Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Amɔsu fluwa’n

Ndɛ tre

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Fluwa’n i nun ndɛ mun

 • 1

  • Zoova i nuan ndɛ’n toli Amɔsu (1, 2)

  • Be buli be fɔ ɲin kekle mɔ be yaciman’n ti (3-15)

 • 2

  • Be buli be fɔ ɲin kekle mɔ be yaciman’n ti  (1-16)

 • 3

  • Fɔ nga Ɲanmiɛn buli be’n i jɔ bolɛ (1-8)

   • Ɲanmiɛn kan sa ng’ɔ o i klun’n (7)

  • Sa ng’ɔ́ wá jú Samari su’n (9-15)

 • 4

  • Sa ng’ɔ́ wá jú Basan lɔ nannin bla’m be su’n (1-3)

  • Wafa nga Izraɛlifuɛ’m be su Ɲanmiɛn’n ɔ kle Zoova i srilɛ (4, 5)

  • Izraɛli faman fɔ nga be tu i’n su (6-13)

   • “Amun buabua amun wun naan amun nin amun Ɲanmiɛn’n be yia nun” (12)

   • ‘Akunndan nga Ɲanmiɛn bu’n, ɔ kan kle sran’ (13)

 • 5

  • Izraɛli ti kɛ talua kun m’ɔ nin-a siman bian mɔ w’a tɔ’n sa (1-3)

  • Amun kpɛ Ɲanmiɛn i sin atin naan amun ka nguan nun (4-17)

   • Kpɔ sa tɛ’n, yɛ klo sa kpa’n (15)

  • Zoova i cɛn’n ti aosin cɛn (18-27)

   • Ɲanmiɛn w’a sɔman Izraɛli i tɛ’m be nun (22)

 • 6

  • Be nga be lafi be bɔbɔ be wun su’n be yako! (1-14)

   • Li nga sui je yɛ be fa yoli’n nin duvɛn klowa dandan mun (4, 6)

 • 7

  • Izraɛli i sacilɛ’n w’a mantan koko (1-9)

   • Lalo mun (1-3), sin (4-6), ɲanman nga sunmun o i nuan’n (7-9)

  • Be seli Amɔsu kɛ ɔ yaci Ɲanmiɛn nuan ijɔlɛ (10-17)

 • 8

  • Waka mma nga be fite wawa blɛ nun’n gbogbo kun (1-3)

  • Be buli yalɛ klefuɛ’m be fɔ (4-14)

   • Zoova i ndɛ’n i tilɛ’n i awe kún be (11)

 • 9

  • Be kwlá floman Ɲanmiɛn sa nun (1-10)

  • Bé mán Davidi i kpata’n su (11-15)