1. Petra 3:1–22

  • Manželky a manželé (1–7)

  • Buďte empatičtí, hledejte pokoj (8–12)

  • Trpět kvůli správnému jednání (13–22)

    • Buďte připravení obhájit svou naději (15)

    • Křest a dobré svědomí (21)

3  Stejně se i vy, manželky, podřizujte svým manželům,+ aby ti, kteří neposlouchají slovo, mohli být získáni beze slova vaším chováním,+  když uvidí vaše čisté chování+ a hlubokou úctu.  Ať vás nezdobí to, co je vidět navenek – splétání vlasů, zlaté šperky+ nebo nádherné šaty –  ale to, co je skryté v srdci, tedy neporušitelná krása tichého a mírného ducha,+ který má velkou hodnotu v Božích očích.  Vždyť tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha, a podřizovaly se svým manželům,  jako Sára, která poslouchala Abrahama a nazývala ho pánem.+ A vy jste její dcery, pokud konáte dobro a nenecháte se ničím zastrašit.+  Stejně i vy, manželé, žijte se svými manželkami s porozuměním.* Projevujte jim úctu+ jako slabším,* ženským nádobám, protože jsou spolu s vámi dědičkami+ nezaslouženého daru života, aby vašim modlitbám nic nebránilo.  Nakonec, všichni buďte myšlenkově jednotní,+ empatičtí, mějte bratrskou lásku, projevujte něžný soucit+ a buďte pokorní.+  Neoplácejte zlo zlem+ ani urážku urážkou,+ ale naopak oplácejte laskavými slovy,*+ protože k tomu jste byli povoláni. Pak zdědíte požehnání. 10  Vždyť „kdo chce milovat život a prožívat dobré dny, musí dávat pozor na svůj jazyk, aby neříkal nic špatného,+ a na své rty, aby nemluvily podvod. 11  Ať se odvrátí od špatného+ a dělá, co je dobré.+ Ať hledá pokoj a usiluje o něj.+ 12  Jehovovy* oči se totiž dívají na ty, kdo jednají správně,* a jeho uši slyší jejich úpěnlivé prosby,+ ale Jehovova* tvář je proti těm, kdo dělají špatné věci.“+ 13  A tak kdo vám ublíží, když budete horliví pro dobro?+ 14  I kdybyste však měli trpět kvůli tomu, že jednáte správně, jste šťastní.+ Nebojte se toho, čeho se bojí oni,* ani se nenechte zneklidnit.+ 15  Mějte v srdci posvátnou úctu* ke Kristu jako Pánu a buďte vždy připravení obhájit svou naději před každým, kdo se vás ptá, jaké pro ni máte důvody, ale dělejte to s mírností+ a hlubokou úctou.+ 16  Zachovejte si dobré svědomí,+ aby ti, kdo proti vám mluví, ať už říkají cokoli, byli zahanbeni+ vaším dobrým křesťanským chováním.+ 17  Je totiž lepší, abyste trpěli proto, že konáte dobro,+ pokud to Bůh připustí, než proto, že jednáte špatně.+ 18  Vždyť i Kristus zemřel jednou provždy za hříchy,+ dobrý člověk za špatné,*+ aby vás přivedl k Bohu.+ Byl usmrcen v těle,+ ale oživen v duchu.+ 19  Potom šel kázat duchům ve vězení,+ 20  kteří byli kdysi neposlušní. Tehdy, v Noemově době,+ Bůh trpělivě čekal,* zatímco se stavěla archa,+ ve které bylo několik lidí, celkem osm duší,* bezpečně přeneseno přes vodu.+ 21  Křest, který tomu odpovídá, vás teď také zachraňuje (ne tím, že by odstranil tělesnou špínu, ale tím, že žádáte Boha o dobré svědomí)+ díky vzkříšení Ježíše Krista. 22  Je po Boží pravici,+ protože odešel do nebe, a byli mu podřízeni andělé, vlády a moci.+

Poznámky

Nebo „chovejte se ke svým manželkám ohleduplně“, dosl. „v souladu s poznáním“.
Nebo „křehčím“.
Dosl. „žehnejte“.
Nebo „na spravedlivé“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo možná „nebojte se jejich výhrůžek“.
Dosl. „posvěcujte“.
Nebo „spravedlivý za nespravedlivé“.
Dosl. „Boží trpělivost čekala“.
Nebo „osob“.