Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Cầu nguyện—Thời gian và địa điểm có quan trọng không?

Cầu nguyện—Thời gian và địa điểm có quan trọng không?

Bạn hẳn nhận thấy phần lớn các tôn giáo đều chú trọng đến nơi cầu nguyện trang nghiêm, cầu kỳ và quy định giờ cầu nguyện. Kinh Thánh có nói chỉ được cầu nguyện ở nơi nào đó hay vào giờ nhất định không?

Kinh Thánh cho thấy những lúc thích hợp để cầu nguyện. Chẳng hạn, trước khi dùng bữa với các môn đồ, Chúa Giê-su tạ ơn Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện (Lu-ca 22:17). Khi các môn đồ ngài nhóm lại để thờ phượng, họ cầu nguyện chung với nhau. Làm thế, họ duy trì tục lệ lâu đời trong các nhà hội Do Thái và đền thờ Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Trời có ý định dùng đền thờ là “nhà cầu-nguyện của muôn dân”.—Mác 11:17.

Khi các tôi tớ của Đức Chúa Trời nhóm lại và cầu nguyện chung, lời cầu nguyện của họ có thể mang lại kết quả. Nếu một nhóm đồng tâm nhất trí và lời cầu nguyện đại diện cho nhóm phản ánh các nguyên tắc Kinh Thánh, thì Đức Chúa Trời hài lòng. Thậm chí, lời cầu nguyện đó có thể khiến Đức Chúa Trời làm điều mà có lẽ Ngài không làm nếu họ không cầu nguyện (Hê-bơ-rơ 13:18, 19). Nhân Chứng Giê-hô-va đều đặn cầu nguyện tại các buổi nhóm họp. Chúng tôi chân thành mời bạn đến Phòng Nước Trời gần nơi bạn ở để chính bạn nghe những lời cầu nguyện như thế.

Tuy nhiên, Kinh Thánh không quy định thời gian hoặc địa điểm để cầu nguyện. Lời tường thuật trong Kinh Thánh cho thấy các tôi tớ Đức Chúa Trời cầu nguyện ở mọi lúc, mọi nơi. Chúa Giê-su phán: “Khi ngươi cầu-nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa lại, rồi cầu-nguyện Cha ngươi, ở nơi kín-nhiệm đó; và Cha ngươi, là Đấng thấy trong chỗ kín-nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi”.—Ma-thi-ơ 6:6.

Chúng ta có thể cầu nguyện ở mọi nơi, mọi lúc

Chẳng phải đó là đặc ân tuyệt vời sao? Chúng ta thực sự có thể đến gần Đấng Thống Trị hoàn vũ bất cứ lúc nào, chỉ một mình với Ngài và được đảm bảo rằng Ngài sẽ chú ý lắng nghe. Không lạ gì khi Chúa Giê-su thường tìm nơi vắng vẻ để cầu nguyện! Một lần nọ, ngài thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời, có lẽ xin sự hướng dẫn cho một quyết định rất quan trọng.—Lu-ca 6:12, 13.

Kinh Thánh cũng cho biết những người khác, cả nam và nữ, cầu nguyện khi họ đứng trước các quyết định quan trọng hoặc thử thách cam go. Có khi họ cầu nguyện lớn tiếng, có khi cầu nguyện thầm; họ cầu nguyện tập thể hoặc khi ở một mình. Điểm quan trọng là họ cầu nguyện. Thậm chí, Đức Chúa Trời còn khuyến khích các tôi tớ Ngài “cầu-nguyện không thôi” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Ngài luôn sẵn sàng lắng nghe lời cầu nguyện của những người làm theo ý muốn Ngài. Chẳng phải điều này là yêu thương sao?

Dĩ nhiên, trong một thế giới đầy dẫy sự hoài nghi, nhiều người không chắc chắn về giá trị của lời cầu nguyện. Bạn có thể tự hỏi: “Lời cầu nguyện có thực sự giúp ích không?”.