Skip to content

Skip to table of contents

 BÀI 18

Chúa Giê-su làm nhiều phép lạ

Chúa Giê-su làm nhiều phép lạ

Qua những phép lạ, Chúa Giê-su cho thấy ngài sẽ dùng quyền lực thế nào khi làm vua

Đức Chúa Trời ban quyền năng cho Chúa Giê-su để làm những việc mà người thường không thể làm được. Chúa Giê-su làm rất nhiều phép lạ, phần lớn được đông người chứng kiến. Các phép lạ này chứng tỏ ngài có quyền năng kiểm soát những kẻ thù cũng như mọi khó khăn mà loài người không thể loại trừ cách triệt để được. Hãy xem một vài thí dụ.

Nạn đói. Phép lạ đầu tiên của Chúa Giê-su là biến nước thành rượu. Trong hai trường hợp khác, chỉ với vài ổ bánh và vài con cá, ngài cho hàng ngàn người đang đói được ăn no nê.

Bệnh tật. Chúa Giê-su “chữa lành mọi thứ tật-bịnh” (Ma-thi-ơ 4:23). Ngài động lòng thương xót mà chữa cho người mù, điếc, người bị phong cùi và động kinh. Chúa Giê-su cũng trị cho người què, tật nguyền và thương tật được lành lặn. Không có bệnh tật nào mà ngài không chữa được.

Thời tiết khắc nghiệt. Khi Chúa Giê-su và các môn đồ đi thuyền qua biển Ga-li-lê thì có một cơn bão lớn nổi lên. Các môn đồ sợ hãi nhưng Chúa Giê-su phán cùng biển: “Hãy êm đi, lặng đi!”. Tức thì biển lặng (Mác 4:37-39). Vào một dịp khác, ngài đi trên mặt biển trong cơn bão lớn.—Ma-thi-ơ 14:24-33.

Thần linh gian ác. Các thần linh gian ác mạnh hơn hẳn con người. Thực tế, nhiều người không đủ sức thoát khỏi vòng kiểm soát của những kẻ thù nham hiểm này của Đức Chúa Trời. Nhưng nhiều lần Chúa Giê-su đã giải thoát người bị ám bằng cách đuổi thần ác ra khỏi họ. Chúa Giê-su không sợ các thần ác, ngược lại chính chúng nhận biết quyền năng của ngài và run sợ.

Sự chết. Sự chết đúng là ‘kẻ thù sau-cùng’ vì con người không bao giờ đánh bại được nó (1 Cô-rinh-tô 15:26). Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã làm người chết sống lại, chẳng hạn như con trai của một góa phụ và con gái của một cặp vợ chồng đang đau buồn. Một trường hợp nổi bật là ngài làm cho La-xa-rơ người bạn yêu mến của ngài sống lại, mặc dù ông đã chết gần bốn ngày rồi! Nhiều người đang than khóc đã chứng kiến cảnh ông được sống lại. Ngay cả những kẻ chống đối quyết liệt nhất cũng phải thừa nhận ngài làm phép lạ này.—Giăng 11:38-48; 12:9-11.

Tại sao Chúa Giê-su làm những phép lạ này? Chẳng phải những người được sống lại rốt cuộc cũng chết sao? Đúng vậy, nhưng những phép lạ của Chúa Giê-su mang một lợi ích lâu dài. Các phép lạ này chứng tỏ tất cả lời tiên tri tốt đẹp về triều đại của Đấng Mê-si đều có cơ sở. Chắc chắn, vị vua mà Đức Chúa Trời đã chọn sẽ loại trừ tận gốc nạn đói, bệnh tật, thời tiết khắc nghiệt, thần gian ác và sự chết. Chúa Giê-su đã chứng tỏ ngài có quyền năng từ Đức Chúa Trời để làm mọi việc ấy.

—Dựa trên sách Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca, Giăng.