Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak můžu získat větší sebevědomí?

Jak můžu získat větší sebevědomí?

 12. KAPITOLA

Jak můžu získat větší sebevědomí?

Ano Ne

Když se podíváš do zrcadla,líbí se ti, co vidíš? □ □

Myslíš si, že jsou věci, které ti jdou opravdu dobře? □ □

Umíš odolat tlaku vrstevníků? □ □

Dokážeš přijmout oprávněnou kritiku? □ □

Umíš se vyrovnat s hloupými poznámkami na tvoji adresu? □ □

Myslíš si, že tě mají druzí rádi? □ □

Pečuješ o svoje zdraví? □ □

Máš radost, když se druhým něco povede? □ □

Považuješ se za člověka, kterému se v životě daří? □ □

Pokud jsi na některé z uvedených otázek odpověděl(a) „ne“, může to znamenat, že ti nízké sebevědomí brání vidět tvoje silné stránky. Tato kapitola ti je pomůže odhalit.

 HODNĚ mladých lidí svádí vnitřní boj — nejsou spokojeni se svým vzhledem a pochybují o svých schopnostech i o tom, jestli se vyrovnají vrstevníkům. Vedeš takový boj i ty? Pokud ano, pak se možná ztotožníš s následujícími výroky.

„Kvůli svým chybám jsem často na dně. Sama sobě bývám tím nejtvrdším kritikem.“ Leticia

„Ať vypadáš sebelíp, vždycky narazíš na někoho, kdo je hezčí než ty.“ Haley

„Ve společnosti druhých jsem nesmělá. Bojím se, aby si o mně nemysleli, že jsem úplná nula.“ Rachel

Pokud i ty prožíváš něco podobného, nepropadej zoufalství. Pomoc existuje. Uvažuj teď o třech způsobech, jak můžeš získat větší sebevědomí a vidět se v lepším světle.

Dělej něco pro druhé

Biblický text: „Je větším štěstím dávat než dostávat.“ (Skutky 20:35, Jeruzalémská bible)

Co to znamená: Když pomáháš druhým, pomáháš tím i sobě. Jak to? Jedno biblické přísloví říká: „Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen.“ (Přísloví 11:25, Bible21) A přesně tak to funguje — když pomáháš druhým, cítíš se líp. *

„Přemýšlím, co bych mohla udělat pro druhé, a těm, kdo to ve sboru potřebují, se snažím pomoct. Dávám jim najevo lásku a věnuju se jim a díky tomu mám dobrý pocit.“ Breanna

„Když křesťan slouží druhým,  je to pro něj prospěšné. Nutí ho to, aby přestal myslet na sebe a začal myslet na ostatní.“ Javon

Varování: Nepomáhej druhým jenom proto, že z toho chceš něco mít. (Matouš 6:2–4) Pokud budeš dávat ze špatných pohnutek, líp se cítit nebudeš. Lidé většinou poznají, že to nemyslíš upřímně. (1. Tesaloničanům 2:5, 6)

Co můžeš udělat: Vzpomeň si na někoho, komu jsi v minulosti pomohl(a). Kdo to byl? A co jsi pro něho udělal(a)?

․․․․․

Jak ses potom cítil(a)?

․․․․․

Přemýšlej, komu dalšímu můžeš pomoct, a napiš si, co bys pro něho mohl(a) udělat.

․․․․․

Najdi si přátele

Biblický text: „Pravý druh miluje celou dobu a je bratrem, který se narodil pro čas tísně.“ (Přísloví 17:17)

 Co to znamená: Dobrý přítel pro tebe může být obrovskou posilou, když prožíváš náročné období. (1. Samuelova 18:1; 19:2) Už jenom vědomí, že na tobě někomu záleží, tě může povzbudit. (1. Korinťanům 16:17, 18) Prohlubuj proto svůj vztah k těm, kdo na tebe mají pozitivní vliv.

„Skuteční přátelé tě vždycky podrží.“ Donnell

„Jsou chvíle, kdy nepotřebuješ nic jiného, než vědět, že se o tebe někdo upřímně zajímá. Díky tomu cítíš, že máš nějakou hodnotu.“ Heather

Varování: Nedělej ze sebe někoho, kým nejsi, jenom proto, aby tě kamarádi brali. (Přísloví 13:20; 18:24; 1. Korinťanům 15:33) Když budeš s druhými dělat hlouposti kvůli tomu, abys na ně zapůsobil, často pak budeš mít pocit, že za nic nestojíš a že tě využívají. (Římanům 6:21)

Co můžeš udělat: Napiš si jméno někoho, s kým se přátelíš a kdo ti může správným způsobem zvýšit sebevědomí.

․․․․․

Zkus udělat něco pro to, abyste spolu mohli trávit víc času. (Poznámka: Nemusí to být tvůj vrstevník.)

Svými chybami se nenech odradit

Biblický text: „Všichni zhřešili a nedosahují Boží slávy.“ (Římanům 3:23)

Co to znamená: Ať chceme, nebo ne, všichni jsme nedokonalí. I ty tedy občas řekneš nebo uděláš něco špatného. (Římanům 7:21–23; Jakub 3:2) Chybám se sice  nevyhneš, ale můžeš ovlivnit to, jak na ně zareaguješ. Bible říká: „Spravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát padl.“ (Přísloví 24:16, Bible21)

„K nízkému sebevědomí někdy vede to, že svoje slabé stránky srovnáváme se silnými stránkami někoho jiného.“ Kevin

„Každý má dobré i špatné vlastnosti. Měli bychom být hrdí na ty dobré a snažit se zbavit těch špatných.“ Lauren

Varování: Nepoužívej svoji nedokonalost jako omluvu pro hříšné jednání. (Galaťanům 5:13) Pokud budeš úmyslně dělat špatné věci, přijdeš o to nejdůležitější schválení — o schválení Jehovy Boha. (Hebrejcům 10:26, 27)

Co můžeš udělat: Napiš si vlastnost, na které chceš pracovat.

․․․․․

Vedle ní si poznamenej dnešní datum. V biblických publikacích si najdi, jak se v projevování této vlastnosti můžeš  zlepšit, a po měsíci zhodnoť svůj pokrok.

Tvoje skutečná hodnota

Bible říká, že „Bůh je větší než naše srdce“. (1. Jana 3:20) To mimo jiné znamená, že dokáže vidět tvoji hodnotu, i když ty sám ji možná nevidíš. A nebrání mu v tom ani skutečnost, že jsi nedokonalý. Představ si, že máš tisícikorunu, která je natržená. Vyhodil bys ji? Řekl by sis, že má teď menší hodnotu? Určitě ne. Pořád je to tisícikoruna, ať už je natržená, nebo ne.

Podobně se na tvoji hodnotu dívá Bůh. Vidí ji i přesto, že máš chyby. Váží si tvého úsilí dělat to, co se mu líbí, i když ty máš možná pocit, že tvoje snahy nemají skoro žádný význam. V Bibli najdeš toto ujištění: „Bůh . . . není nespravedlivý, aby zapomněl na vaši práci a na lásku, kterou jste projevovali k jeho jménu.“ (Hebrejcům 6:10)

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Stává se ti, že tě někdy doslova pohltí smutek? Pokud to tak je, co s tím můžeš udělat?

[Poznámka pod čarou]

^ 21. odst. Pokud jsi svědkem Jehovovým, zamysli se nad tím, jak velkou radost ti může přinášet to, když budeš s druhými mluvit o Božím Království. (Izajáš 52:7)

BIBLICKÝ TEXT

„Ať každý prokáže, jaké je jeho vlastní dílo, a pak bude mít příčinu k jásání vzhledem k sobě samému, a ne ve srovnání s někým jiným.“ (Galaťanům 6:4)

TIP

Neříkej si takové věci jako „Vždycky to zkazím“ nebo „Nikdy nic neudělám dobře“. Jsou to přehnané výroky, které tě pouze srážejí. Je sice důležité přiznat si, že děláš chyby, ale taky se nauč rozpoznat svoje silné stránky.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Způsob, jak se na sebe díváš, může mít vliv na to, jak se na tebe dívají druzí, a dokonce i na to, jak se k tobě chovají.

MŮJ PLÁN

Když mě moji vrstevníci shazují, tak ․․․․․

Když si uvědomím, že se zaměřuju jenom na svoje slabosti, tak ․․․․․

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Proč zvlášť mladí lidé mají sklon málo si důvěřovat?

● Proč je důležité mít zdravou míru sebevědomí?

[Praporek na straně 88]

„Někdo může vypadat dost dobře a stejně má pocit, že vypadá hrozně. Někdo jiný může být míň atraktivní a přitom je sám se sebou naprosto spokojený. Všechno to záleží na postoji.“ Alyssa

[Obrázek na straně 90]

To, že je bankovka natržená, nesnižuje její hodnotu. Podobně ani chyby, které děláš, nesnižují tvoji hodnotu v Božích očích