Přejít k článku

Přejít na obsah

Dokážu se už osamostatnit?

Dokážu se už osamostatnit?

 7. KAPITOLA

Dokážu se už osamostatnit?

„Někdy mám pocit, že se na mě druzí dívají svrchu, protože je mi devatenáct a pořád ještě bydlím u rodičů. To jako nemůžu být dospělá, když nežiju sama?“ Katie

„Je mi skoro dvacet a dohání mě k šílenství, že o svém životě můžu tak málo rozhodovat. Chtěla bych se odstěhovat.“ Fiona

MNOZÍ mladí začnou toužit po nezávislosti ještě dlouho před tím, než jsou skutečně připraveni se osamostatnit. Na tom není nic divného. Jak ses dočetl ve 3. kapitole, Božím záměrem už od počátku bylo, aby mladí lidé dospěli, odešli od rodičů a založili vlastní rodinu. (1. Mojžíšova 2:23, 24; Marek 10:7, 8) Jak ale poznáš, že se opravdu  dokážeš osamostatnit? Uvažuj teď o třech důležitých otázkách, na které je třeba znát odpověď. První z nich je . . .

Proč se chci odstěhovat?

Podívej se na následující seznam. Důvody, proč se chceš osamostatnit, očísluj podle důležitosti.

․․․․․ Uteču před problémy, které mám doma

․․․․․ Budu mít víc svobody

․․․․․ Stoupnu v očích svých přátel

․․․․․ Pomůžu kamarádovi, který hledá spolubydlícího

․․․․․ Budu se věnovat kazatelské službě na jiném místě

․․․․․ Získám životní zkušenosti

․․․․․ Ulehčím rodičům po finanční stránce

․․․․․ Něco jiného ․․․․․

Na výše uvedených důvodech nemusí být nic špatného. Ale zamysli se. Jaké jsou tvoje pohnutky? Pokud se například odstěhuješ proto, že toužíš po neomezené svobodě, pravděpodobně rychle vystřízlivíš.

Danielle, která ve svých dvaceti letech bydlela nějakou dobu sama, se z toho hodně naučila. Říká: „Všichni se v životě setkáváme s něčím, co nás omezuje. Když člověk bydlí sám, nemůže si dělat, co chce. Omezuje ho pracovní doba nebo nedostatek peněz.“ Carmen, která žila půl roku v cizině, přiznává: „Líbilo se mi to, ale často jsem měla pocit, že nemám žádný volný čas. Musela jsem zvládat běžné domácí práce — například uklízet byt, opravovat nejrůznější věci, prát, starat se o zahradu a drhnout podlahu.“

Dej si pozor, aby ses nerozhodl ukvapeně, ani nedovol druhým, aby tě k tomu dotlačili. (Přísloví 29:20) I když máš k odstěhování rozumné důvody, potřebuješ ještě něco — musíš se o sebe umět postarat. A to souvisí s druhou otázkou . . .

 Jsem na odchod z domova připravený?

Odstěhovat se od rodičů je jako vydat se na několikadenní výlet do přírody. Bylo by rozumné něco takového podniknout, kdybys nedokázal postavit stan, rozdělat oheň, uvařit si a orientovat se v mapě? Určitě ne. Přesto se mnoho mladých rozhodne odstěhovat, i když v podstatě nemají žádné zkušenosti s tím, jak se starat o domácnost.

Moudrý král Šalomoun řekl, že „chytrý uvažuje o svých krocích“. (Přísloví 14:15) Pokud chceš zjistit, jestli se dokážeš osamostatnit, odškrtni si u následujících čtyř bodů, co už umíš, a křížkem označ to, na čem ještě musíš pracovat.

Hospodaření s penězi: Devatenáctiletá Serena říká: „Nikdy jsem si sama nemusela nic platit. Kdybych ale nebydlela s rodiči, musela bych umět vycházet s penězi, a toho se trochu bojím.“ Jak se můžeš naučit s penězi dobře hospodařit?

Jedno biblické přísloví uvádí: „Moudrý bude naslouchat a přijme více poučení.“ (Přísloví 1:5) Zkus se tedy zeptat rodičů, kolik se asi měsíčně platí za nájem či hypotéku, jídlo, provoz auta nebo za hromadnou dopravu. Pak je požádej, aby ti ukázali, jak si udělat rozpočet a jak platit účty. *

 Domácí práce: Sedmnáctiletý Brian má největší strach z toho, že kdyby se odstěhoval, musel by si sám prát. Jak se vlastně dá poznat, že se člověk dokáže o svou domácnost postarat? Dvacetiletý Aron doporučuje: „Zkus žít týden tak, jako bys už sám bydlel. Jez jenom to, co si připravíš a co si v obchodě nakoupíš za peníze, které sis vydělal. Choď v oblečení, které si sám vypereš a vyžehlíš. Sám si uklízej. A taky se snaž dopravit se tam, kam potřebuješ, bez toho, aby tě vozili rodiče.“ Pokud tento návrh vyzkoušíš, prospěje ti to ve dvou ohledech: Jednak se něco užitečného naučíš, a jednak si budeš víc vážit toho, co pro tebe rodiče dělají.

Vztahy s druhými: Vycházíš dobře s rodiči a sourozenci? Pokud ne, možná si říkáš, že ti bude líp, když se odstěhuješ a budeš bydlet s nějakým kamarádem. Zamysli se ale nad tím, čeho si všimla 18letá Eve. Říká: „Dvě moje kamarádky si našly společné bydlení. Dokud žily u rodičů, vycházely spolu skvěle. Bydlet spolu ale nedokázaly. Jedna měla ráda uklizeno, druhá byla nepořádná. Jedna byla duchovně zaměřená, druhá zas tolik ne. Prostě to nefungovalo.“

Osmnáctiletá Erin má zajímavý postřeh: „Když ještě bydlíš u rodičů, můžeš se hodně dozvědět o tom, jak vycházet s lidmi. Pomůže ti to, abys dokázal  řešit problémy a uměl druhým ustoupit. Zjistila jsem, že ti, kdo odcházejí z domu proto, aby se vyhnuli sporům s rodiči, si zvyknou před problémy utíkat, a ne je řešit.“

Duchovní návyky: Někteří mladí se odstěhují kvůli tomu, aby unikli duchovním činnostem, kterým se jejich rodina pravidelně věnuje. Jiní se sice stěhují s tím, že si upřímně přejí udržet si svoje duchovní návyky, například mít kvalitní osobní studium Bible, ale jejich předsevzetí se brzo vytratí. Co můžeš udělat, aby tvoje ‚víra neztroskotala‘? * (1. Timoteovi 1:19)

Jehova Bůh si přeje, aby si každý z nás sám ověřil, že to, čemu věří, je pravda. (Římanům 12:1, 2) Vytvoř si dobré návyky, pokud jde o studium Bible a uctívání, a drž se jich. Svůj program duchovních činností si zaznamenej do kalendáře a vyzkoušej si, jestli se ho dokážeš celý měsíc držet bez toho, aby tě rodiče museli pořád pobízet.

Poslední otázka, o které je důležité přemýšlet, zní . . .

Co je mým cílem?

Máš v úmyslu odejít z domova proto, že se snažíš utéct před problémy nebo že se chceš vymanit z rodičovské autority? V takovém případě se soustředíš na to, co opouštíš, ne na to, kam směřuješ. Tento přístup se podobá snaze  řídit auto s očima upřenýma do zpětného zrcátka — příliš se zaměřuješ na věci, které necháváš za sebou, a nevidíš, co je před tebou. Neupínej se tedy k myšlence, že konečně zmizíš z domu, ale upři svoji pozornost k nějakému hodnotnému cíli.

Někteří mladí svědkové Jehovovi se přestěhovali z toho důvodu, že chtěli pomáhat s kázáním jinde, ať už ve své zemi, nebo v zahraničí. Jiní se od rodičů odstěhovali proto, aby mohli pomáhat se stavbou budov určených k uctívání Boha nebo aby mohli pracovat v odbočce svědků Jehovových. A ještě jiní usoudili, že by měli žít nějaký čas sami, než vstoupí do manželství. *

Ať už je tvůj cíl jakýkoli, o svém rozhodnutí důkladně přemýšlej. „Plány pilného jistě vedou k výhodě,“ říká jedno biblické přísloví, „ale každý, kdo je ukvapený, jde jistě vstříc nouzi.“ (Přísloví 21:5) Naslouchej radám svých rodičů. (Přísloví 23:22) Mluv o tom s Jehovou. A při rozhodování ber v úvahu biblické zásady, o kterých se v této kapitole psalo.

Když uvažuješ o tom, jestli se už dokážeš osamostatnit, zamysli se především nad tím, jestli se o sebe budeš umět postarat. Pokud máš jistotu, že to zvládneš, možná už jsi připravený postavit se na vlastní nohy.

[Poznámky pod čarou]

^ 23. odst. Další informace najdeš v 2. díle, v 19. kapitole.

^ 27. odst. Další informace najdeš v 2. díle, ve 34. a 35. kapitole.

^ 32. odst. V určitých kulturách je zvykem, že mladý člověk, zejména dívka, žije u rodičů, dokud nevstoupí do manželství. Bible v tomto ohledu nedává žádné konkrétní rady.

BIBLICKÝ TEXT

„Muž opustí svého otce a svou matku.“ (Matouš 19:5)

TIP

Nějakou dobu dávej rodičům částku, která odpovídá tomu, kolik za tebe vydají. V ní by měly být zahrnuty náklady na jídlo, bydlení a další věci. Pokud tolik peněz zaplatit nemůžeš nebo nechceš, zřejmě ještě nepřišel ten správný čas na to, se odstěhovat.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Důvod, proč se chce někdo odstěhovat, může mít vliv na to, do jaké míry bude šťastný, až to udělá.

MŮJ PLÁN

Cíl, kterého chci dosáhnout tím, že se odstěhuju, je ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Přestože je situace u vás doma náročná, jaký užitek ti může přinést to, když se stěhováním počkáš?

● Kterým činnostem se můžeš doma věnovat, aby to prospělo vaší rodině a ty ses přitom naučil(a) věci, které se ti budou hodit, až se osamostatníš?

[Praporek na straně 52]

„Toužit po nezávislosti je normální. Ale pokud se chceš odstěhovat jenom proto, abys utekl před pravidly, je z toho vidět, že na to ještě nemáš.“ Aron

[Obrázek na straně 50 a 51]

Odstěhovat se od rodičů je jako vydat se na několikadenní výlet do přírody — než to uděláš, musíš se naučit, jak se o sebe postarat