Přejít k článku

Přejít na obsah

Koho můžeš napodobit — Job

Koho můžeš napodobit — Job

 Koho můžeš napodobit — Job

Jobův život je vzhůru nohama. Nejdřív přišel o svoje živobytí, potom mu zahynuly děti a nakonec vážně onemocněl. Všechno se stalo rychle a nečekaně. V naprosté beznaději pronáší slova: „Má duše rozhodně cítí hnus k mému životu.“ Sám o sobě říká, že je „zahlcen zneuctěním a prosycen trápením“. (Job 10:1, 15) Ale i navzdory všem těžkostem odmítá otočit se zády ke svému Stvořiteli. (Job 2:10) Jeho život se sice od základu změnil, ale Job zůstává stejný. Je pro nás příkladem vytrvalosti.

Když se na tebe valí jeden problém za druhým, i ty možná cítíš ‚hnus ke svému životu‘. Těžkosti tě však nemusí změnit ani nemusí oslabit tvoje rozhodnutí sloužit Jehovovi Bohu. Jakub napsal: „Pohleďte, prohlašujeme za šťastné ty, kdo vytrvali. Slyšeli jste o Jobově vytrvalosti a viděli jste, jaký výsledek dal Jehova, že Jehova je velmi něžný v náklonnosti a milosrdný.“ (Jakub 5:11) Jehova se staral o Joba a stará se i o tebe.