Přejít k článku

Přejít na obsah

Moje poznámky — Sex, mravní zásady a láska

Moje poznámky — Sex, mravní zásady a láska

 4. ODDÍL

Moje poznámky — Sex, mravní zásady a láska

Napiš si tři mravní zásady, kterými se chceš v životě řídit. Taky si poznamenej, proč si myslíš, že jsou rozumné. *

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

[Poznámka pod čarou]

^ 3. odst. Například: „Se sexem počkám až do manželství. Myslím, že tak je to nejlepší, protože . . .“ To, co si napíšeš, by měly být tvoje zásady, ne zásady někoho jiného.