Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak si můžu najít dobré přátele?

Jak si můžu najít dobré přátele?

 8. KAPITOLA

Jak si můžu najít dobré přátele?

„Když jsem naštvaná, potřebuju někoho, komu si můžu postěžovat. Když jsem smutná, chci, aby mi někdo řekl, že zas bude líp. A když mám radost, chci se o ni s někým podělit. Přátele zkrátka nutně potřebuju.“ Brittany

KDYŽ jsi byl malý, stačilo ti, že si můžeš hrát s jinými dětmi. Byly tu zkrátka proto, abys nebyl sám. Teď už ale potřebuješ skutečné přátele — někoho, s kým budeš nejenom trávit čas, ale taky sdílet stejné hodnoty.

 Bible navíc říká, že „pravý druh miluje celou dobu a je bratrem, který se narodil pro čas tísně“. (Přísloví 17:17) Je zřejmé, že se zde mluví o hlubším přátelství, než jaké se dá najít na dětském hřišti.

Fakt: S tím, jak dospíváš, potřebuješ přátele, kteří

1. mají dobré vlastnosti

2. drží se vysokých mravních měřítek

3. mají na tebe pozitivní vliv

Otázka: Jak si můžeš najít přátele, kteří tyto předpoklady splňují? Pojďme se na to postupně podívat.

1. předpoklad: Dobré vlastnosti

Co bys měl vědět. Ne každý, kdo o sobě tvrdí, že je přítel, se tak opravdu chová. Bible dokonce říká, že „existují druhové, kteří mají sklon rozbít se navzájem na kusy“. (Přísloví 18:24) Možná ti to připadá přehnané, ale zamysli se: Měl jsi někdy kamaráda, který tě využíval, mluvil o tobě za tvými zády nebo tě vyloženě pomlouval? Pokud takovou zkušenost máš, pravděpodobně už jsi při výběru přátel opatrnější. * Nezapomeň, že když jde o přátele, kvalita je důležitější než kvantita.

Co můžeš udělat. Za přátele si vybírej ty, kdo mají vlastnosti, které stojí za to napodobovat.

„Moji kamarádku Fionu mají všichni rádi. Chtěla bych,  aby i o mně druzí mluvili tak hezky. Obdivuju, jakou má pověst, a ráda bych taky takovou měla.“ Yvette, 17

Vyzkoušej tohle:

1. Přečti si Galaťanům 5:22, 23.

2. Polož si otázku: Mají moji přátelé vlastnosti, které patří k ‚ovoci ducha‘?

3. Uveď jména svých nejbližších přátel a ke každému z nich připiš vlastnost, která je nejlíp vystihuje.

Jméno

․․․․․

Vlastnost

․․․․․

Návrh: Pokud tě napadají samé negativní vlastnosti, možná je načase poohlédnout se po lepších přátelích.

2. předpoklad: Vysoká mravní měřítka

Co bys měl vědět. Čím zoufaleji si přeješ mít přátele, tím je pravděpodobnější, že si vybereš ty špatné. V Bibli se píše: „Tomu, kdo se přátelí s hlupáky, se povede zle.“ (Přísloví 13:20, Ekumenický překlad) Slovo „hlupák“ se tady nevztahuje na někoho, kdo by dostával špatné známky nebo byl málo inteligentní. Spíš popisuje toho, kdo jedná  nerozumně a nedrží se morálních zásad. Bez takových přátel se určitě obejdeš.

Co můžeš udělat. Místo aby ses začal přátelit s kýmkoli, vybírej si. (Žalm 26:4) Tím se nemyslí, že bys měl být proti někomu předem zaujatý. Vybírat si v tomto případě znamená, že dokážeš poznat ‚rozdíl mezi spravedlivým a ničemným, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu neslouží‘. (Malachiáš 3:18)

„Jsem moc rád, že mi rodiče pomohli vybrat si kamarády, kteří jsou v mém věku a mají dobrý vztah k Bohu.“ Christopher, 13

Odpověz na následující otázky:

Stává se mi, že když jsem s kamarádama, mám strach, že mě budou tlačit do něčeho špatného?

□ Ano

□ Ne

Nechce se mi představit svého kamaráda rodičům, protože se bojím, že se jim nebude líbit?

□ Ano

□ Ne

Návrh: Pokud jsi na tyto otázky odpověděl „Ano“, najdi si kamarády, kteří mají vyšší měřítka. Hledej mezi těmi, kdo jsou dobrými křesťany.

 3. předpoklad: Pozitivní vliv

Co bys měl vědět. V Bibli se píše: „Špatná společnost kazí dobrý charakter.“ (1. Korinťanům 15:33, Today’s English Version) Lauren vzpomíná: „Spolužáci mě brali, pokud jsem dělala všechno, co po mně chtěli. Byla jsem osamělá, a tak jsem si řekla, že se budu chovat jako oni, jenom abych mezi ně zapadla.“ Lauren však zjistila, že když se člověk přizpůsobuje měřítkům někoho jiného, stává se  šachovou figurkou, kterou druzí pohybují, jak se jim zachce. Ale ty máš určitě na víc!

Co můžeš udělat. Přestaň se kamarádit s těmi, kdo trvají na tom, aby ses přizpůsobil jejich životnímu stylu. Možná o některé přátele přijdeš, ale budeš mít ze sebe lepší pocit a dáš šanci kvalitnějším vztahům — takovým, které na tebe budou mít pozitivní vliv. (Římanům 12:2)

„Můj kamarád Clint je rozumný a umí se vžít do mých pocitů. Vždycky mě dokáže povzbudit.“ Jason, 21

Odpověz na následující otázky:

Měním svůj styl oblékání, vyjadřování a svoje chování jenom proto, abych se zalíbil(a) kamarádům?

□ Ano

□ Ne

Chodím s kamarády na pochybná místa, kam bych jinak nechodil(a)?

□ Ano

□ Ne

 Návrh: Jestliže jsi na tyto otázky odpověděl „Ano“, poraď se s rodiči nebo s jiným rozumným dospělým, co s tím máš dělat. Pokud jsi svědkem Jehovovým, můžeš taky zajít za některým křesťanským starším a říct mu, že bys potřeboval pomoct s výběrem přátel, kteří na tebe budou mít lepší vliv.

DALŠÍ INFORMACE NAJDEŠ V 2. DÍLE, V 9. KAPITOLE

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Co když tě tvůj takzvaný přítel — nebo možná tvoje srdce — nutí k tomu, abys udělal něco špatného? Jak takovému tlaku můžeš odolat?

[Poznámka pod čarou]

^ 12. odst. Chyby samozřejmě děláme všichni. (Římanům 3:23) A tak když ti kamarád nějak ublíží, ale pak toho upřímně lituje, vzpomeň si, že „láska přikrývá množství hříchů“. (1. Petra 4:8)

BIBLICKÝ TEXT

„Existuje přítel, který přilne těsněji než bratr.“ (Přísloví 18:24)

TIP

Drž se vysokých mravních měřítek a ti, kdo se o to taky snaží, si tě nejspíš všimnou. To pro tebe budou ti praví přátelé!

VÍŠ, ŽE . . . ?

Bůh je nestranný, ale pečlivě si vybírá, kdo bude ‚hostem v jeho stanu‘. (Žalm 15:1–5)

MŮJ PLÁN

Dobré přátele si najdu tak, že ․․․․․

Chtěl(a) bych se blíž seznámit s někým, kdo je starší než já. Například s ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Které vlastnosti považuješ u kamaráda za nejdůležitější a proč?

● Na kterých vlastnostech musíš ještě zapracovat, abys byl(a) lepší kamarád(ka)?

[Praporek na straně 60]

„Rodiče nechtěli, abych se kamarádil s určitou partou. Ale já jsem si říkal, že o žádné jiné kamarády nestojím. Když mi konečně došlo, co jsou zač, musel jsem uznat, že mi rodiče radili dobře. Taky jsem si uvědomil, že můžu mít spoustu lepších přátel.“ Cole

[Rámeček na straně 61]

Vyzkoušej tyto návrhy

Popovídej si o přátelství s rodiči. Zeptej se, jaké měli přátele, když jim bylo jako tobě. Litovali někdy toho, jaké kamarády si vybrali? Pokud ano, proč? Ať ti poradí, jak se můžeš vyhnout některým problémům, které měli oni.

Svoje přátele rodičům představ. Jestliže se ti do toho nechce, zamysli se nad tím, proč to tak je. Víš o něčem, co by se jim na tvých kamarádech nelíbilo? Pokud ano, nejspíš si kamarády budeš muset vybírat líp.

Dobře naslouchej. Zajímej se o to, jak se tvým přátelům daří a co jim dělá starosti. (Filipanům 2:4)

Odpouštěj. Neočekávej dokonalost. „Všichni totiž mnohokrát klopýtáme.“ (Jakub 3:2)

Nech je volně dýchat. Nemusíš se jich držet jako klíště. Až budeš potřebovat pomoc, praví přátelé ti budou nablízku. (Kazatel 4:9, 10)

[Obrázek na straně 63]

Když přejímáš měřítka druhých jenom proto, aby tě uznávali, staneš se pouhou šachovou figurkou, kterou můžou pohybovat, jak se jim zachce