komunikuj s přáteli i s rodinou o povzbuzujících myšlenkách a o tom, co hezkého ses dozvěděl. (Přísloví 25:25; Efezanům 4:29)

X Netlachej o druhých, neposílej ani nečti nemravné zprávy a nesdílej nemravné obrázky. Nepouštěj si nevhodné televizní pořady a videa. (Kolosanům 3:5; 1. Petra 4:15)

Kdy je používám? „Pro všechno je ustanovený čas.“ (Kazatel 3:1)

Urči si, kolik času budeš věnovat telefonování, esemeskování, sledování televize a hraní počítačových her.

X Nedovol, aby elektronická média narušovala chvíle, kdy jsi s přáteli či rodinou, ani nepřipusť, aby tě obírala o čas, který sis vyhradil pro učení nebo duchovní věci. (Efezanům 5:15–17; Filipanům 2:4)

 S kým jsem v kontaktu? „Nedejte se zavést na scestí. Špatná společenství kazí užitečné návyky.“ (1. Korinťanům 15:33)

Využívej elektronická média k prohloubení přátelství s lidmi, kteří tě povzbuzují k rozvíjení dobrých návyků. (Přísloví 22:17)

X Nenalhávej si, že ti, se kterými jsi v kontaktu prostřednictvím e-mailu, esemesek, televize, videí nebo internetu, na tebe nemají vliv. Časem přijmeš jejich slovník, zásady a uvažování. (Přísloví 13:20)

Kolik času mě to stojí? ‚Ujišťujte se o důležitějších věcech.‘ (Filipanům 1:10)

Sleduj, kolik času trávíš používáním elektronických médií.

X Nepřehlížej připomínky svých přátel nebo rodičů, když vyjádří obavy, že některému z elektronických zařízení věnuješ příliš mnoho času. (Přísloví 26:12)

Andrew, o kterém už byla zmínka, otázku vyrovnaného používání elektronických médií výstižně shrnul takto: „Elektronika je super, pokud u ní nesedíš od rána do večera. Už vím, jak to dělat, aby mě neoddělovala od rodiny a přátel.“

DALŠÍ INFORMACE NAJDEŠ V 2. DÍLE, VE 30. KAPITOLE

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Jak můžeš rodiče přesvědčit, aby ti dopřáli víc zábavy?

BIBLICKÝ TEXT

„Nestaň se moudrým ve svých vlastních očích. Boj se Jehovy a odvrať se od špatného.“ (Přísloví 3:7)

TIP

Abys měl(a) pod kontrolou to, jak používáš svůj telefon, řekni kamarádům, že občas nebudeš na příjmu — že jim telefon nezvedneš ani nebudeš okamžitě reagovat na jejich zprávy a e-maily.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Když teď umístíš na internet svoje fotky nebo komentáře o tom, co děláš, možná k nim budou mít ještě po mnoha letech přístup tvoji případní zaměstnavatelé a jiní lidé.

MŮJ PLÁN

Pokud začnu mít problém s tím, jak používám ․․․․․, budu tomuto zařízení věnovat jenom ․․․․․ týdně.

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč může být těžké přiznat si, že máš problém se závislostí na nějakém elektronickém zařízení?

● Co by se mohlo stát, kdyby se ti používání tohoto zařízení vymklo z rukou?

[Praporek na straně 262]

„Závislost na televizi jsem překonala díky několika věcem. Pevně jsem se rozhodla omezit čas, který u ní trávím, pravidelně jsem si o svém problému povídala s mamkou a taky jsem se hodně modlila.“ Kathleen

[Obrázek na straně 263]

Je pro tebe technika dobrým sluhou, nebo zlým pánem?