Efangele ya ga Mareko 9:1-50

  • Tsela e Jesu a lebegang ka yone e a fetoga (1-13)

  • Mosimane yo o nang le ledimona o a fodisiwa (14-29)

    • Dilo tsotlhe di a kgonega fa motho a na le tumelo (23)

  • Jesu o bolelela pele loso lwa gagwe gape (30-32)

  • Barutwa ba ngangisana ka gore ke mang yo mogolo (33-37)

  • Ope fela yo o seng kgatlhanong le rona ke wa rona (38-41)

  • Dikgoreletsi (42-48)

  • “Lo tshwaneng le letswai” (49, 50)

9  Mo godimo ga moo, o ne a ba raya a re: “Ammaaruri ke a lo bolelela, go na le bangwe mo go ba ba emeng fano ba ba se kitlang ba swa pele ga ba bona Bogosi Jwa Modimo bo setse bo busa.”+  Morago ga malatsi a le marataro, Jesu o ne a tsaya Petere le Jakobe le Johane mme a tlhatlogela le bone kwa thabeng e e kwa godimo ba le bosi fela. Mme tsela e a lebegang ka yone e ne ya fetoga ba ntse ba mo lebile;+  diaparo tsa gagwe tsa ka fa ntle di ne tsa tsabakela, tsa nna ditshweu thata go gaisa kafa motho ope yo o tlhatswang diaparo mo lefatsheng a neng a ka di sweufatsa ka gone.  Gape, ba ne ba bona Moshe le Elija ba tlotla le Jesu.  Foo Petere o ne a raya Jesu a re: “Rabi, re itumelela go bo re le fano. Ka jalo, a re tlhome ditente di le tharo, e nngwe e le ya gago, e nngwe e le ya ga Moshe, mme e nngwe e le ya ga Elija.”  Tota o ne a sa itse gore a dire eng, ka gonne ba ne ba tshogile thata.  Mme go ne ga nna le leru, la ba okama, mme lentswe+ le ne la tswa mo lerung leo le re: “Yono ke Morwaake yo o rategang.+ Mo reetseng.”+  Ka bonako fela, ba ne ba leba mo tikologong mme ba bona go se na ope fa e se Jesu fela.  Fa ba ntse ba fologa thaba, o ne a ba laela a tiisitse gore ba se ka ba bolelela ope se ba se boneng+ go fitlha Morwa motho a tsosiwa mo baswing.+ 10  Ba ne ba ikobela taelo eo,* le fa go ntse jalo, ba ne ba botsana gore tota go tsosiwa ga gagwe mo baswing go kayang. 11  Mme ba ne ba simolola go mmotsa, ba re: “Ke ka ntlha yang fa bakwadi ba re Elija+ o tshwanetse go tla pele?”+ 12  O ne a ba raya a re: “Eleruri Elija o tla tla pele a bo a tsosolosa dilo tsotlhe;+ mme gone, go tla jang gore go bo go kwadilwe ka ga Morwa motho gore o tshwanetse go bogisiwa thata+ le gore o tshwanetse go nyadiwa?+ 13  Le fa go ntse jalo, ke lo raya ke re Elija+ o setse a tlile, mme ba ne ba dira sepe fela se ba neng ba se batla ka ene, fela jaaka go kwadilwe ka ga gagwe.”+ 14  E rile ba boela kwa barutweng ba bangwe, ba ne ba bona batho ba bantsintsi ba ba dikologile, mme bakwadi ba ne ba ngangisana le bone.+ 15  Fela fa batho bao ba mmona ba ne ba gakgamala, mme ba ne ba tabogela kwa go ene ba ya go mo dumedisa. 16  Ka jalo, o ne a ba botsa a re: “Lo ngangisana le bone ka eng?” 17  Mme mongwe wa batho bao ba bantsi o ne a mo raya a re: “Moruti, ke tlisitse morwaake mo go wena ka gonne o na le ledimona le le dirang gore a se ka a kgona go bua.+ 18  Nako le nako fa le mo tlhasela, le mo latlhela fa fatshe, mme o phoka lefulo mo molomong e bile o phuranya meno a bo a felelwa ke maatla. Ke ne ka kopa barutwa ba gago gore ba le leleke, mme ga ba a ka ba kgona.” 19  O ne a ba raya a re: “Lona kokomana e e se nang tumelo,+ ke tla tswelela ke na le lona go fitlha leng? Ke tla lo itshokela go fitlha leng? Mo tliseng kwano.”+ 20  Ba ne ba tlisa mosimane yoo kwa go ene, mme fa ledimona leo le bona Jesu, le ne la tshwarisa ngwana mototwane.* Fa a sena go wela fa fatshe, o ne a nna a bidikama, a phoka lefulo mo molomong. 21  Foo Jesu o ne a botsa rraagwe a re: “Selo seno se ntse se mo diragalela ka lobaka lo lo kae?” O ne a re: “Go tloga a sa le ngwana, 22  mme gantsi le mo latlhela mo molelong, gape le mo latlhela le mo metsing gore le mmolaye. Mme fa e le gore o ka kgona go dira sengwe, re tlhomogele pelo o re thuse.” 23  Jesu o ne a mo raya a re: “Ke ka ntlha yang fa o nthaya o re, ‘Fa e le gore o ka kgona’? Aitsane, dilo tsotlhe di a kgonega fa motho a na le tumelo.”+ 24  Ka yone nako eo, rraagwe ngwana yoo o ne a goa a re: “Ke na le tumelo! Nthuse fa ke tlhokang tumelo gone!”+ 25  Jaanong e rile Jesu a bona gore batho ba tla ba itlhaganeletse kwa go bone, o ne a kgalema ledimona leo, a le raya a re: “Wena ledimona le le dirang gore ngwana yono a se ka a kgona go bua le go utlwa, ke go laela gore o tswe mo go ene mme o se ka wa tlhola o tsena mo go ene gape!”+ 26  Fa ledimona leo le sena go goa le go tshwarisa ngwana yoo mototwane gantsi, le ne la tswa, mme o ne a nna jaaka e kete o sule, e bile bontsi jwa batho ba ne ba re: “O sule!” 27  Le fa go ntse jalo, Jesu o ne a mo tshwara ka seatla a bo a mo tsosa, mme o ne a ema. 28  Ka jalo, fa a sena go tsena mo ntlong barutwa ba gagwe ba ne ba mmotsa kwa thoko ba re: “Ke ka ntlha yang fa re ne re sa kgone go le leleka?”+ 29  O ne a ba raya a re: “La mofuta ono le ka ntshiwa ka thapelo fela.” 30  Ba ne ba tswa koo mme ba ralala Galalea, mme o ne a sa batle gore ope a itse ka gone. 31  Gonne o ne a ruta barutwa ba gagwe e bile a ba raya a re: “Morwa motho o tlile go rekisiwa* a bo a tsenngwa mo diatleng tsa batho, mme ba tla mmolaya,+ le fa gone a tla bolawa, o tla tsoga morago ga malatsi a le mararo.”+ 32  Le fa go ntse jalo, ba ne ba sa tlhaloganye se a se buang, mme ba ne ba tshaba go mmotsa. 33  Jaanong ba ne ba tla mo Kaperenama. E rile a le mo teng ga ntlo, o ne a ba botsa a re: “Lo ne lo ngangisana ka eng mo tseleng?”+ 34  Ba ne ba didimala fela, ka gonne mo tseleng ba ne ba ngangisana ka go re ke mang yo mogolo mo go bone. 35  Ka jalo, o ne a nna fa fatshe mme a bitsa baaposetoloi ba gagwe ba ba 12 a ba raya a re: “Fa mongwe a batla go nna wa ntlha, o tshwanetse go nna wa bofelo mo go botlhe le modiredi wa botlhe.”+ 36  Foo o ne a tsaya ngwana yo monnye a bo a mo emisa fa gare ga bone; o ne a mo tshwara mo magetleng mme a ba raya a re: 37  “Mongwe le mongwe yo o amogelang ngwana yo monnye+ yo o tshwanang le yono ka ntlha ya me, o amogela le nna; mme mongwe le mongwe yo o nkamogelang, ga a amogele nna fela, mme o amogela le Ene yo o nthomileng.”+ 38  Johane o ne a mo raya a re: “Moruti, re bone mongwe a leleka madimona a dirisa leina la gago, mme re ne ra leka go mo thibela, ka gonne o ne a sa tsamaye le rona.”+ 39  Le fa go ntse jalo, Jesu o ne a re: “Lo se ka lwa leka go mo thibela, ka gonne ga go na ope yo o tla dirang tiro e e maatla ka leina la me, go tswa foo a bo a bua sengwe se se maswe ka nna. 40  Gonne ope fela yo o sa ganetsaneng le rona ke wa rona.+ 41  E bile ope fela yo o lo sielang metsi ka gonne lo le ba ga Keresete,+ ammaaruri ke a lo bolelela, ga a kitla a latlhegelwa ke tuelo ya gagwe le e seng.+ 42  Le fa go ntse jalo, ope fela yo o kgopisang mongwe wa ba bannye bano ba ba nang le tumelo, go tla bo go le botoka gore go bofelelwe leje le legolo* mo molaleng wa gagwe le le pitikololwang ke tonki a bo a latlhelwa mo teng ga lewatle.+ 43  “Fa seatla sa gago se go kgoreletsa, se kgaole. Go botoka gore o bone botshelo* o golafetse go na le gore o ye kwa Gehena,* kwa molelong o o ka se kang wa tingwa, o na le diatla tse pedi.+ 44  *—— 45  Mme fa lonao lwa gago lo go kgoreletsa, lo kgaole. Go botoka gore o bone botshelo* o tlhotsa go na le gore o latlhelwe mo Gehena* o na le dinao tse pedi.+ 46  *—— 47  Mme fa leitlho la gago le go kgoreletsa, le latlhele kgakala.+ Go botoka gore o tsene mo Bogosing Jwa Modimo o na le leitlho le le lengwe go na le gore o latlhelwe mo Gehena* o na le matlho a le mabedi,+ 48  kwa diboko tsa teng di sa sweng le molelo wa teng o sa tingweng.+ 49  “Gonne batho ba ba ntseng jalo ba tshwanetswe go lokiwa ka molelo fela jaaka dijo di lokiwa ka letswai.+ 50  Letswai le molemo, mme fa letswai le tswapoga, lo tla le loka ka eng?+ Lo tshwaneng le letswai,+ e bile lo tshedisane ka kagiso.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa gongwe “Ga ba a ka ba bolelela ope ka kgang eo.”
Bolwetse jo bo dirang gore motho a we a bo a roroma thata e bile a ragaraga.
Kgotsa “okiwa.”
Kgotsa “lelwala.”
Bona ntlh. mo go Mat 18:8.
Bona ntlh. mo go Mat 18:8.