Přejít k článku

Přejít na obsah

Co mi pomůže zvládat stres ve škole?

Co mi pomůže zvládat stres ve škole?

 18. KAPITOLA

Co mi pomůže zvládat stres ve škole?

„Ve škole jsem byla pod tak velkým tlakem, že se mi často chtělo brečet a křičet zároveň.“ Sharon

„Když budeš starší, stresu ti ve škole neubude. Jenom se změní jeho příčiny.“ James

 PŘIPADÁ ti, že rodiče vůbec nechápou, jak moc tě škola stresuje? Možná ti říkají, že přece nemusíš splácet hypotéku, nemusíš živit rodinu ani nemáš náročného šéfa. Tobě ale přijde, že jsi pod stejným tlakem jako oni, nebo dokonce ještě větším.

Někdy můžeš mít nervy už jenom z cesty do školy. „V autobuse se často někdo porve,“ říká Tara ze Spojených států. „Řidič pak zastaví, všichni musí vystoupit a do školy dorazíme s minimálně půlhodinovým zpožděním.“

Dá se ale říct, že s příchodem do školy stres končí? To těžko. Možná zažíváš to, co je popsáno dál.

Stres kvůli učitelům

„Jsem pod tlakem, protože učitelé chtějí, abych ve třídě vynikala a měla ty nejlepší známky. A já je nechci zklamat.“ Sandra

„Učitelé na studenty tlačí, aby měli vynikající prospěch, hlavně na ty, u kterých vidí, že jsou v něčem dobří.“ April

„I když máš hodnotné cíle, někteří učitelé v tobě vyvolávají pocit, že nestojíš za nic, pokud se nesnažíš dosáhnout takového vzdělání, jaké si představují oni.“ * Naomi

Jak tlak ze strany učitelů působí na tebe?

․․․․․

Stres kvůli spolužákům

„Na střední mají studenti větší volnost a víc si dovolují. Když se nechováš jako oni, neberou tě.“ Kevin

„Běžně se dostávám do situací, kdy jsem v pokušení pít alkohol nebo se vyspat s nějakou holkou. Někdy mě stojí hodně sil tomu odolat.“ Aaron

 „Je mi dvanáct a nejvíc mě stresuje, že se ode mě čeká, že budu s někým chodit. Každý ve škole se ptá, kdy už si konečně někoho najdu.“ Alexandria

„Přemlouvali mě, abych chodila s jedním klukem. Když jsem to odmítla, začali o mně říkat, že jsem na holky. A to mi bylo teprve deset.“ Christa

Jak tlak ze strany spolužáků působí na tebe?

․․․․․

Jiné příčiny stresu. Zaškrtni nebo doplň, co je nejtěžší pro tebe.

□ Blížící se písemky

□ Domácí úkoly

□ Vysoké nároky rodičů

□ Vlastní vysoké nároky

□ Šikana nebo sexuální obtěžování

□ Jiné ․․․․․

Čtyři kroky ke zmírnění stresu

Očekávat, že se ti školou podaří projít bez stresu, není realistické. Ale je pravda, že pokud je ho příliš, může být těžké takový tlak vydržet. Moudrý král Šalomoun napsal: „Z útlaku se moudrý zblázní.“ (Kazatel 7:7, Jeruzalémská bible) Tobě se to ale stát nemusí. Důležité je, aby ses naučil stres dobře zvládat.

Boj se stresem se dá přirovnat ke vzpírání. Když se někdo chce stát úspěšným vzpěračem, musí nejdřív pořádně trénovat. Nenaloží si na činku víc, než může uzvednout,  a zvedá ji správným způsobem. Díky tomu bude mít vypracované svaly a neublíží si. Kdyby ale necvičil správně, mohl by si nějaký sval natrhnout, nebo si dokonce něco zlomit.

Podobné je to s tebou. Můžeš se naučit zvládat každodenní stres a dobře plnit svoje povinnosti bez toho, že by sis ublížil. Jak? Postupuj podle následujících kroků:

1. Rozpoznej příčiny. Jedno moudré přísloví říká: „Chytrý je ten, kdo uviděl neštěstí a pak se jde skrýt.“ (Přísloví 22:3) Před ubíjejícím stresem se ale můžeš „skrýt“ jedině tehdy, když rozpoznáš jeho příčinu. Podívej se tedy, co sis zaškrtl na předchozí straně. Z čeho máš teď největší stres?

2. Vyhledej si informace. Pokud tě například stresuje, že máš spoustu domácích úkolů, projdi si návrhy uvedené ve 2. díle v 13. kapitole. Pokud jsi pod tlakem zaplést se s někým ze školy do nemravného jednání, praktické rady najdeš ve stejném díle v 2., 5. a 15. kapitole.

3. Neodkládej to. Jenom málo problémů se vyřeší tím, že je budeš ignorovat. Většinou se zhorší a ty pak budeš ještě ve větším stresu. Když už sis promyslel, jak se s určitým problémem vypořádáš, neodkládej to. Pusť se do  toho hned. Například pokud jsi svědek Jehovův a snažíš se žít podle biblických morálních zásad, řekni to druhým co nejdřív. Když to uděláš, můžeš svůj stres zmírnit. Dvacetiletá Marchet říká: „Na začátku každého školního roku jsem zavedla řeč na téma, které mi umožnilo vysvětlit, jakými měřítky se v životě řídím. Zjistila jsem, že čím později jsem řekla, že jsem svědek, tím horší to pak bylo. Pomohlo mi, když jsem se ke svojí víře otevřeně přihlásila a potom se podle toho během roku chovala.“

4. Požádej o pomoc. Ani ten nejsilnější vzpěrač neuzvedne všechno. Ty jsi na tom podobně, a tak se nesnaž svoje problémy řešit sám. (Galaťanům 6:2) Co kdyby sis o nich popovídal s rodiči nebo s jiným křesťanem, kterému důvěřuješ? Ukaž jim, jak jsi  odpověděl na otázky v této kapitole, a zeptej se, co by ti poradili.

Pozitivní stránka stresu

Může ti to připadat zvláštní, ale fakt, že určitý stres pociťuješ, není na škodu. Je z toho totiž vidět, že jsi pracovitý a zodpovědný. Všimni si, jak Bible popisuje člověka, který si stres vůbec nepřipouští: „Jak dlouho budeš ještě ležet, lenochu? Kdy povstaneš ze svého spánku? Pospat si, trošku si zdřímnout, trošku se natáhnout a zkřížit ruce — a jako tulák přijde bída a nouze jako žebrák.“ (Přísloví 6:9–11, Jeruzalémská bible)

Šestnáctiletá Heidi k tomu výstižně říká: „Škola ti může připadat strašná, ale setkáváš se tam se stejnými problémy, jaké pak budeš muset řešit i v práci.“ Vyrovnávat se se stresem samozřejmě není jednoduché, ale pokud se to naučíš, neublíží ti. Právě naopak, budeš díky němu odolnější.

V PŘÍŠTÍ KAPITOLE:

Myslíš, že svoje problémy vyřešíš tím, že ze školy odejdeš?

[Poznámka pod čarou]

^ 11. odst. Další informace najdeš ve 20. kapitole.

BIBLICKÝ TEXT

„[Uvrhněte na Boha] všechnu svou úzkost, protože o vás pečuje.“ (1. Petra 5:7)

TIP

Problémy, ze kterých jsi ve stresu, rozděl na dvě kategorie — na ty, které můžeš ovlivnit, a na ty, se kterými nic neuděláš. Ztrácet čas řešením věcí, se kterými nehneš, nemá smysl. Pusť se tedy do toho, co změnit můžeš.

VÍŠ, ŽE . . . ?

Pokud budeš dostatečně spát — minimálně osm hodin denně —, nejenže ti to pomůže zvládat stres, ale taky se ti zlepší paměť.

MŮJ PLÁN

Abych stres dokázal(a) líp zvládat, budu se snažit chodit spát v ․․․․․.

Mámy a/nebo táty se chci zeptat ․․․․․

K ZAMYŠLENÍ

● Jak ke stresu přispívá perfekcionismus?

● Pokud máš pocit, že stres nezvládáš, s kým si o tom můžeš promluvit?

[Praporek na straně 132]

„Než mě táta vysadil u školy, vždycky se se mnou pomodlil. Pokaždé mi to dodalo odvahu.“ Liz

[Obrázek na straně 131]

Když zvedáš činku správným způsobem, budeš fyzicky silnější. Podobně když se správným způsobem vyrovnáváš se stresem, budeš silnější po citové stránce