Efangele ya ga Mareko 8:1-38

  • Jesu o fepa batho ba le 4 000 (1-9)

  • Ba batla sesupo (10-13)

  • Sebediso sa Bafarasai le Herode (14-21)

  • Monna yo o foufetseng o a fodisiwa kwa Bethesaida (22-26)

  • Petere o lemoga Keresete (27-30)

  • Jesu o bolelela pele loso lwa gagwe (31-33)

  • Go nna morutwa wa boammaaruri (34-38)

8  Mo malatsing ao, go ne go na le batho ba le bantsintsi gape, mme ba ne ba se na se ba ka se jang. Ka jalo, o ne a bitsa barutwa mme a ba raya a re:  “Ke tlhomogela batho bano ba bantsintsi pelo,+ ka gonne e setse e le malatsi a le mararo ba na le nna fano mme ga ba ise ba ko ba je sepe.+  Fa nka ba tlogela ba ya magaeng a bone ba tshwerwe ke tlala,* ba tla felelwa ke maatla mo tseleng, mme bangwe ba bone ba tswa kgakala thata.”  Le fa go ntse jalo, barutwa ba ne ba mo raya ba re: “Motho a ka tsaya kae senkgwe se se lekaneng go fepa batho ba bantsintsi jaana mo lefelong leno le le kwa thoko?”  Foo o ne a ba botsa a re: “Lo na le dinkgwe di le kae?” Ba ne ba re: “Di le supa.”+  Mme o ne a laela batho bao ba bantsintsi gore ba nne fa fatshe. Go tswa foo, o ne a tsaya dinkgwe tseo tse supa, a rapela, a di ngathoganya a bo a di naya barutwa ba gagwe gore ba di abele batho.+  Gape ba ne ba na le ditlhapinyana di le mmalwa, mme fa a sena go di rapelela, o ne a ba bolelela gore le tsone ba di abele batho.  Ka jalo, ba ne ba ja ba bo ba kgora, mme barutwa ba ne ba kokoanya manathwana a a setseng mme a ne a tlala dimmanki tse dikgolo* di le supa.+  Jaanong e ne e le banna ba ka nna 4 000. Go tswa foo, o ne a ba letla go tsamaya. 10  Ka yone nako eo, o ne a palama mokoro le barutwa ba gagwe mme a tla mo kgaolong ya Dalemanutha.+ 11  Fa a fitlha koo, Bafarasai ba ne ba tla mme ba simolola go ganetsana le ene, ba mo pateletsa gore a ba bontshe sesupo se se tswang kwa legodimong, gore ba mo leke.+ 12  Ka jalo, o ne a hutsafala mme a re: “Ke ka ntlha yang fa kokomana eno e batla sesupo?+ Ammaaruri ke a lo bolelela, ga go na sesupo sepe se se tla newang kokomana eno.”+ 13  Fa a sena go rialo, o ne a ba tlogela, a palama mokoro gape mme a ya ka kwa letlhakoreng le lengwe la lewatle. 14  Le fa go ntse jalo, barutwa ba ne ba lebala go tsamaya ba tshotse dinkgwe, mme ba ne ba na le senkgwe se le sengwe fela mo mokorong.+ 15  Mme o ne a ba tlhagisa ka tsela e e utlwalang sentle a re: “Nnang lo butse matlho; elang tlhoko sebediso sa Bafarasai le sebediso sa ga Herode.”+ 16  Ka jalo, ba ne ba simolola go ngangisana ka kgang ya gore ba ne ba se na senkgwe. 17  E re ka a ne a lemoga seno, o ne a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang fa lo ngangisana ka kgang ya gore ga lo na senkgwe? A le jaanong ga lo ise lo lemoge e bile a ga lo ise lo tlhaloganye? A megopolo ya lona ga e ise e bulege gore lo ka tlhaloganya? 18  ‘Le fa gone lo na le matlho, a ga lo bone; e bile le fa gone lo na le ditsebe, a ga lo utlwe?’ A ga lo gakologelwe? 19  Fa ke ne ke ngathoganyetsa banna ba le 5 000 dinkgwe tse tlhano,+ lo ne lwa tlatsa dimmanki di le kae ka manathwana?” Ba ne ba mo raya ba re: “Di le 12.”+ 20  “Fa ke ne ke ngathoganyetsa banna ba le 4 000 dinkgwe di le supa, lo ne lwa tlatsa dimmanki tse dikgolo* di le kae ka manathwana?” Mme ba ne ba mo raya ba re: “Di le supa.”+ 21  Foo o ne a ba raya a re: “A ga lo ise lo tlhaloganye?” 22  Jaanong ba ne ba goroga kwa Bethesaida. Fa a fitlha koo, batho ba ne ba mo tlisetsa monna yo o foufetseng, mme ba mo kopa gore a mo fodise.+ 23  O ne a tshwara monna yo o foufetseng yoo ka seatla a bo a tswela le ene kwa ntle ga motsana oo. Fa a sena go mo kgwela mathe mo matlhong,+ o ne a mo ama a bo a mmotsa a re: “A o bona sengwe?” 24  Monna yoo o ne a leba kwa godimo a bo a re: “Ke bona batho, mme ba tshwana le ditlhare tse di tsamayatsamayang.” 25  Jesu o ne a ama monna yoo gape mo matlhong, mme monna yoo o ne a fola e bile o ne a bona sengwe le sengwe sentle. 26  Ka jalo, o ne a mo romela kwa gae, a re: “O se ka wa boela mo motsaneng ono.” 27  Jaanong Jesu le barutwa ba gagwe ba ne ba ya kwa metsaneng ya Kaesarea Filipi, mme mo tseleng o ne a botsa barutwa ba gagwe a re: “Batho ba re ke mang?”+ 28  Ba ne ba mo raya ba re: “Bangwe ba re o Johane Mokolobetsi,+ ba bangwe ba re o Elija,+ mme ba bangwe bone ba re o mongwe wa baporofeti.” 29  Mme o ne a ba botsa a re: “Lona lwa re ke mang?” Petere o ne a mo araba a re: “O Keresete.”+ 30  Foo o ne a ba laela a tiisitse gore ba se ka ba bolelela ope ka ene.+ 31  Gape, o ne a simolola go ba ruta gore Morwa motho o tshwanetse go bogisiwa thata e bile baeteledipele le baperesiti ba bagolo le bakwadi ba tla mo gana a bo a bolawa,+ mme o tla tsoga morago ga malatsi a le mararo.+ 32  Eleruri, o ne a bua kgang eo phatlalatsa. Mme Petere o ne a mo tseela kwa thoko a bo a mo kgalemela.+ 33  Foo o ne a retologa, a leba barutwa ba gagwe mme a kgalemela Petere, a re: “Mpota ka fa morago, Satane! ka gonne ga o akanye dikakanyo tsa Modimo, mme o akanya dikakanyo tsa batho.”+ 34  Jaanong o ne a bitsa batho ba bantsintsi le barutwa ba gagwe a bo a ba raya a re: “Fa mongwe a batla go ntshala morago, a a iitatole mme a tseye kota ya gagwe ya tlhokofatso* a bo a ntshala morago a sa kgaotse.+ 35  Gonne ope fela yo o batlang go sireletsa botshelo* jwa gagwe bo tla mo latlhegela, mme ope fela yo o latlhegelwang ke botshelo* jwa gagwe ka gonne e le molatedi wa me le ka ntlha ya dikgang tse di molemo o tla bo boloka.+ 36  Tota motho o tla boelwa ke eng fa a gapa lefatshe lotlhe mme a latlhegelwa ke botshelo* jwa gagwe?+ 37  Tota ke eng se motho a ka se ntshang gore a bone botshelo* jwa gagwe?+ 38  Gonne ope fela yo o tlhabiwang ke ditlhong ka ntlha ya me le ka ntlha ya mafoko a me mo kokomaneng eno e e sa ikanyegeng* le e e nang le boleo, Morwa motho le ene o tla tlhabiwa ke ditlhong ka ntlha ya gagwe+ fa a tla le baengele ba gagwe ba ba boitshepo a le mo kgalalelong e Rraagwe a tla mo e nayang.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “ba sa ja sepe.”
Kgotsa “dimmanki tsa mofago.”
Kgotsa “dimmanki tsa mofago.”
Seger., “psy·kheʹ.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “psy·kheʹ.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “psy·kheʹ.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “psy·kheʹ.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa “e e dirang boaka.”