Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Dikgang Tse di Molemo Tsa Efangele ya ga Mareko

Dikgaolo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lenaane la Diteng

 • 1

  • Johane Mokolobetsi o a rera (1-8)

  • Jesu o a kolobediwa (9-11)

  • Jesu o raelwa ke Satane (12, 13)

  • Jesu o simolola go rera mo Galalea (14, 15)

  • Barutwa ba ntlha ba a bidiwa (16-20)

  • O leleka ledimona (21-28)

  • Jesu o fodisa batho ba le bantsi kwa Kaperenama (29-34)

  • O rapela kwa lefelong le le se nang batho (35-39)

  • Molepero o a fodisiwa (40-45)

 • 2

  • Jesu o fodisa motho yo o sa kgoneng go tsamaya (1-12)

  • Jesu o bitsa Lefi (13-17)

  • Potso ka go itima dijo (18-22)

  • Jesu ke “Morena wa Sabata” (23-28)

 • 3

  • Monna yo o golafetseng seatla o a fodisiwa (1-6)

  • Batho ba bantsintsi fa lotshitshing lwa lewatle (7-12)

  • Baaposetoloi ba ba 12 (13-19)

  • Go tlhapatsa moya o o boitshepo (20-30)

  • Mmaagwe Jesu le bomonnawe (31-35)

 • 4

  • DITSHWANTSHO TSA BOGOSI (1-34)

   • Mojadi (1-9)

   • Lebaka la go bo Jesu a dirisa ditshwantsho (10-12)

   • Setshwantsho sa mojadi se a tlhalosiwa (13-20)

   • Lobone ga lo ka ke lwa khurumediwa (21-23)

   • Selekanyo se lo lekanyang ka sone (24, 25)

   • Mojadi yo o robalang (26-29)

   • Tlhaka ya mosetara (30-32)

   • Go dirisa ditshwantsho (33, 34)

  • Jesu o didimatsa setsuatsue (35-41)

 • 5

  • Jesu o lelekela madimona kwa dikolobeng (1-20)

  • Morwadia Jairo; mosadi o kgoma diaparo tsa ga Jesu tsa ka fa ntle (21-43)

 • 6

  • Jesu ga a amogelwe mo nageng ya gagabo (1-6)

  • Baaposetoloi ba ba 12 ba newa ditaelo tsa bodiredi (7-13)

  • Loso lwa ga Johane Mokolobetsi (14-29)

  • Jesu o fepa batho ba le 5 000 (30-44)

  • Jesu o tsamaya mo godimo ga metsi (45-52)

  • O fodisa batho kwa Genesareta (53-56)

 • 7

  • Dingwao tsa batho di a senolwa (1-13)

  • Se se leswafatsang motho se tswa mo pelong (14-23)

  • Tumelo ya mosadi wa Mosirofonikia (24-30)

  • Monna yo o susu o a fodisiwa (31-37)

 • 8

  • Jesu o fepa batho ba le 4 000 (1-9)

  • Ba batla sesupo (10-13)

  • Sebediso sa Bafarasai le Herode (14-21)

  • Monna yo o foufetseng o a fodisiwa kwa Bethesaida (22-26)

  • Petere o lemoga Keresete (27-30)

  • Jesu o bolelela pele loso lwa gagwe (31-33)

  • Go nna morutwa wa boammaaruri (34-38)

 • 9

  • Tsela e Jesu a lebegang ka yone e a fetoga (1-13)

  • Mosimane yo o nang le ledimona o a fodisiwa (14-29)

   • Dilo tsotlhe di a kgonega fa motho a na le tumelo (23)

  • Jesu o bolelela pele loso lwa gagwe gape (30-32)

  • Barutwa ba ngangisana ka gore ke mang yo mogolo (33-37)

  • Ope fela yo o seng kgatlhanong le rona ke wa rona (38-41)

  • Dikgoreletsi (42-48)

  • “Lo tshwaneng le letswai” (49, 50)

 • 10

  • Lenyalo le tlhalo (1-12)

  • Jesu o segofatsa bana (13-16)

  • Potso ya monna wa mohumi (17-25)

  • Go itima dilo ka ntlha ya Bogosi (26-31)

  • Jesu o bolelela pele loso lwa gagwe gape (32-34)

  • Kopo ya ga Jakobe le Johane (35-45)

   • Jesu ke thekololo ya ba le bantsi (45)

  • Baratimeo yo o foufetseng o a fodisiwa (46-52)

 • 11

  • Jesu o tsena jaaka kgosi (1-11)

  • Setlhare sa mofeige se a hutsiwa (12-14)

  • Jesu o phepafatsa tempele (15-18)

  • Thuto go tswa mo setlhareng sa mofeige se se swabileng (19-26)

  • Ba botsa Jesu gore o tsaya kae tetla (27-33)

 • 12

  • Setshwantsho sa balemi ba e leng babolai (1-12)

  • Modimo le Kaesara (13-17)

  • Potso ka go tsosiwa ga baswi (18-27)

  • Ditaelo tse pedi tsa botlhokwa thata (28-34)

  • A Keresete ke morwa Dafide? (35-37a)

  • Tlhagiso ka bakwadi (37b-40)

  • Madi a tshipi a mabedi a motlholagadi wa mohumanegi (41-44)

 • 13

  • MALATSI A BOFELO (1-37)

   • Dintwa, dithoromo tsa lefatshe, ditlhaelo tsa dijo (8)

   • Dikgang tse di molemo di tshwanetse go rerwa (10)

   • Pitlagano e kgolo (19)

   • Go tla ga Morwa motho (26)

   • Setshwantsho sa setlhare sa mofeige (28-31)

   • Nnang lo disitse (32-37)

 • 14

  • Baperesiti ba loga leano la go bolaya Jesu (1, 2)

  • Jesu o tshelwa leokwane le le nkgang monate (3-9)

  • Judase o rekisa Jesu (10, 11)

  • Tlolaganyo ya bofelo (12-21)

  • Dijo Tsa Morena Tsa Maitseboa (22-26)

  • Jesu o bolelela pele gore Petere o tla mo itatola (27-31)

  • Jesu o rapela kwa Gethesemane (32-42)

  • Jesu o a tshwarwa (43-52)

  • O sekisiwa fa pele ga Sanehederine (53-65)

  • Petere o itatola Jesu (66-72)

 • 15

  • Jesu o ema fa pele ga ga Pilato (1-15)

  • O sotlwa fa pele ga batho (16-20)

  • O kokotelwa mo koteng kwa Gologotha (21-32)

  • Jesu o a swa (33-41)

  • Jesu o a fitlhwa (42-47)

 • 16

  • Jesu o tsosiwa mo baswing (1-8)