Tin mừng do Giăng ghi lại 17:1-26

  • Lời cầu nguyện cuối của Chúa Giê-su khi ở với các sứ đồ (1-26)

    • Tìm hiểu về Đức Chúa Trời để có sự sống vĩnh cửu (3)

    • Tín đồ đạo Đấng Ki-tô không thuộc về thế gian (14-16)

    • “Lời Cha là chân lý” (17)

    • “Con đã cho họ biết danh Cha” (26)

17  Chúa Giê-su nói những lời ấy rồi ngước mắt lên trời thưa rằng: “Cha ơi, giờ đã đến. Xin làm vinh hiển con của Cha, để con của Cha có thể làm vinh hiển Cha,+  vì Cha đã ban cho người quyền trên cả nhân loại,*+ hầu cho người có thể ban sự sống vĩnh cửu+ cho tất cả những ai Cha đã giao cho mình.+  Để có được sự sống vĩnh cửu,+ họ cần phải tìm hiểu* về Cha, là Đức Chúa Trời thật+ và duy nhất, cùng đấng mà Cha đã phái đến là Chúa Giê-su Ki-tô.+  Con đã tôn vinh Cha trên đất+ và hoàn tất công việc Cha giao cho con làm.+  Vậy bây giờ, Cha ơi, xin ban cho con sự vinh hiển bên cạnh Cha, là sự vinh hiển mà con đã có bên cạnh Cha trước khi có thế gian.+  Con đã tỏ danh Cha cho những người mà Cha giao cho con trong thế gian.+ Họ là của Cha, Cha đã giao cho con và họ vâng giữ lời Cha.  Nay họ nhận biết rằng tất cả những điều Cha ban cho con đều đến từ Cha;  vì con đã truyền cho họ những lời Cha truyền cho con+ và họ đã tiếp nhận. Họ cũng biết chắc con đến với tư cách là người đại diện cho Cha+ và tin rằng Cha đã phái con đến.+  Con cầu xin cho họ. Con không cầu xin cho thế gian, nhưng cho những người mà Cha đã giao cho con, vì họ là của Cha; 10  mọi điều của con là của Cha, của Cha là của con,+ và con đã được tôn vinh giữa họ. 11  Con sắp đến cùng Cha, con không còn ở thế gian nữa+ nhưng họ vẫn ở thế gian. Lạy Cha thánh, xin gìn giữ họ+ vì cớ danh Cha, là danh mà Cha đã ban cho con, để họ trở nên một* như chúng ta là một.*+ 12  Khi còn ở với họ, con thường gìn giữ họ+ vì danh Cha, là danh mà Cha đã ban cho con; con đã che chở họ và không một ai bị lạc mất,+ ngoại trừ đứa con của sự hủy diệt,+ hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm.+ 13  Nhưng giờ đây con sắp đến cùng Cha, con nói những điều này trong thế gian, để niềm vui của con được trọn vẹn trong họ.+ 14  Con đã truyền lời Cha cho họ nhưng thế gian ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian,+ như con không thuộc về thế gian. 15  Con không cầu xin Cha đem họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ vì cớ Kẻ Ác.*+ 16  Họ không thuộc về thế gian,+ như con không thuộc về thế gian.+ 17  Xin Cha dùng chân lý khiến họ nên thánh,*+ lời Cha là chân lý.+ 18  Như Cha đã phái con vào thế gian, con cũng phái họ vào thế gian.+ 19  Con vì họ mà biệt riêng mình ra thánh, để họ cũng được nên thánh nhờ chân lý. 20  Con không chỉ cầu xin cho họ, mà cho cả những người đặt đức tin nơi con qua lời của họ, 21  để tất cả họ đều trở nên một,+ như Cha hợp nhất với con và con hợp nhất với Cha,+ và để họ cũng hợp nhất với chúng ta, hầu cho thế gian tin rằng Cha phái con đến. 22  Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để họ trở nên một, như chúng ta là một.+ 23  Con hợp nhất với họ và Cha hợp nhất với con, để họ hợp nhất với nhau một cách hoàn hảo,* hầu cho thế gian biết rằng Cha đã phái con đến và Cha yêu thương họ như đã yêu thương con. 24  Cha ơi, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha giao cho con cũng ở đó,+ để họ thấy sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, vì Cha yêu thương con từ trước khi thành lập thế gian.+ 25  Lạy Cha công chính, thế gian quả không nhận biết Cha,+ nhưng con biết Cha,+ và những người ấy nhận biết rằng Cha phái con đến. 26  Con đã cho họ biết danh Cha và sẽ tiếp tục làm thế,+ để tình yêu thương của Cha đối với con sẽ ở trong họ và con hợp nhất với họ”.+

Chú thích

Ds: “mọi loài xác thịt”.
Hay “thu thập sự hiểu biết”. Động từ Hy Lạp biểu thị hành động diễn ra liên tục.
Hay “hợp nhất”.
Hay “hợp nhất”.
Tức là Sa-tan.
Hay “biệt riêng họ ra”.
Hay “để họ hoàn toàn hợp nhất với nhau”.