Ê-sai 25:1-12

  • Ân phước lớn của dân Đức Chúa Trời (1-12)

    • Yến tiệc rượu ngon của Đức Giê-hô-va (6)

    • Không còn sự chết (8)

25  Lạy Đức Giê-hô-va, ngài là Đức Chúa Trời của con. Con tôn cao ngài, ca ngợi danh ngài,Bởi ngài đã làm những điều kỳ diệu,+Những điều đã định từ thuở xa xưa,+Một cách trung tín+ và đáng tin cậy.   Vì ngài đã biến một thành phố ra đống đá,Một thành kiên cố ra đống nát vụn. Tháp dân ngoại quốc không còn là thành,Nó không bao giờ được xây lại nữa.   Vì thế, một dân hùng cường sẽ tôn vinh ngài,Thành của các nước bạo tàn sẽ sợ hãi ngài.+   Ngài đã trở nên thành lũy cho người thấp hèn,Thành lũy cho người nghèo khó trong cơn khốn khổ,+Nơi trú náu khi có mưa bãoVà bóng mát giữa lúc nóng bức.+ Khi cơn gió của bạo chúa như mưa giông táp vào tường,   Thì khác nào cái nóng trong đất khô hạn,Ngài dẹp tan tiếng náo động của kẻ lạ. Như cái nóng bị tiêu tan dưới bóng mây,Bài hát xướng của bạo chúa sẽ im bặt.   Trên núi này,+ Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ dọn cho mọi dânMột yến tiệc món béo,+Một yến tiệc rượu ngon,Với món béo đầy tủy,Với rượu ngon tinh chế.   Trên núi này, ngài sẽ xé bỏ* tấm màn bao trùm mọi dân,Và tấm vải được dệt bao quanh mọi nước.   Ngài sẽ nuốt sự chết đến muôn đời,+Chúa Tối Thượng Giê-hô-va sẽ lau nước mắt trên mọi mặt.+ Ngài sẽ cất đi nỗi sỉ nhục của dân ngài trên cả đất,Bởi chính Đức Giê-hô-va đã phán vậy.   Trong ngày đó, họ sẽ nói: “Kìa! Ấy là Đức Chúa Trời chúng ta!+ Chúng ta đã trông cậy ngài,+Ngài sẽ giải cứu chúng ta.+ Ấy là Đức Giê-hô-va! Chúng ta đã trông cậy ngài. Hãy vui mừng hớn hở nơi sự giải cứu từ ngài”.+ 10  Tay Đức Giê-hô-va sẽ đặt trên núi này,+Và Mô-áp sẽ bị giẫm đạp tại chỗ nó,+Khác nào rơm bị giẫm đạp trong đống phân chuồng. 11  Ngài sẽ vung tay đập Mô-áp,Như người bơi lội đập tay bơi,Lòng cao ngạo nó, ngài hạ xuống+Bằng cách khéo léo vung tay mình. 12  Thành kiên cố, với tường cao bảo vệ của ngươi,Ngài sẽ hạ nó xuống,Phá sập nó xuống đất, xuống đến tận bụi đất.

Chú thích

Ds: “nuốt”.