Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak poznám, že je to opravdová láska?

Jak poznám, že je to opravdová láska?

 29. KAPITOLA

Jak poznám, že je to opravdová láska?

Napiš odpovědi na následující otázky:

1. Jak bys popsal(a) lásku? ․․․․․

2. Jak bys popsal(a) zamilovanost? ․․․․․

3. Jaký je podle tebe mezi nimi rozdíl? ․․․․․

ODPOVĚDĚT na tyto otázky ti pravděpodobně nedělalo problém. Poznat rozdíl mezi láskou a zamilovaností totiž není těžké, když se tě to zrovna netýká.

 Všechno se ale může rázem změnit, když potkáš dokonalou dívku nebo svého vysněného prince. Připadá ti, že je to láska na celý život. Máš hlavu v oblacích a na ničem jiném ti nezáleží. Je to ale opravdu láska, nebo spíš zamilovanost? Jak to můžeš poznat? Pomůže ti, když se nejdřív zamyslíš nad tím, jak se v posledních letech změnil tvůj názor na opačné pohlaví. Zkus si odpovědět na tyto otázky:

● Co sis myslel o holkách/myslela o klucích, když ti bylo pět?

● Co si o nich myslíš teď?

Z tvých odpovědí je nejspíš vidět, že od puberty se na osoby opačného pohlaví díváš jinak. „Všiml jsem si, že jsou holky najednou nějak hezčí,“ říká 12letý Brian. Elaine, které je šestnáct, vzpomíná, jak se před několika lety její názor na kluky změnil: „Od určité doby se všechny moje kamarádky začaly bavit o klucích a já jsem byla schopná se hned do každého zamilovat.“

Jak můžeš takové silné pocity zvládnout? Když budeš předstírat, že je nemáš, moc ti to nepomůže. Spolehlivě budou ještě silnější. Spíš se snaž dozvědět něco o přitažlivosti, zamilovanosti a lásce. Můžeš si tím ušetřit zbytečnou citovou bolest a pomůže ti to časem najít opravdovou lásku.

PŘITAŽLIVOST → To, co vidíš

„S kamarádama se o holkách bavíme skoro pořád. A když náhodou probíráme něco jiného, ale projde kolem nějaká pěkná holka, hned zapomeneme, o čem jsme mluvili.“ Alex

 „Kluk, který by se hezky usmíval, měl sebejistou chůzi a při rozhovoru se mi díval do očí, by mě určitě upoutal.“ Laurie

Je normální, když tě přitahuje někdo, kdo vypadá dobře. Zdání však někdy klame. Bible říká: „Jako zlatý nosní kroužek v rypáku prasete, taková je žena, která je hezká, ale odvrací se od rozumnosti.“ (Přísloví 11:22) A totéž samozřejmě platí o klucích.

ZAMILOVANOST → To, co cítíš

„Ve dvanácti jsem byla šíleně zamilovaná do jednoho kluka. Když jsem se z toho dostala, pochopila jsem, proč se mi líbil. Jediným důvodem bylo to, že pro všechny moje kamarádky byli kluci středem zájmu — a on byl kluk. Nic jiného v tom nebylo.“ Elaine

„Byl jsem zamilovaný snad milionkrát. Ale většinou mě zajímalo jenom to, jak holka vypadá. Když jsem zjistil, jaká je uvnitř, došlo mi, že bychom se k sobě zas tak moc nehodili.“ Mark

Zamilovanost a láska jsou si v něčem podobné, protože s oběma jsou spojeny silné city. Každá z nich má ale jiný základ. Zamilovanost vznikne spontánně a je založena na vnější kráse. Navíc je slepá k slabostem toho druhého a příliš se zaměřuje na jeho silné stránky. Je  pomíjivá a podobně jako hrad z písku dlouho nevydrží. „Má krátké trvání,“ říká Fiona. „Jeden den tě může někdo přitahovat a o měsíc později pak cítíš to samé k někomu jinému.“

LÁSKA → To, co znáš

„Myslím si, že pokud jde o opravdovou lásku, tak toho druhého miluješ ze správného důvodu. Není v tom nic sobeckého.“ David

„Skutečná láska by měla vznikat postupně. Nejdřív jste dobří kamarádi. Pak zjišťuješ, že se ti na něm líbí čím dál víc věcí a začínají se u tebe rozvíjet city, které jsi dřív neměla.“ Judith

Láska je založena na tom, že dobře znáš silné i slabé stránky toho druhého. Není proto divu, že ji Bible popisuje jako něco víc než pouhý cit. Říká, že je například „trpělivá a laskavá. . . . Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, ve všem vytrvává. Láska nikdy neselhává.“ (1. Korinťanům 13:4, 7, 8) Takovou lásku má člověk, který toho druhého opravdu miluje. Jeho láska není naivní ani slepá.

Příklad opravdové lásky

Opravdová láska je živě vykreslena v biblickém příběhu o Jákobovi a Ráchel. Setkali se u studny, kam šla Ráchel  napojit ovce. Jákob na ní mohl oči nechat, protože byla „krásné postavy a krásného vzhledu“. (1. Mojžíšova 29:17, Český studijní překlad)

Ale vzpomeň si, že pravá láska je založena na něčem hlubším. Jákob si brzo uvědomil, že Ráchel je nejen krásná, ale že má i dobré vlastnosti. Už v tom bylo něco víc než pouhá přitažlivost. Bible říká, že „Jákob si Ráchel zamiloval.“ (1. Mojžíšova 29:18, Ekumenický překlad)

Byl to snad šťastný konec tohoto romantického příběhu? Ne, protože Ráchelin otec chtěl, aby si Jákob vzal jeho dceru až za sedm let. Ať už to bylo fér nebo ne, Jákobova láska byla vystavena zkoušce. Kdyby šlo o pouhou zamilovanost, Jákob by na Ráchel nečekal. Jenom opravdová láska časem nezeslábne. Jak to tedy dopadlo? Bible říká: „Jákob přistoupil k tomu, aby sloužil sedm let za Ráchel, ale v jeho očích se pro jeho lásku k ní prokázala být jako několik málo dnů.“ (1. Mojžíšova 29:20)

 Co se z příběhu o Jákobovi a Ráchel můžeš dozvědět? Pravá láska obstojí ve zkoušce časem. Navíc není založena výhradně na tom, jak někdo vypadá. Tvůj případný manželský partner se ti dokonce na první pohled nemusí zdát neodolatelný. Například Barbara se seznámila se Stephenem, který ji zpočátku moc nepřitahoval. „Když jsem ho ale poznala líp,“ vzpomíná, „změnilo se to. Viděla jsem, jak se zajímá o druhé a jak vždycky dává jejich zájmy před svoje vlastní. Uvědomila jsem si, že má vlastnosti, jaké by měl mít dobrý manžel. Začalo mě to k němu přitahovat a zamilovala jsem se do něho.“ Teď mají pěkné manželství.

Pokud už máš věk na vážnou známost a nechybí ti ani potřebné vlastnosti, jak poznáš, že jde o opravdovou lásku? Nedej na to, co ti říká srdce, ale důkladně o svojí situaci přemýšlej a řiď se biblickými zásadami. Poznej, jaký je ten druhý uvnitř. Dej vašemu vztahu čas. Pamatuj, že zamilovanost obyčejně během krátké doby vyprchá. Pravá láska však časem sílí a stává se „dokonalým poutem jednoty“. (Kolosanům 3:14)

Když se nebudeš spoléhat jenom na to, co vidíš (přitažlivost) a co cítíš (zamilovanost), opravdovou lásku určitě najdeš. Následující tři strany ti k tomu pomůžou.

DALŠÍ INFORMACE NAJDEŠ V 2. DÍLE, V 1.3. KAPITOLE

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Dejme tomu, že už jsi opravdovou lásku našel. Jak poznáš, že jsi připravený na manželství?

BIBLICKÝ TEXT

„Ani mnohé vody nedokážou uhasit lásku, ani řeky ji nemohou odplavit.“ (Šalomounova píseň 8:7)

TIP

Pokud chceš zjistit, jak dobře znáš toho, kdo tě přitahuje, odpověz si na otázky uvedené ve 2. díle na straně 39 (pro holky) nebo na straně 40 (pro kluky).

VÍŠ, ŽE . . . ?

Mladí, kteří jdou lehkomyslně ze vztahu do vztahu, se v podstatě „připravují“ na to, že se jednou rozvedou.

MŮJ PLÁN

Abych zjistil(a), jestli to, co k někomu cítím, je zamilovanost, nebo láska, pomůže mi, když ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč Bůh stvořil člověka tak, že ho silně přitahuje opačné pohlaví?

● Proč se vztahy mezi náctiletými často rozpadají?

[Praporek na straně 207]

„Zamilovanost obvykle vyprchá, když se změní okolnosti nebo se objeví problémy, zatímco opravdová láska se překážek nezalekne. Taková láska ale nevznikne hned.“ Daniella

 [Rámeček na straně 209]

Zvláštní tabulka

Co bys udělala ty?

Michael a Judy spolu chodí už tři měsíce a Judy říká, že je šíleně zamilovaná. Michael ji neustále zahrnuje svou pozorností a zajímá ho každý detail jejího života. Jde ale až tak daleko, že jí říká, co si má vzít na sebe a kdo je pro ni dobrá společnost a kdo ne. Zachází s ní jako s princeznou. Minulý týden se však něco stalo — Michael ji „načapal“, jak si povídá s nějakým klukem, a dal jí facku.

Michael: „Judy by měla vědět, jak se děsím toho, že ji ztratím. Už jenom představa, že by mi ji přebral jiný kluk, mě dohání k šílenství. Mrzí mě, že jsem Judy praštil. Ale nesnesu, když se jenom podívá na někoho jiného. A navíc jsem se omluvil.“

Judy: „Rodiče mi říkají, že mě Mike ovládá, ale on má jenom vysoká měřítka. Nikdy se mě nesnažil přinutit k něčemu nemravnému. A pokud jde o to, že mi dal facku — což jsem rodičům neřekla —, nedělala bych z toho vědu. Vždyť jsem se přece bavila s jiným klukem! Je pravda, že Mike je žárlivý, ale někdy mi to lichotí. Každopádně se mi omluvil a slíbil, že už to nikdy neudělá.“

Co si o tom myslíš: Všimla sis v tomto vztahu nějakých varovných signálů? Pokud ano, jakých? ․․․․․

Co by měla Judy udělat? ․․․․․

Co bys udělala ty? ․․․․․

 [Rámeček na straně 210]

Zvláštní tabulka

Co bys udělal ty?

Ethan chodí s Alyssou dva měsíce a už si stačil všimnout, že Alyssa se často s někým hádá, hlavně s rodiči. S nimi se vlastně hádá pořád a obvykle vyhraje. Postaví si hlavu a neustoupí, dokud rodiče vyčerpaně nerezignují. Alyssa se Ethanovi chlubí, že si je omotala kolem prstu.

Ethan: „Alyssa vždycky říká, co si myslí. Neustoupí nikomu, ani rodičům. Její táta je někdy pěkně otravný, a tak není divu, že Alyssa ztratí nervy. Mezi její zbraně ale nepatří pouze křik. Dokáže taky brečet, tvářit se nešťastně nebo být sladká jako med. Udělá zkrátka cokoli, jenom aby od táty a mámy dostala, co chce.“

Alyssa: „Nezajímá mě, kdo jsi nebo jaký máš titul a postavení. Budu s tebou mluvit na rovinu a nebudu si brát servítky. Můj přítel Ethan to o mně ví. Vidí, jak se chovám k rodičům.“

Co si o tom myslíš: Všiml sis v tomto vztahu nějakých varovných signálů? Pokud ano, jakých? ․․․․․

Co by měl Ethan udělat? ․․․․․

Co bys udělal ty? ․․․․․

 [Rámeček na straně 211]

Zvláštní tabulka

Je to láska, nebo zamilovanost?

Zamysli se nad následujícími výroky a doplň buď slovo láska, nebo zamilovanost.

1. „․․․․․ je slepá a chce taková zůstat. Nechce vidět realitu.“ Calvin

2. „Pokud musíš v přítomnosti holky, která se ti líbí, ze sebe dělat někoho, kým nejsi, pak je to ․․․․․.“ Thomas

3. „Možná tě na tom druhém něco dráždí. Ale když je to ․․․․․, chceš s ním zůstat a problém překonat.“ Ryan

4. „Pokud je to ․․․․․, zaměřuješ se jenom na to, co máte společné.“ Claudia

5. „Když je to ․․․․․, nesnažíš se skrývat, jaká doopravdy jsi.“ Eve

6. „․․․․․ je sobecká. Cílem je dostat, co chceš — třeba jenom to, abys mohla říct, že máš kluka.“ Allison

7. „V případě, že je to ․․․․․, rozpoznáš chyby i zvláštnosti toho druhého, a přesto je dokážeš snášet.“ April

8. „Pokud je to ․․․․․, nedokážeš vysvětlit, proč tě ten druhý přitahuje. Prostě to tak je.“ David

9. „Když je to ․․․․․, máš pocit, že ten druhý nedělá žádné chyby.“ Chelsea

10. „Pokud je to ․․․․․, jiným holkám už nevěnuješ takovou pozornost jako dřív, protože cítíš závazek.“ Daniel

Odpovědi: Zamilovanost: 1, 2, 4, 6, 8, 9. Láska: 3, 5, 7, 10.

[Obrázek na straně 206 a 207]

Zamilovanost je pomíjivá a podobně jako hrad z písku dlouho nevydrží