Skip to content

Skip to table of contents

Tại sao tìm hiểu Kinh Thánh?

Tại sao tìm hiểu Kinh Thánh?

Bạn từng đọc Kinh Thánh chưa? Kinh Thánh là một tác phẩm độc đáo, đến nay vẫn là sách được phổ biến rộng rãi nhất, hơn hẳn các sách khác. Nhiều người từ mọi nền văn hóa tìm thấy trong Kinh Thánh niềm an ủi, hy vọng và lời khuyên thực tiễn cho đời sống. Tuy nhiên, ngày nay vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về Kinh Thánh. Dù theo đạo hay không, có lẽ bạn cũng muốn biết Kinh Thánh chứa đựng thông điệp nào cho nhân loại. Ấn phẩm bạn đang đọc sẽ mang đến cho bạn sự hiểu biết căn bản về Kinh Thánh.

Trước khi đọc Kinh Thánh, hẳn bạn muốn biết một số thông tin. Kinh Thánh là một bộ sưu tập gồm 66 sách, đầu tiên là sách Sáng-thế Ký và cuối cùng là Khải-huyền.

Tác giả của Kinh Thánh là ai? Đây là một câu hỏi thú vị. Trên thực tế, hơn 40 người đã viết Kinh Thánh trong khoảng 1.600 năm. Điều đáng chú ý, những người đó không tự cho mình là tác giả của Kinh Thánh. Một trong những người viết nói: “Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn” (2 Ti-mô-thê 3:16). Người khác viết: ‘Bởi thánh-linh [lực của Đức Chúa Trời] cảm-động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời’ (2 Phi-e-rơ 1:21). Như vậy, những người viết tin rằng Đức Chúa Trời hay Thượng Đế, Đấng Tối Cao của vũ trụ có danh Giê-hô-va, mới chính là tác giả cuốn Kinh Thánh. Họ cho biết Đức Chúa Trời muốn loài người có mối quan hệ mật thiết với Ngài.

Muốn hiểu về Kinh Thánh, bạn cần biết một thông tin quan trọng khác. Đó là Kinh Thánh có một chủ đề: Quyền trị vì của Đức Chúa Trời trên loài người được biện minh qua một Nước ở trên trời. Trong những bài kế tiếp, bạn sẽ thấy chủ đề này xuyên suốt cuốn Kinh Thánh từ Sáng-thế Ký đến Khải-huyền.

Mời bạn khám phá thông điệp trong Kinh Thánh, cuốn sách phổ biến nhất thế giới.

^ đ. 9 Chữ viết tắt trong ấn phẩm này: CN có nghĩa là “công nguyên” và TCN nghĩa là “trước công nguyên”. Công nguyên là thời kỳ bắt đầu bằng năm được xem là năm Chúa Giê-su sinh ra theo truyền thống tôn giáo. Những khái niệm này được minh họa trên biểu đồ thời gian ở cuối mỗi trang.