Skip to content

Skip to table of contents

 Cùng đọc với con

Một Nước sẽ thay đổi cả trái đất

Một Nước sẽ thay đổi cả trái đất

Con đoán chúng ta nói về Nước nào?— * Đó là Nước mà Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Ngài dạy chúng ta cầu xin “Nước Cha được đến” (Ma-thi-ơ 6:9, 10). Gần 2.000 năm nay, môn đồ của Chúa Giê-su đã cầu xin Đức Chúa Trời điều này. Con có cầu nguyện về điều đó chưa?—

Để hiểu một nước là gì, con cần biết vua là gì. Vua là người cai trị. Đất đai mà vua cai trị được gọi là lãnh thổ. Lãnh thổ của Nước Đức Chúa Trời là toàn thể trái đất. Khi Nước Đức Chúa Trời đến, mọi người sống trên đất sẽ vui hưởng những ân phước mà vua ban cho thần dân.

Nước Đức Chúa Trời là một chính phủ ở trên trời. Trong câu Ê-sai 9:5, Kinh Thánh nói về Vua của chính phủ đó. Hãy xem câu ấy nói gì về ngài: “Có một con trẻ sanh cho chúng ta... quyền cai-trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là... Chúa Bình-an”.

Ai là Vua tối cao trên trời?— Nếu trả lời là Đức Giê-hô-va thì con nói đúng. Kinh Thánh nói Ngài là “Đấng Chí-Cao trên khắp trái đất” (Thi-thiên 83:18). Nhưng còn “con trẻ” được ban “quyền cai-trị” đó là ai? Trong Kinh Thánh, Chúa Giê-su thường được gọi là “Con Đức Chúa Trời”. Một lý do là Đức Giê-hô-va ban sự sống cho Chúa Giê-su. Đức Giê-hô-va là Cha của Chúa Giê-su.—Lu-ca 1:34, 35; Giăng 1:34, 49; 3:17; 11:27; 20:31; Công-vụ 9:20.

Nước của Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu xin là một chính phủ đặc biệt. Đức Giê-hô-va lập Con Ngài là Chúa Giê-su làm Vua Nước đó. Nhưng con có biết những người khác cũng sẽ được chọn để làm vua cai trị với Chúa Giê-su trong Nước của Cha ngài không?— Chúng ta hãy nói về họ.

Trước khi chết, Chúa Giê-su nói với các sứ đồ trung thành là ngài đi đến “nhà” Cha ngài trên trời. “Ta đi sắm-sẵn cho các ngươi một chỗ”, ngài nói, “hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:1-3). Con có biết các sứ đồ và những người khác được chọn  sẽ làm gì trên trời với Chúa Giê-su không?— Họ “sẽ trị-vì với Ngài”. Kinh Thánh còn cho biết có bao nhiêu người sẽ cùng làm vua cai trị với Chúa Giê-su. Sẽ có 144.000 người.—Khải-huyền 14:1, 3; 20:6.

Con nghĩ trái đất sẽ như thế nào khi Chúa Bình an và 144.000 người đó cai trị?— Sẽ rất tuyệt diệu! Sẽ không còn chiến tranh. Loài vật sẽ sống hòa bình với nhau và với chúng ta. Không ai sẽ bệnh hay chết. Mắt người mù sẽ thấy, tai người điếc sẽ nghe, người tàn tật sẽ chạy và nhảy như nai. Đất sẽ sinh sản thực phẩm bổ dưỡng cho mọi người. Và mọi người sẽ yêu thương nhau như Chúa Giê-su dạy các môn đồ (Giăng 13:34, 35). Chúng ta hãy mở sách Ê-sai và đọc các câu dưới đây nói về những điều tuyệt diệu trong tương lai.—Ê-sai 2:4; 11:6-11; 25:8; 33:24; 35:5, 6; 65:21-24.

Từ khi Chúa Giê-su dạy người ta cầu xin “Nước Cha được đến”, hàng triệu người đã học biết về Nước đó. Sự hiểu biết này đã làm thay đổi đời sống họ. Không bao lâu nữa, khi Nước Trời đến và thay thế mọi chính phủ trên đất, những ai phụng sự Đức Chúa Trời và Vua Ngài chọn là Chúa Giê-su, sẽ vui hưởng sự bình an, sức khỏe tốt và hạnh phúc.—Giăng 17:3.

^ đ. 3 Nếu bạn đọc bài này với con, khi nhìn thấy dấu gạch ngang (—) bạn hãy ngừng lại và khuyến khích con phát biểu ý kiến.