Efangele ya ga Mareko 12:1-44

  • Setshwantsho sa balemi ba e leng babolai (1-12)

  • Modimo le Kaesara (13-17)

  • Potso ka go tsosiwa ga baswi (18-27)

  • Ditaelo tse pedi tsa botlhokwa thata (28-34)

  • A Keresete ke morwa Dafide? (35-37a)

  • Tlhagiso ka bakwadi (37b-40)

  • Madi a tshipi a mabedi a motlholagadi wa mohumanegi (41-44)

12  Go tswa foo, o ne a simolola go bua le bone ka ditshwantsho a re: “Monna mongwe o ne a na le tshimo ya morara*+ a bo a aga lobota go e dikologa, mme o ne a epa khuti gore a tle a dire segatisetso sa beine a bo a aga tora;+ go tswa foo o ne a e hirisetsa balemi a bo a tsaya loeto a ya kwa nageng e e kgakala.+  Ka paka e e tshwanetseng, o ne a roma motlhanka mongwe kwa baleming bao, gore a ye go tsaya maungo mangwe a tshimo ya morara mo go bone.  Mme ba ne ba mo tsaya, ba mo itaya ba bo ba mo tsamaisa a iphotlhere.  O ne a roma motlhanka yo mongwe gape kwa go bone, mme yoo ba ne ba mo itaya mo tlhogong ba bo ba mo tlhabisa ditlhong.+  O ne a roma yo mongwe, mme ene ba ne ba mmolaya, a roma le ba bangwe ba le bantsi, mme bangwe ba bone ba ne ba ba itaya mme ba bangwe ba ba bolaya.  Foo mong wa tshimo eo ya morara o ne a roma morwawe yo o rategang+ kwa go bone a ithaya a re, ‘Ba tla tlotla morwaake.’  Le fa go ntse jalo, balemi bao ba ne ba raana ba re, ‘Yono ke moruaboswa.+ Tlang, a re mmolayeng, mme boswa jwa gagwe e tla nna jwa rona.’  Ka jalo, ba ne ba mo tshwara, ba mmolaya, ba bo ba mo latlhela kwa ntle ga tshimo ya morara.+  Mong wa tshimo ya morara o tla dira eng? O tla tla a bo a bolaya balemi bao, mme o tla naya balemi ba bangwe tshimo ya morara.+ 10  A lo ne lo ise lo ke lo bale lokwalo lono: ‘Leje le baagi ba neng ba le gana, jaanong le fetogile leje le legolo la sekhutlo.*+ 11  Leje leno le tswa kwa go Jehofa,* mme le a kgatlha’?”+ 12  Foo ba ne ba batla go mo tshwara, le fa go ntse jalo, ba ne ba tshaba batho, ka gonne ba ne ba lemoga gore o ne a bua setshwantsho seo a akantse ka bone. Ka jalo, ba ne ba mo tlogela mme ba tsamaya.+ 13  Morago ga moo, ba ne ba roma Bafarasai bangwe le ba lekoko la balatedi ba ga Herode kwa go Jesu gore ba dire gore a bue sengwe se se phoso.+ 14  Fa bano ba goroga, ba ne ba mo raya ba re: “Moruti, re a itse gore o bua boammaaruri ka metlha e bile ga o batle go tlhotlhelediwa ke dikgopolo tsa batho ba bangwe, ka gonne ga o lebe ponalo ya ka fa ntle ya batho, mme o ruta boammaaruri ka Modimo. A go siame* go duela Kaesara lekgetho* kgotsa nnyaa? 15  A re tshwanetse go duela kgotsa ga re a tshwanela go duela?” E re ka a ne a lemoga boitimokanyi jwa bone, o ne a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang fa lo nteka? Ntlisetseng denario* gore ke e bone.” 16  Ba ne ba e tlisa, mme o ne a ba raya a re: “Setshwantsho seno le mokwalo ono ke tsa ga mang?” Ba ne ba mo raya ba re: “Ke tsa ga Kaesara.” 17  Foo Jesu o ne a ba raya a re: “Duelang Kaesara dilo tsa ga Kaesara,+ mme lo duele Modimo dilo tsa Modimo.”+ Mme ba ne ba mo gakgamalela. 18  Jaanong Basadukae, ba ba reng ga go na tsogo ya baswi,+ ba ne ba tla kwa go ene mme ba mmotsa ba re:+ 19  “Moruti, Moshe o ne a re kwalela gore fa monna a swa a tlogela mosadi mme a se na ngwana, morwarraagwe o tshwanetse go nyala mosadi yono gore a tsholele morwarraagwe bana.+ 20  Go ne go na le banna ba le supa e le bana ba motho. Wa ntlha o ne a nyala, mme o ne a swa a se na bana. 21  Mme wa bobedi o ne a nyala mosadi yoo mme a swa a se na bana, go ne ga direga jalo le ka wa boraro. 22  Botlhe ka bosupa ba ne ba swa ba se na bana. Morago ga moo, mosadi yoo le ene o ne a swa. 23  Fa baswi ba tsosiwa, o tla nna mosadi wa ga mang? Ka gonne botlhe ba le supa ba ne ba mo nyetse.” 24  Jesu o ne a ba raya a re: “Ga lo itse Dikwalo e bile ga lo itse maatla a Modimo.+ Ke lone lebaka la go bo lo fositse. 25  Ka gonne fa batho ba tsosiwa mo baswing, banna ga ba kitla ba nyala e bile basadi ga ba kitla ba nyalwa, mme ba tla bo ba tshwana le baengele kwa legodimong.+ 26  A lo ne lwa se ka lwa bala se se kwadilweng mo bukeng ya ga Moshe ka tsogo ya baswi mo pegong e e buang ka setlhatshana se se mmitlwa, fa Modimo a ne a mo raya a re: ‘Ke nna Modimo wa ga Aborahame le Modimo wa ga Isake le Modimo wa ga Jakobe’?+ 27  Ga se Modimo wa baswi, mme ke wa batshedi. Ka jalo, ruri lo fositse.”+ 28  Mokwadi mongwe yo o neng a le teng foo mme a ba utlwile ba ganetsana, e bile a itse gore o ne a ba arabile ka tsela e e molemo, o ne a mmotsa a re: “Taelo ya ntlha* mo go tsone tsotlhe ke efe?”+ 29  Jesu o ne a mo raya a re: “Ya ntlha ke e e reng, ‘Utlwa, wena Iseraele, Jehofa* Modimo wa rona ke Jehofa* a le mongwe fela, 30  mme o tshwanetse go rata Jehofa,* Modimo wa gago, ka pelo yotlhe ya gago le ka moya otlhe wa gago le ka mogopolo otlhe wa gago le ka nonofo yotlhe ya gago.’+ 31  Ya bobedi ke e e reng, ‘O tshwanetse go rata moagelani wa gago jaaka o ithata.’+ Ga go na taelo epe e nngwe e kgolo go feta tseno.” 32  Mokwadi yoo o ne a mo raya a re: “Moruti, o buile sentle go dumalana le boammaaruri, ‘Ene o Mongwe fela, e bile ga go na ope yo mongwe kwantle ga gagwe’;+ 33  mme go mo rata ka pelo yotlhe, le ka tlhaloganyo yotlhe, le ka nonofo yotlhe, le go rata moagelani jaaka motho a ithata go botlhokwa thata go feta go ntsha ditlhabelo tse di fisiwang di feletse le ditlhabelo tse dingwe.”+ 34  E re ka Jesu a ne a lemoga gore o arabile ka botlhale, o ne a mo raya a re: “Ga o kgakala thata le Bogosi Jwa Modimo.” Mme ga go na ope yo o ileng a nna le sebete sa go tlhola a mmotsa dipotso.+ 35  Le fa go ntse jalo, fa Jesu a ntse a ruta mo tempeleng, o ne a re: “Go tla jang gore bakwadi ba bo ba re Keresete ke morwa Dafide?+ 36  Dafide o ne a bua jaana a tlhotlhelediwa ke moya o o boitshepo,+ ‘Jehofa* o ne a raya Morena wa me a re: “Nna ka fa seatleng sa me sa moja go fitlha ke dira gore baba ba gago ba nne ka fa tlase ga dinao tsa gago.”’+ 37  Dafide ka boene o mmitsa Morena, ka jalo, go tla jang gore e bo e le morwawe?”+ Mme batho ba bantsintsi ba ne ba mo reeditse ka boitumelo. 38  Mme fa a ntse a ruta o ne a tswelela a re: “Elang tlhoko bakwadi ba ba ratang go tsamayatsamaya ba apere diaparo tse ditelele e bile ba rata go dumedisiwa fa ba le kwa marekisetsong+ 39  gape ba rata ditulo tse di kwa pele mo disinagogeng le manno a a kgethegileng fa ba le kwa dijong tsa maitseboa.+ 40  Ba tsaya matlo* a batlholagadi, e bile ba dira dithapelo tse ditelele gore ba bonwe ke batho.* Batho bano ba tla atlholwa botlhoko tota.” 41  Mme o ne a nna fa fatshe go lebagana le matlole a matlotlo+ a bo a leba ka kelotlhoko fa boidiidi jwa batho ba ntse ba tsenya madi mo matloleng a matlotlo, mme batho ba le bantsi ba ba humileng ba ne ba tsenya madi a tshipi a le mantsi.+ 42  Jaanong motlholagadi mongwe wa mohumanegi o ne a tla a bo a tsenya madinyana a le mabedi a tshipi a boleng jo bo kwa tlase thata.*+ 43  Ka jalo, o ne a biletsa barutwa ba gagwe kwa go ene mme a ba raya a re: “Ammaaruri ke a lo bolelela, motlholagadi yono wa mohumanegi o tsentse madi a a fetang a botlhe ba a tsentseng mo matloleng a matlotlo.+ 44  Ka gonne botlhe ba tsentse se se tswang mo dikhumong tsa bone, mme ene le fa a sotlega,* o tsentse madi otlhe a a nang le one, e leng sotlhe se a itshedisang ka sone.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “diterebe; moretlwa.”
Seger., “tlhogo ya sekhutlo.”
Seger., “ka fa molaong.”
Kgotsa “lekgetho la tlhogo,” go tewa lekgetho le le ntshiwang ke mongwe le mongwe.
Kgotsa “ya botlhokwa thata.”
Kgotsa “dithoto.”
Kgotsa “e le seipato.”
Seger., “dilepetone tse pedi, e leng kwaderane.” Bona Dintlha B14.
Kgotsa “a humanegile.”