Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč se bojím mluvit ve škole o svojí víře?

Proč se bojím mluvit ve škole o svojí víře?

 17. KAPITOLA

Proč se bojím mluvit ve škole o svojí víře?

„Měl jsem ve škole několik skvělých příležitostí obhájit svoji víru, ale všechny jsem je propásl.“ Kaleb

„Učitelka se nás zeptala, co si myslíme o evoluci. Věděla jsem, že by se to dalo perfektně využít, abych řekla něco o tom, čemu věřím. Ale nezmohla jsem se ani na slovo. Cítila jsem se pak hrozně.“ Jasmine

 POKUD jsi křesťan, zřejmě jsi zažil něco podobného jako Kaleb a Jasmine. Stejně jako oni máš rád biblickou pravdu, a možná o ní dokonce chceš mluvit s druhými. Ale už jenom samotná představa, že se o to pokusíš, tě děsí. Potřebnou odvahu však můžeš získat. Jak? Postupuj podle následujících kroků.

1. Pojmenuj svoje obavy. Když uvažuješ o tom, že někomu o svojí víře řekneš, asi si představíš ten nejhorší možný scénář. Někdy ale můžeš svoje obavy zmírnit už jenom tím, že si řekneš nebo napíšeš, z čeho máš strach.

Dokonči tuto větu:

● Když budu ve škole mluvit o tom, čemu věřím, bojím se, že ․․․․․

Možná ti pomůže, když si uvědomíš, že s takovými pocity zápasí hodně mladých křesťanů. Například 14letý Christopher přiznává: „Mám strach, že se mi ve škole budou smát a budou o mně říkat, že nejsem normální.“ Kaleb, citovaný na začátku, říká: „Bál jsem se, že se mě na něco zeptají a já to nebudu vědět.“

2. Postav se k tomu čelem. Jsou tvoje obavy přehnané? Nemusí to tak být. „Někteří spolužáci předstírali, že je moje víra zajímá,“ vzpomíná 20letá Ashley, „ale pak to, co jsem jim řekla, překroutili a před ostatními se mi smáli.“ A 17letá Nicole vypráví: „Jeden kluk porovnal verš ze svojí Bible s tím, co bylo v mojí, a znělo to jinak. Řekl, že jsme  si Bibli upravili. Zůstala jsem jako opařená. Nevěděla jsem, jak na to reagovat.“ *

Takové situace ti můžou nahánět pořádný strach. Ale místo abys před nimi utíkal, postav se k nim čelem a ber je tak, že k životu křesťana zkrátka patří. (2. Timoteovi 3:12) Třináctiletý Matthew k tomu říká: „Ježíš předpověděl, že jeho učedníci budou pronásledováni, a proto nemůžeme čekat, že nás budou mít všichni rádi.“ (Jan 15:20)

3. Uvažuj o pozitivních výsledcích. Může ti špatný zážitek přinést i něco dobrého? Jednadvacetiletá Amber si myslí, že ano. Říká: „Mluvit o svém přesvědčení s lidmi, kteří neuznávají Bibli, je těžké, ale pomůže ti to si svoje názory ujasnit.“ (Římanům 12:2)

Podívej se, co máš napsané u prvního bodu, a zamysli se nad tím, co dobrého by ta situace mohla přinést. Dvě věci si poznamenej.

1 ․․․․․

2 ․․․․․

 Nápověda: Pokud budeš mluvit o svojí víře, jak se může zmírnit tlak ze strany vrstevníků? Jak to ovlivní tvoji sebedůvěru, tvůj vztah k Jehovovi a jeho vztah k tobě? (Přísloví 23:15)

4. Předem se připrav. „Srdce spravedlivého rozjímá, co odpovědět,“ píše se v Příslovích 15:28. Kromě toho, že si promyslíš, co řekneš, snaž se odhadnout, na co by se tě druzí mohli zeptat. Vyhledej si k tomu nějaké informace a připrav si odpovědi, které ti sednou. (Podívej se do tabulky „ Promysli si odpověď“ na straně 127.)

5. Neboj se začít. Pokud jsi už dobře připravený, jak můžeš rozhovor začít? Máš dvě možnosti. Rozhovor o víře se dá přirovnat k plavání. Někteří lezou do vody opatrně, zatímco jiní do ní rovnou skočí. Podobně i ty se můžeš začít bavit o nějakém neutrálním tématu a postupně „zkoušet, jaká je voda“. Ale pokud se obáváš, co všechno by se mohlo  stát, bude možná lepší „skočit do vody rovnou“. (Lukáš 12:11, 12) „Představa, že s někým mluvím o svojí víře, byla vždycky horší než skutečnost,“ říká 17letý Andrew. „Když už jsem začal, bylo to jednodušší, než jsem čekal.“ *

6. Jednej chytře. „Chytrý člověk jedná po zralé úvaze,“ napsal Šalomoun. (Přísloví 13:16, Jeruzalémská bible) Stejně jako nemá smysl potápět se na mělčině, nemá smysl zaplétat se do zbytečných debat. Nezapomeň, že je čas  mluvit a čas být zticha. (Kazatel 3:1, 7) I Ježíš na některé otázky odmítl odpovědět. (Matouš 26:62, 63)

Pokud se ale rozhodneš, že odpovíš, buď stručný a taktní. Když se tě například spolužák posměšně zeptá, proč nekouříš, můžeš jednoduše říct: „Protože si nechci ničit zdraví.“ Podle toho, jak zareaguje, se pak můžeš rozhodnout, jestli mu svoje důvody vysvětlíš podrobněji.

Šest kroků uvedených v této kapitole ti může pomoct, abys byl ‚připravený k obhajobě‘ svojí víry. (1. Petra 3:15) To pochopitelně neznamená, že už nebudeš nervózní. Osmnáctiletá Alana však vysvětluje: „Když se za svoji víru postavíš, přestože se bojíš, budeš mít skvělý pocit, že jsi překonal strach a podstoupil riziko, že to nedopadne dobře. A když to dobře dopadne, budeš se cítit ještě líp. Budeš mít radost, že jsi sebral odvahu a něco řekl.“

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Prožíváš ve škole stres? Přečti si, co ti pomůže ho zvládat.

[Poznámky pod čarou]

^ 10. odst. Překlady Bible se můžou lišit. Některé se totiž přesněji drží původních jazyků, ve kterých byla Bible napsána.

^ 18. odst. Podívej se na rámeček „ Jak rozhovor začít“, který je na předchozí straně.

BIBLICKÝ TEXT

„Vždy [buďte] připraveni k obhajobě před každým, kdo od vás vyžaduje důvod pro naději, která je ve vás, ale čiňte to spolu s mírností a hlubokou úctou.“ (1. Petra 3:15)

TIP

Neříkej spolužákům, čemu by měli nebo neměli věřit. Místo toho jim přesvědčivě vysvětli, čemu věříš ty a proč je to podle tebe rozumné.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Někteří tvoji spolužáci tě možná obdivují za to, že se pevně držíš biblických morálních zásad, ale stydí se tě na tvoje náboženské názory zeptat.

MŮJ PLÁN

O svojí víře bych mohl(a) mluvit s (napiš jméno někoho ze třídy) ․․․․․

Námět, který by ho/ji zřejmě nejvíc zajímal, je ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Co je možná důvodem, proč se spolužáci posmívají tvým náboženským názorům?

● Pokud se rozhodneš o svojí víře mluvit, proč je důležité dělat to přesvědčivě?

[Praporek na straně 126]

„Když jsem byl mladší, nechtěl jsem se od ostatních lišit. Ale pak jsem si začal uvědomovat, že díky svojí víře mám kvalitnější život. Dodalo mi to sebevědomí — jsem teď hrdý na to, čemu věřím.“ Jason

[Rámeček na straně 124]

 Jak rozhovor začít

„Co budeš dělat v létě?“ Až ti spolužák odpoví, řekni mu o svých plánech, které souvisejí s tvojí vírou, například že pojedeš na sjezd nebo že budeš víc chodit do kazatelské služby.

● Zmiň se o něčem, co bylo ve zprávách, a pak se zeptej: „Slyšel jsi o tom? Co na to říkáš?“

„Myslíš si, že se ekonomická situace ve světě [nebo nějaký jiný problém] zlepší?“ Až ti spolužák odpoví, zeptej se: „Proč si to myslíš?“

„Věříš v Boha?“

„Jak si představuješ svůj život za pět let?“ Až ti spolužák odpoví, řekni mu o svých duchovních cílech.

 [Tabulka na straně 127]

 (Úplný, upravený text — viz publikaci)

Zvláštní tabulka

Promysli si odpověď

Okopíruj si!

Návrh: Popovídej si o této tabulce s rodiči nebo s kamarády ze sboru a doplň ji. Pak popřemýšlej o tom, na co dalšího by se tě spolužáci mohli zeptat, a připrav si odpovědi, které ti sednou.

Neutralita

Otázka

Proč si nestoupneš, když hraje hymna? Copak nemáš rád naši zem?

Odpověď

Mám k naší zemi úctu, ale neuctívám její symboly.

Další otázka

Takže bys za naši zem nebojoval?

Odpověď

Ne, a miliony svědků Jehovových z jiných zemí by zase nebojovaly proti té naší.

Krev

Otázka

Proč by sis nenechal dát krev?

Odpověď

Chci tu nejbezpečnější léčbu, a ne takovou, ze které můžu dostat AIDS nebo žloutenku. A hlavně, Bible říká, že krev přijímat nemáme, takže transfuze je pro mě nepřijatelná.

Další otázka

Co když kvůli tomu umřeš? Copak by ti Bůh neodpustil, kdyby sis ji nechal dát?

Odpověď

․․․․․

Rozhodování

Otázka

Ten a ten je přece taky svědek a on udělal to a to. Tak proč nemůžeš ty?

Odpověď

Učíme se, co se Bohu líbí a co ne, ale nikdo nám nevymývá mozek. Každý se musí rozhodovat sám.

Další otázka

Takže u vás platí pro každého jiná pravidla?

Odpověď

․․․․․

Stvoření

Otázka

Proč nevěříš v evoluci?

Odpověď

A proč bych měl? Vždyť ani všichni vědci v ni nevěří a ti tomu rozumí líp než my.

Další otázka

․․․․․

Odpověď

․․․․․

[Obrázek na straně 125]

Rozhovor o víře se dá přirovnat k plavání — do vody můžeš lézt opatrně, nebo do ní rovnou skočit