Khải huyền 14:1-20

  • Chiên Con và 144.000 người (1-5)

  • Những thông điệp đến từ ba thiên sứ (6-12)

    • Thiên sứ ở giữa trời có tin mừng (6, 7)

  • Hạnh phúc cho những người chết trong Đấng Ki-tô (13)

  • Hai vụ mùa trên đất (14-20)

14  Kìa! Tôi thấy Chiên Con+ đứng trên núi Si-ôn,+ cùng với ngài là 144.000 người+ có danh ngài và danh Cha ngài+ viết trên trán.  Tôi nghe từ trời có tiếng như tiếng của nhiều dòng nước và tiếng sấm lớn; tiếng mà tôi nghe giống như tiếng của những người ca hát vừa gảy đàn hạc vừa hát.  Họ hát trước ngai, trước bốn sinh vật+ và các trưởng lão+ một bài nghe như bài ca mới,+ không ai có thể hát thành thạo bài ca đó, ngoại trừ 144.000 người+ đã được mua từ trái đất.  Ấy là những người không để mình bị ô uế bởi đàn bà; thật vậy, họ vẫn còn trong trắng.+ Ấy là những người luôn theo Chiên Con bất cứ nơi nào ngài đi.+ Họ đã được mua+ từ nhân loại để làm trái đầu mùa+ cho Đức Chúa Trời và Chiên Con,  trong miệng họ không có điều gì dối trá; họ chẳng có tì vết nào.+  Tôi thấy một thiên sứ khác đang bay giữa trời,* thiên sứ ấy có tin mừng vĩnh cửu để loan báo cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi thứ tiếng cùng mọi dân.+  Thiên sứ ấy hô lớn: “Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh ngài, vì giờ phán xét của ngài đã đến,+ vậy hãy thờ phượng đấng tạo nên trời, đất, biển+ cùng các suối* nước”.  Một thiên sứ khác, là thiên sứ thứ hai, theo sau nói rằng: “Nó đã sụp đổ rồi! Ba-by-lôn Lớn+ đã sụp đổ rồi,+ nó là kẻ đã khiến mọi nước uống rượu say mê sự gian dâm* của mình!”.+  Một thiên sứ khác, là thiên sứ thứ ba, theo sau họ và nói lớn rằng: “Ai thờ con thú dữ+ cùng tượng nó và nhận một dấu trên trán hoặc trên tay mình+ 10  thì người ấy cũng sẽ uống rượu giận dữ không pha trộn của Đức Chúa Trời, là rượu đã được đổ vào chén thịnh nộ của ngài,+ và người ấy sẽ bị hành hạ bởi lửa cùng diêm sinh+ trước mắt các thiên sứ thánh và trước mắt Chiên Con. 11  Khói của sự hành hạ ấy bay lên muôn đời bất tận;+ những kẻ thờ con thú dữ cùng tượng nó và bất cứ ai nhận dấu của danh nó+ thì ngày đêm không được nghỉ ngơi. 12  Điều này đòi hỏi sự chịu đựng nơi những người thánh,+ tức những người giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ vững đức tin+ nơi Chúa Giê-su”. 13  Tôi nghe từ trời có tiếng phán: “Hãy viết: Hạnh phúc cho những người chết trong Chúa+ từ nay trở đi. Đúng vậy, thần khí nói rằng hãy để họ nghỉ các công việc mình, vì những việc họ đã làm đi liền với họ”. 14  Kìa! Tôi thấy một đám mây trắng, trên đó có ai giống như con người+ đang ngồi, đầu đội vương miện bằng vàng và tay cầm một lưỡi liềm sắc bén. 15  Một thiên sứ khác ra từ nơi thánh, nói lớn với đấng ngồi trên đám mây: “Hãy tra lưỡi liềm của anh và gặt, vì giờ gặt đã đến, mùa màng trên đất đã chín muồi”.+ 16  Đấng ngồi trên mây vung lưỡi liềm xuống đất, và trái đất được gặt hái. 17  Một thiên sứ khác nữa ra từ nơi thánh trên trời, thiên sứ ấy cũng có một lưỡi liềm sắc bén. 18  Một thiên sứ khác nữa ra từ bàn thờ và có quyền trên lửa. Thiên sứ ấy nói lớn với thiên sứ có lưỡi liềm sắc bén: “Hãy tra lưỡi liềm sắc bén của anh và thu hoạch những chùm của cây nho trên đất, vì những trái nho đã chín”.+ 19  Thiên sứ ấy vung lưỡi liềm xuống đất và thu hoạch cây nho trên đất, rồi quăng vào bồn ép rượu lớn của cơn giận Đức Chúa Trời.+ 20  Cây nho được đạp trong bồn ép rượu bên ngoài thành, máu ra từ bồn lên cao đến dây cương của các con ngựa, kéo dài 1.600 xơ-ta-đi-um.*

Chú thích

Hay “không trung”.
Hay “nguồn”.
Khoảng 296km. Một xơ-ta-đi-um tương đương 185m. Xem Phụ lục B14.