Přejít k článku

Přejít na obsah

Koho můžeš napodobit — Mojžíš

Koho můžeš napodobit — Mojžíš

 Koho můžeš napodobit — Mojžíš

Mojžíš má v životě hodně výhod. Vyrůstal na faraonově dvoře a získal vynikající vzdělání — poznal rozsáhlou moudrost Egypťanů. (Skutky 7:22) Jak s tím naloží? Mohl by získat slávu, bohatství a moc. Nepodléhá však tlaku okolí ani nesleduje sobecké cíle. To, jakou si vybírá životní dráhu, je pro mnohé nepochybně překvapením. Volí si, „aby s ním bylo špatně zacházeno spolu s Božím lidem“. (Hebrejcům 11:25) Přichází snad kvůli tomu o něco hodnotného? Ne. Rozhodl se sloužit Bohu pomáhat druhým, a tak vede nevšední a uspokojující život.

Pokud máš možnost získat dostatečné vzdělání, jak tuto výhodu využiješ? Můžeš se honit za penězi nebo usilovat o vlivné postavení. Nebo můžeš podobně jako Mojžíš prožít život opravdu hodnotně — věnovat svoje schopnosti i fyzické síly službě Bohu a lidem. (Matouš 22:35–40) Žádný jiný způsob života ti nepřinese větší uspokojení!