Tin mừng do Giăng ghi lại 3:1-36

  • Chúa Giê-su và Ni-cô-đem (1-21)

    • Sự sinh lại (3-8)

    • Đức Chúa Trời yêu thương thế gian (16)

  • Lời chứng cuối của Giăng về Chúa Giê-su (22-30)

  • Đấng đến từ trên (31-36)

3  Có một người Pha-ri-si tên Ni-cô-đem,+ là một nhà lãnh đạo của dân Do Thái.  Ban đêm, ông đến gặp Chúa Giê-su+ và nói: “Thưa Thầy,*+ chúng tôi biết ngài là thầy dạy đến từ Đức Chúa Trời, vì không ai làm được những dấu lạ+ mà ngài làm, trừ khi Đức Chúa Trời ở cùng người đó”.+  Chúa Giê-su đáp: “Quả thật, quả thật, tôi nói với anh, nếu ai không được sinh lại*+ thì không thể thấy Nước Đức Chúa Trời”.+  Ni-cô-đem hỏi ngài: “Làm sao một người được sinh ra khi đã già? Người ấy có thể trở vào bụng mẹ để được sinh ra lần nữa sao?”.  Chúa Giê-su đáp: “Quả thật, quả thật, tôi nói với anh, nếu ai không được sinh bởi nước+ và thần khí+ thì không thể vào Nước Đức Chúa Trời.  Ai được sinh bởi xác thịt là con cái loài người, ai được sinh bởi thần khí là con cái Đức Chúa Trời.  Đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói với anh: Anh em phải được sinh lại.  Gió muốn thổi đâu thì thổi, anh nghe tiếng của nó nhưng không biết nó từ đâu đến và sẽ đi đâu. Ai được sinh bởi thần khí cũng giống như vậy”.+  Ni-cô-đem nói: “Làm sao những điều ấy xảy ra được?”. 10  Chúa Giê-su đáp: “Anh là thầy của dân Y-sơ-ra-ên mà không biết những điều ấy sao? 11  Quả thật, quả thật, tôi nói với anh, chúng tôi nói điều mình biết và làm chứng về điều mình thấy, nhưng các anh không tiếp nhận lời chứng của chúng tôi. 12  Tôi đã nói với các anh điều ở dưới đất mà các anh còn không tin thì làm sao các anh tin nếu tôi nói về điều trên trời? 13  Vả lại, chưa có người nào lên trời,+ ngoại trừ đấng từ trời xuống+ là Con Người. 14  Môi-se đã treo con rắn trong hoang mạc+ thể nào, Con Người cũng phải bị treo lên+ thể ấy, 15  hầu cho ai tin ngài thì có được sự sống vĩnh cửu.+ 16  Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của ngài,*+ để ai thể hiện đức tin nơi Con ấy sẽ không bị hủy diệt mà có được sự sống vĩnh cửu.+ 17  Đức Chúa Trời đã phái Con ngài đến thế gian, không phải để Con ấy kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.+ 18  Ai thể hiện đức tin nơi Con thì không bị kết án.+ Còn ai không thể hiện đức tin thì đã bị kết án rồi, vì người ấy không thể hiện đức tin nơi danh Con một của Đức Chúa Trời.*+ 19  Sự kết án dựa trên điều này: Ánh sáng đã đến thế gian,+ nhưng người ta yêu bóng tối thay vì ánh sáng, bởi việc làm của họ là gian ác. 20  Ai có thói làm điều đê mạt thì ghét ánh sáng và không đến gần ánh sáng, để việc làm của mình không bị phơi bày.* 21  Nhưng ai làm điều đúng thì đến gần ánh sáng,+ để việc làm của mình được thấy rõ là phù hợp với ý muốn Đức Chúa Trời”. 22  Sau đó, Chúa Giê-su và các môn đồ vào vùng thôn quê của xứ Giu-đê, ngài ở đó với họ một thời gian và làm phép báp-têm.+ 23  Giăng cũng đang làm phép báp-têm tại Ê-nôn gần Sa-lim, vì ở đó có nhiều nước,+ và người ta tiếp tục đến để chịu phép báp-têm.+ 24  Lúc ấy, Giăng chưa bị bỏ tù.+ 25  Bấy giờ, môn đồ của Giăng tranh cãi với một người Do Thái về nghi thức tẩy uế. 26  Vậy, họ đến gặp Giăng và nói: “Thưa Thầy,* hãy xem kìa, người đã đến với Thầy bên kia sông Giô-đanh và Thầy đã làm chứng về người,+ hiện giờ người đang làm phép báp-têm và hết thảy đều đến cùng người”. 27  Giăng trả lời: “Một người chẳng nhận được gì nếu không được ban cho từ trời. 28  Các anh làm chứng rằng tôi đã nói: ‘Tôi không phải là Đấng Ki-tô,+ nhưng tôi được sai đến trước đấng ấy’.+ 29  Người có cô dâu là chú rể.+ Còn bạn của chú rể, khi đứng bên cạnh và nghe tiếng chú rể thì rất vui mừng. Vậy, niềm vui của tôi đã được trọn vẹn. 30  Đấng ấy phải tiếp tục gia tăng, còn tôi phải tiếp tục giảm bớt”. 31  Đấng đến từ trên+ thì cao trọng hơn mọi người. Người đến từ đất là thuộc về đất và nói những điều ở dưới đất. Đấng đến từ trời thì cao trọng hơn mọi người.+ 32  Ngài làm chứng về những gì mình thấy và nghe,+ nhưng không người nào chấp nhận lời chứng của ngài.+ 33  Ai chấp nhận lời chứng của ngài thì xác nhận* là Đức Chúa Trời chân thật.+ 34  Đấng được Đức Chúa Trời phái đến thì nói những lời của Đức Chúa Trời,+ vì Đức Chúa Trời ban thần khí một cách rộng rãi.* 35  Cha yêu Con+ và đã giao mọi sự vào tay Con.+ 36  Ai thể hiện đức tin nơi Con sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu;+ ai không vâng lời Con sẽ không thấy sự sống,+ nhưng phải gánh lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.+

Chú thích

Ds: “Ráp-bi”. Xem mục “Ráp-bi; Ráp-bô-ni” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Cũng có thể là “được sinh ra từ trên”.
Hay “người con duy nhất do chính Đức Chúa Trời tạo ra”.
Hay “người con duy nhất do chính Đức Chúa Trời tạo ra”.
Ds: “khiển trách”.
Ds: “Ráp-bi”. Xem mục “Ráp-bi; Ráp-bô-ni” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Ds: “đóng dấu”.
Hay “Đức Chúa Trời không đo lường khi ban thần khí”.