Skip to content

Skip to table of contents

Cầu nguyện—Có giúp ích?

Cầu nguyện—Có giúp ích?

Cầu nguyện có mang lại lợi ích không? Kinh Thánh cho thấy lời cầu nguyện của các tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời giúp ích họ (Lu-ca 22:40; Gia-cơ 5:13). Quả thật, cầu nguyện có thể giúp chúng ta rất nhiều về tâm linh, cảm xúc và ngay cả thể chất. Như thế nào?

Chẳng hạn, con của bạn nhận được một món quà. Liệu bạn chỉ dạy con có lòng biết ơn là đủ? Hay bạn sẽ dạy con bày tỏ lòng biết ơn ấy? Khi bày tỏ những cảm nghĩ quan trọng qua lời nói, chúng ta cảm nhận cảm nghĩ ấy sâu sắc hơn. Điều đó có đúng trong việc cầu nguyện với Đức Chúa Trời không? Chắc chắn có! Hãy xem xét vài trường hợp.

Cầu nguyện tạ ơn. Khi cảm tạ Cha về những điều tốt lành mà chúng ta nhận, chúng ta tập trung vào ân phước, nhờ thế cảm thấy biết ơn, hạnh phúc và lạc quan hơn.—Phi-líp 4:6.

Chẳng hạn: Chúa Giê-su bày tỏ lòng biết ơn về cách mà Cha ngài đã nghe và nhậm lời cầu nguyện của ngài.—Giăng 11:41.

Cầu xin được tha thứ. Khi xin Đức Chúa Trời tha thứ, chúng ta làm lương tâm được vững mạnh, có lòng ăn năn sâu xa và ý thức rõ hơn về tính nghiêm trọng của tội lỗi. Chúng ta cũng cảm thấy gánh nặng của tội lỗi giảm bớt.

Chẳng hạn: Vua Đa-vít cầu nguyện bày tỏ lòng ăn năn và sự buồn rầu.—Thi-thiên 51.

Cầu xin sự hướng dẫn và khôn ngoan. Cầu xin Đức Giê-hô-va hướng dẫn hoặc ban sự khôn ngoan cần thiết để có quyết định đúng, giúp chúng ta có lòng khiêm nhường chân thật. Lời cầu xin đó giúp chúng ta nhớ những giới hạn của mình và vun đắp lòng tin cậy nơi Cha trên trời.—Châm-ngôn 3:5, 6.

Chẳng hạn: Vua Sa-lô-môn khiêm nhường cầu xin sự hướng dẫn và khôn ngoan để cai trị dân Y-sơ-ra-ên.—1 Các Vua 3:5-12.

Cầu nguyện khi đau buồn. Nếu dốc đổ lòng mình với Đức Giê-hô-va khi tinh thần bị xáo động, chúng ta sẽ cảm thấy được an ủi và sẽ nương cậy Ngài thay vì chính mình.—Thi-thiên 62:8.

Chẳng hạn: Vua A-sa cầu nguyện khi đối mặt với kẻ thù nguy hiểm.—2 Sử-ký 14:11.

Cầu nguyện cho những người đang gặp khó khăn. Những lời cầu nguyện như thế giúp chúng ta khắc phục tính ích kỷ và phát huy lòng trắc ẩn và sự thấu cảm.

Chẳng hạn: Chúa Giê-su cầu nguyện cho các môn đồ.—Giăng 17:9-17.

Cầu nguyện để ngợi khen. Khi ngợi khen Đức Giê-hô-va về các công việc và đức tính tuyệt diệu của Ngài, chúng ta gia tăng lòng biết ơn và kính trọng đối với Ngài. Những lời cầu nguyện ấy cũng có thể giúp chúng ta càng đến gần Cha trên trời.

Chẳng hạn: Vua Đa-vít nhiệt thành ca ngợi Đức Chúa Trời về sự sáng tạo của Ngài.—Thi-thiên 8.

Một ân phước khác của việc cầu nguyện là “sự bình-an của Đức Chúa Trời vượt-quá mọi sự hiểu-biết” (Phi-líp 4:7). Tìm được sự bình an trong thế gian hỗn loạn này quả là ân phước hiếm có. Điều này cũng mang lại lợi ích về thể chất (Châm-ngôn 14:30). Nhưng phải chăng sự bình an ấy chỉ dựa vào nỗ lực riêng của chúng ta? Hay nó còn liên quan đến một điều quan trọng hơn?

Cầu nguyện mang lại nhiều lợi ích—thể chất, cảm xúc và trên hết là tâm linh