Efangele ya ga Mareko 11:1-33

  • Jesu o tsena jaaka kgosi (1-11)

  • Setlhare sa mofeige se a hutsiwa (12-14)

  • Jesu o phepafatsa tempele (15-18)

  • Thuto go tswa mo setlhareng sa mofeige se se swabileng (19-26)

  • Ba botsa Jesu gore o tsaya kae tetla (27-33)

11  Jaanong fa ba ne ba le gaufi le Jerusalema, kwa Bethefage le Bethani+ kwa Thabeng ya Lotlhware, o ne a roma barutwa ba gagwe ba babedi+  mme a ba raya a re: “Yang kwa motsaneng o lo o bonang ole, mme fela fa lo tsena mo go one, lo tla fitlhela tonkana e golegilwe, e motho ope a iseng a ko a e palame. Lo e golole lo bo lo e tlisa kwano.  Mme fa mongwe a lo raya a re, ‘Ke ka ntlha yang fa lo dira seno?’ lo mo reye lo re, ‘Morena o a e tlhoka, mme o tla e busetsa kwano ka bonako.’”  Ka jalo, ba ne ba tsamaya mme ba fitlhela tonkana e golegilwe fa kgorong, kwa ntle fa thoko ga tsela, mme ba ne ba e golola.+  Bangwe ba batho ba ba emeng foo ba ne ba ba raya ba re: “Ke ka ntlha yang fa lo golola tonkana eo?”  Ba ne ba ba bolelela se Jesu a neng a se buile, mme ba ba tlogela ba tsamaya.  Ba ne ba tlisa tonkana eo+ kwa go Jesu ba bo ba ala diaparo tsa bone mo go yone, mme o ne a e palama.+  Gape, ba le bantsi ba ne ba ala diaparo tsa bone mo tseleng, mme ba bangwe ba ne ba kgaola dikala tse di nang le matlhare fa thoko ga tsela.+  Mme ba ba neng ba tsamaya kwa pele ga gagwe le kwa morago ga gagwe ba ne ba nna ba goa ba re: “Boloka, re a rapela!+ A go bakwe yo o tlang ka leina la ga Jehofa!*+ 10  A go bakwe Bogosi jo bo tlang jwa ga rraarona Dafide!+ Boloka, re a rapela, wena yo o kwa magodimong!” 11  Mme o ne a tsena mo Jerusalema a bo a ya kwa tempeleng, o ne a leba sengwe le sengwe se se mo tikologong, mme e re ka go ne go setse go le maitseboa, o ne a ya kwa Bethani le baaposetoloi ba gagwe ba ba 12.+ 12  Letsatsi le le latelang fa ba tswa mo Bethani, o ne a tshwarwa ke tlala.+ 13  O ne a bona setlhare sa mofeige se se neng se na le matlhare se le kgakajana, mme o ne a ya go tlhola gore a gongwe a ka fitlhela maungo mo go sone. Le fa go ntse jalo, fa a fitlha kwa go sone o ne a fitlhela go se na sepe mo go sone fa e se matlhare fela, ka gonne e ne e se paka ya difeige. 14  Ka jalo, o ne a se raya a re: “A ope a se ka a tlhola a ja leungo le le tswang mo go wena.”+ Mme barutwa ba gagwe ba ne ba reeditse. 15  Jaanong ba ne ba tla mo Jerusalema. Fa a goroga koo, o ne a tsena mo tempeleng a bo a leleka ba ba rekisang le ba ba rekang mo tempeleng, e bile o ne a pitikolola ditafole tsa baananyi ba madi* le ditulo tsa ba ba rekisang maphoi,+ 16  gape o ne a sa letle ope go ralala tempele a tshotse sengwe. 17  O ne a ruta e bile a ba raya a re: “A ga go a kwalwa go twe, ‘Ntlo ya me e tla bidiwa ntlo ya thapelo ya ditšhaba tsotlhe’?+ Mme lona lo e dirile logaga lwa dinokwane.”+ 18  Mme baperesiti ba bagolo le bakwadi ba ne ba utlwa seo, mme ba simolola go batla tsela ya go mmolaya;+ ka gonne ba ne ba mmoifa, ka ntlha ya gore batho bao ba bantsi ba ne ba gakgamaditswe ke tsela e a rutang ka yone.+ 19  Fa go nna maitseboa, ba ne ba tswa mo motseng. 20  Mme e rile ba feta go sa le phakela, ba ne ba bona setlhare sa mofeige se setse se swabile go tswa mo meding ya sone.+ 21  Petere o ne a se gopola mme a mo raya a re: “Rabi, bona! setlhare sa mofeige se o neng wa se hutsa se swabile.”+ 22  Jesu o ne a ba raya a re: “Nnang le tumelo mo Modimong. 23  Ammaaruri ke a lo bolelela, ope fela yo o rayang thaba eno a re, ‘Tsholetsega mme o itigele mo lewatleng,’ mme a sa belaele mo pelong ya gagwe e bile a na le tumelo ya gore se a se buang se tla diragala, go tla nna jalo.+ 24  Ke gone ka moo ke lo rayang ke re, dilo tsotlhe tse lo di rapelelang le tse lo di kopang, nnang le tumelo ya gore lo setse lo di amogetse, mme lo tla nna le tsone.+ 25  Fa lo ema mme lo rapela, itshwareleng motho ope fela phoso e a lo diretseng yone, gore Rraalona yo o kwa magodimong le ene a tle a lo itshwarele diphoso tsa lona.”+ 26  *—— 27  Ba ne ba tla gape mo Jerusalema. Mme fa a ntse a tsamaya mo tempeleng, baperesiti ba bagolo le bakwadi le baeteledipele ba ne ba tla 28  ba bo ba mo raya ba re: “A o na le tetla ya go dira dilo tseno? Mme ke mang yo o go romileng gore o di dire?”+ 29  Jesu o ne a ba raya a re: “Ke tla lo botsa potso e le nngwe. Lo nkarabe, mme ke tla lo bolelela gore ke tsaya kae tetla ya go dira dilo tseno. 30  A kolobetso ya ga Johane+ e ne e tswa kwa Modimong* kgotsa mo bathong? Nkarabeng.”+ 31  Ka jalo, ba ne ba simolola go buisana ba re: “Fa re ka re, ‘E ne e tswa kwa Modimong,’ o tla re raya a re, ‘Jaanong ke ka ntlha yang fa lo ne lo sa mo dumele?’ 32  Kgotsa a gongwe re re, ‘E ne e tswa mo bathong’?” Ba ne ba tshaba go bua jalo, ka gonne batho botlhe ba ne ba dumela gore ruri Johane e ne e le moporofeti.+ 33  Ka jalo, ba ne ba araba Jesu ba re: “Ga re itse.” Mme Jesu o ne a ba raya a re: “Le nna ga ke lo bolelele gore ke tsaya kae tetla ya go dira dilo tseno.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Go tewa batho ba ba tšhentšhang madi ba batla morokotso.
Seger., “kwa legodimong.”