Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč se máma s tátou rozešli?

Proč se máma s tátou rozešli?

 4. KAPITOLA

Proč se máma s tátou rozešli?

„Ten den, co táta odešel, jsem byla s maminkou doma. Bylo mi teprve šest a vůbec jsem nechápala, co se děje. Seděla jsem na zemi, dívala se na televizi a slyšela, jak maminka pláče a prosí tátu, aby zůstal. S kufrem v ruce sešel ze schodů, klekl si ke mně, dal mi pusu a řekl: ‚Vždycky tě budu mít rád.‘ Pak vyšel ze dveří a já ho hrozně dlouho neviděla. Od té doby, co nás opustil, jsem měla strach, že odejde i maminka.“ Elaine, 19

 POKUD se tvoji rodiče rozvádějí, můžeš mít dojem, že se ti zhroutil svět, že tě postihla katastrofa, ze které se už nevzpamatuješ. Rozpad rodiny s sebou často nese nejrůznější emoce — stud, hněv, úzkost, strach z toho, že člověk zůstane sám, pocit viny, sklíčenost, prázdnotu, nebo dokonce touhu po odplatě.

Možná i ty zápasíš s podobnými pocity. A není divu, náš Stvořitel totiž určil, aby děti vychovával jak otec, tak matka. (Efezanům 6:1–3) Teď jsi ale zůstal jenom s jedním z rodičů a s tím druhým, kterého máš asi taky moc rád, už nemůžeš být každý den. Daniel, kterému se rodiče rozvedli, když mu bylo sedm, říká: „K tátovi jsem vzhlížel a chtěl jsem být s ním. Ale do péče nás dostala mamka.“

Proč se to stává

Když se rodina rozpadne, je to pro děti často jako blesk z čistého nebe, protože rodiče před nimi svoje problémy dobře skrývají. „Byla jsem v šoku. Vždycky jsem si myslela, že se mají rádi,“ říká Rachel, které bylo patnáct, když se její rodiče rozvedli. Ale i když se rodiče otevřeně hádají, jejich rozchod může být pro děti něčím naprosto nečekaným.

K rozvodu mnohdy dochází proto, že byl jeden z partnerů tomu druhému nevěrný. V takovém případě Bůh nevinnému partnerovi dovoluje, aby se rozvedl a případně znovu vstoupil do manželství. (Matouš 19:9) Jindy se rodina rozpadne kvůli tomu, že „zloba a jekot a utrhačná řeč“ přerostou v násilí. Ohrožený rodič se tedy rozhodne odejít, aby sebe i svoje děti ochránil. (Efezanům 4:31)

Někteří manželé se ovšem rozvádějí z míň závažných důvodů. Svoje problémy se nesnaží řešit a vztah sobecky ukončí, protože tvrdí, že jsou nešťastní nebo že toho druhého už nemilují. Rozvod z takových důvodů však Bůh nenávidí. (Malachiáš 2:16) A některé rodiny se rozpadnou  proto, že se jeden z partnerů stane křesťanem. (Matouš 10:34–36)

Ale ať už se vaši rozvedli z jakéhokoli důvodu, to, že s tebou o tom nemluví nebo ti na otázky odpovídají vyhýbavě, neznamená, že tě nemají rádi. Možná teď prožívají silnou citovou bolest, a tak je pro ně těžké o rozvodu mluvit. (Přísloví 24:10) Taky je jim pravděpodobně nepříjemné a trapné připustit, že selhali.

Co můžeš dělat

Zjisti, z čeho máš strach. Rozvod rodičů možná obrátil tvůj život naruby, a tak si děláš starosti s věcmi, které jsi dřív bral jako samozřejmost. Svoje obavy však můžeš mít pod kontrolu, když se ti podaří rozpoznat, čeho se bojíš.

Zaškrtni nebo napiš, z čeho máš největší strach.

□ Opustí mě i můj druhý rodič.

□ Nebudeme mít peníze ani na to nejnutnější.

□ Za to, že se naši rozvedli, v podstatě můžu já.

□ Pokud se někdy ožením/vdám, moje manželství se taky rozpadne.

□ Něco jiného ․․․․․

O svých obavách mluv. Král Šalomoun řekl, že někdy je „čas mluvit“. (Kazatel 3:7) Snaž se tedy odhadnout, kdy bude nejlepší si o svých obavách s rodiči popovídat. Řekni jim, jak moc jsi z jejich rozvodu smutný a zmatený. Možná ti pak vysvětlí, co se vlastně děje, a tvoje úzkost se tak zmírní. Pokud nejsou ochotni nebo schopni být ti oporou ve chvíli, kdy to potřebuješ, svěř se nějakému důvěryhodnému příteli, který ti dokáže poradit. Buď iniciativní a zajdi za ním. Už jenom to, že máš někoho, komu se můžeš vypovídat, ti může přinést obrovskou úlevu. (Přísloví 17:17)

 A především mluv o svých pocitech se svým nebeským Otcem. On je ‚Ten, který slyší modlitbu‘. (Žalm 65:2) Vylij mu své srdce, „protože o [tebe] pečuje“. (1. Petra 5:7)

Co bys dělat neměl

Neživ v sobě zášť. „Rodiče se chovali sobecky,“ říká Daniel, kterého jsme citovali už dřív. „Mysleli jenom na sebe a nedocházelo jim, jak na nás jejich jednání bude působit.“ Danielovy pocity jsou pochopitelné a snad i oprávněné. Zkus se ale zamyslet nad následujícími otázkami. Odpovědi napiš na volné řádky.

Jak by Danielovi mohlo uškodit, kdyby se svého hněvu a pocitu křivdy nezbavil? (Přečti si Přísloví 29:22.) ․․․․․

Pro Daniela by jistě bylo těžké rodičům odpustit to, že mu ublížili. Jak by mu to ale pomohlo? (Přečti si Efezanům 4:31, 32.) ․․․․․

Jak by slova uvedená v Římanům 3:23 mohla Danielovi pomoct, aby se na rodiče díval realisticky? ․․․․․

Nesklouzni ke špatnému chování. „Když se naši rozvedli, byl jsem na dně,“ vzpomíná Denny. „Začal jsem mít  problémy ve škole a jednou jsem propadl. Potom . . . se ze mě stal třídní šašek a často jsem se pral.“

Co myslíš, čeho chtěl Denny dosáhnout tím, že ze sebe ve škole dělal šaška? ․․․․․

Proč se asi začal prát? ․․․․․

Možná máš chuť potrestat rodiče tím, že se budeš špatně chovat. Jak ti v tomto ohledu může pomoct zásada z Galaťanům 6:7? ․․․․․

 Co bude dál?

Když se někdo zraní, třeba si zlomí ruku, může to trvat týdny, nebo dokonce měsíce, než se zranění úplně zahojí. I v případě citových ran je k zahojení potřeba čas. Někteří odborníci se domnívají, že ta největší bolest způsobená rozvodem odezní asi po třech letech. To se může zdát jako dlouhá doba, ale uvědom si, že než se tvůj život dostane do normálních kolejí, musí se hodně věcí změnit.

Například je potřeba obnovit běžný provoz domácnosti, který se rozvodem narušil. Taky bude nějakou dobu trvat, než se tvoji rodiče dají po citové stránce do pořádku. Teprve pak snad budou mít dost sil na to, aby pro tebe byli skutečnou oporou. Až se tvůj život začne vracet do normálu, budeš se zase cítit líp.

DALŠÍ INFORMACE NAJDEŠ V 2. DÍLE, VE 25. KAPITOLE

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Vstoupil tvůj táta nebo máma znovu do manželství? Zápasíš kvůli tomu s negativními pocity? Jak to všechno můžeš zvládnout?

BIBLICKÝ TEXT

Je čas uzdravovat rány. (Kazatel 3:1, 3)

TIP

Jestliže se tvoji rodiče rozvedli, jeden z nich nebo dost možná oba se dopouštěli chyb. Zkus tyto chyby rozpoznat, aby ses jim mohl(a) vyhnout, až třeba i ty jednou vstoupíš do manželství. (Přísloví 27:12)

VÍŠ, ŽE . . . ?

I když manželství tvých rodičů neskončilo dobře, neznamená to, že ty musíš dopadnout stejně.

MŮJ PLÁN

Se svými obavami se můžu svěřit (napiš jméno někoho, komu důvěřuješ a kdo ti dokáže poradit) ․․․․․

Pokud mám chuť potrestat rodiče tím, že se budu špatně chovat, může mi pomoct, když ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč se s tebou rodiče možná nechtějí o rozvodu moc bavit?

● Proč je důležité pamatovat na to, že se vaši rozvedli kvůli tomu, že se narušil vztah mezi nimi, a ne jejich vztah k tobě?

[Praporek na straně 32]

„Když nás máma opustila, úplně mě to položilo a každý den jsem brečela. Často jsem se ale modlila, dělala jsem toho spoustu pro druhé a trávila jsem čas s dobrými přáteli. Myslím, že tím vším mi Jehova Bůh pomohl, abych svoji situaci zvládla.“ Natalie

[Obrázek na straně 33]

S rozvodem rodičů je to podobné jako se zlomenou rukou — bolí to, ale nakonec se to zahojí