Efangele ya ga Mareko 6:1-56

  • Jesu ga a amogelwe mo nageng ya gagabo (1-6)

  • Baaposetoloi ba ba 12 ba newa ditaelo tsa bodiredi (7-13)

  • Loso lwa ga Johane Mokolobetsi (14-29)

  • Jesu o fepa batho ba le 5 000 (30-44)

  • Jesu o tsamaya mo godimo ga metsi (45-52)

  • O fodisa batho kwa Genesareta (53-56)

6  O ne a tswa koo a tla mo nageng ya gagabo,+ mme barutwa ba gagwe ba ne ba tsamaya le ene.  E rile go nna Sabata, o ne a simolola go ruta mo sinagogeng, mme bontsi jwa batho ba ba neng ba mo reeditse ba ne ba gakgamala thata mme ba re: “Monna yono o ithutile kae dilo tseno?+ Mme ke ka ntlha yang fa a neilwe botlhale jono, le maatla a go dira dikgakgamatso tseno?+  A motho yono ga se ene mmetli,+ morwa Marea+ le morwarraagwe Jakobe,+ Josefa, Judase le Simone?+ Bokgaitsadie le bone ba na le rona fano, gakere?” Ka jalo, ba ne ba mo tenegela.  Le fa go ntse jalo, Jesu o ne a ba raya a re: “Moporofeti o tlotliwa gongwe le gongwe ntle le kwa nageng ya gagabo le mo go ba losika lwa gagwe le mo ntlong ya gagwe.”+  Ka jalo, ga a ka a dira dikgakgamatso dipe koo. O ne a fodisa fela batho ba le mmalwa ba ba lwalang, a ba baya diatla.  Eleruri, o ne a gakgamaditswe ke go bo ba se na tumelo. O ne a tsamaya mo metsaneng e e mo tikologong, a ruta.+  Jaanong o ne a bitsa baaposetoloi ba gagwe ba ba 12 a bo a ba roma ka bobedi ka bobedi,+ mme o ne a ba naya maatla a go leleka madimona.*+  Gape o ne a ba laela gore ba se ka ba tseela loeto sepe: ba se ka ba tsaya senkgwe, kgetsana ya dijo, ba se ka ba tsenya madi* mo mabanteng a bone, mme ba tseye thobane fela,+  le fa go ntse jalo, ba rwale ditlhako* mme ba se ka ba apara diaparo tse pedi.* 10  Gape o ne a ba raya a re: “Mo legaeng lepe fela le lo tsenang mo go lone, lo nne koo go fitlha lo tswa mo lefelong leo.+ 11  Mme mo lefelong lengwe le lengwe le batho ba lone ba sa lo amogeleng kgotsa ba sa lo reetseng, fa lo tswa koo, lo tlhotlhore lorole mo dinaong tsa lona gore e nne bosupi mo go bone.”+ 12  Ka jalo, ba ne ba tsamaya mme ba rerela batho gore ba ikwatlhaye,+ 13  mme ba ne ba leleka madimona a le mantsi+ e bile ba ne ba tlotsa batho ba le bantsi ba ba lwalang ka leokwane ba bo ba ba fodisa. 14  Jaanong Kgosi Herode o ne a utlwa dilo tseno, ka gonne batho ba ne ba bua ka Jesu gongwe le gongwe ba re: “Johane Mokolobetsi o tsositswe mo baswing, mme ke gone ka moo a dirang dikgakgamatso tseno.”+ 15  Mme ba bangwe ba ne ba re: “Ke Elija.” Gape ba bangwe ba ne ba re: “O tshwana le mongwe wa baporofeti ba bogologolo.”+ 16  Fa Herode a utlwa seno, o ne a re: “Johane yo ke neng ka mo kgaola tlhogo, o tsositswe.” 17  Gonne Herode o ne a ile a laela gore Johane a tshwarwe mme a bofiwe a bo a tsenngwe mo kgolegelong ka ntlha ya ga Herodiase. Herodiase o ne a kile a bo a nyetswe ke mogolowe Herode yo o bidiwang Filipo, mme jaanong Herode o ne a mo nyetse.+ 18  Gonne Johane o ne a ntse a raya Herode a re: “Ga o a tshwanela go ka bo o nyetse mosadi wa ga mogoloo.”+ 19  Ka jalo, Herodiase o ne a mo tshwere ka pelo e bile a batla go mmolaya, mme a sa kgone. 20  Herode o ne a tshaba Johane, ka gonne o ne a itse gore ke monna yo o siameng le yo o obamelang Modimo,+ mme o ne a mo sireletsa. Nako le nako fa a sena go reetsa Johane, o ne a sala a gakgametse fela thata a sa itse gore a dire eng ka ene, le fa go ntse jalo, o ne a sa ntse a rata go mo reetsa. 21  Jaanong Herodiase o ne a nna le tshono ka letsatsi le Herode a neng a dirile mokete wa dijo tsa maitseboa ka lone ka gonne e ne e le letsatsi la botsalo jwa ga Herode.+ O ne a laleditse badiredi ba gagwe ba bagolo le balaodi ba masole le banna ba ba tlotlegang thata mo Galalea.+ 22  Mme morwadia Herodiase o ne a tsena a bo a bina mme a itumedisa Herode le ba ba neng ba ja le ene.* Kgosi e ne ya raya mosetsana yoo ya re: “Nkope sengwe le sengwe fela se o se batlang, mme ke tla se go naya.” 23  O ne a mo solofetsa a re: “Ke tla go naya sengwe le sengwe fela se o se kopang, tota le halofo ya bogosi jwa me.” 24  Ka jalo, mosetsana yoo o ne a tswa mme a raya mmaagwe a re: “Ke kope eng?” Mmaagwe a mo raya a re: “Tlhogo ya ga Johane Mokolobetsi.” 25  O ne a boela kwa kgosing ka bonako a bo a mo kopa a re: “Ke batla gore gone jaanong jaana o nneye tlhogo ya ga Johane Mokolobetsi e le mo sejaneng.”+ 26  Le fa gone seno se ile sa hutsafatsa Herode thata, o ne a sa batle go itlhokomolosa kopo ya gagwe, ka ntlha ya maikano a a a dirileng fa pele ga baeng ba gagwe.* 27  Ka bonako fela, kgosi e ne ya romela motlhokomedi mme ya mo laela gore a tlise tlhogo ya ga Johane. Ka jalo, o ne a tsamaya a bo a mo kgaola tlhogo mo kgolegelong 28  mme o ne a tlisa tlhogo eo e le mo sejaneng. O ne a e naya mosetsana mme mosetsana a e naya mmaagwe. 29  Fa barutwa ba gagwe ba utlwa ka gone, ba ne ba tla mme ba tsaya mmele wa gagwe ba bo ba o latsa mo lebitleng.* 30  Baaposetoloi ba ne ba kokoanela Jesu mme ba mmolelela dilo tsotlhe tse ba neng ba di dirile le tse ba neng ba di ruta.+ 31  Mme o ne a ba raya a re: “Tlang, a re yeng kwa thoko kwa lefelong le le se nang batho mme lo ikhutse go sekae.”+ Gonne batho ba le bantsi ba ne ba tsena ba tswa, mme ba ne ba se na nako ya go iketla le fa e le ya go ja. 32  Ka jalo, ba ne ba tsamaya ka mokoro ba ya kwa lefelong le le se nang batho gore ba nne ba le bosi fela.+ 33  Le fa go ntse jalo, batho ba ne ba ba bona ba tsamaya e bile ba le bantsi ba ne ba utlwa ka gone. Ba ne ba tswa mo metseng yotlhe ba itlhaganelela koo ka dinao mme ba goroga pele ga bone. 34  Fa a tswa mo mokorong, o ne a bona batho bao ba bantsintsi, mme o ne a ba tlhomogela pelo,+ ka gonne ba ne ba tshwana le dinku tse di se nang modisa.+ Mme o ne a simolola go ba ruta dilo di le dintsi.+ 35  Fa go nna maitseboa, barutwa ba gagwe ba ne ba tla kwa go ene mme ba re: “Lefelo leno le kwa thoko, e bile go setse go le maitseboa.+ 36  Ba laele gore ba tsamaye, mme ba ye kwa magaeng le kwa metsaneng e e mo tikologong gore ba ye go ithekela sengwe se ba ka se jang.”+ 37  O ne a ba raya a re: “Lona ba neyeng sengwe se ba ka se jang.” Foo ba mo raya ba re: “A re ye go reka dinkgwe tse di jang didenario* di le 200 re bo re di naya batho bano gore ba je?”+ 38  O ne a ba raya a re: “Lo na le dinkgwe di le kae? Yang go tlhola.” Fa ba sena go di tlhola ba ne ba mo raya ba re: “Di le tlhano, le ditlhapi tse pedi.”+ 39  Mme o ne a laela batho botlhe gore ba nne ka ditlhopha mo bojannyeng jo bo tala.+ 40  Ka jalo, ba ne ba nna ka ditlhopha tsa batho ba le 100 le tsa ba le 50. 41  Jaanong o ne a tsaya dinkgwe tseo tse tlhano le ditlhapi tse pedi a bo a leba kwa legodimong a rapela.+ Go tswa foo, o ne a ngathoganya dinkgwe a bo a simolola go di naya barutwa gore ba di neye batho, mme o ne a kgaoganyetsa batho botlhe ditlhapi tseo tse pedi. 42  Ka jalo, batho botlhe ba ne ba ja ba bo ba kgora, 43  mme barutwa ba ne ba kokoanya manathwana mme a tlala dimmanki di le 12, kwantle ga ditlhapi.+ 44  Ba ba neng ba ja dinkgwe tseo e ne e le banna ba le 5 000. 45  Go tswa foo, ga a ka a senya nako mme o ne a laela barutwa ba gagwe gore ba palame mokoro mme ba tsamaele kwa pele ga gagwe ba ye kwa letlhakoreng le lengwe la lewatle ka kwa ntlheng ya Bethesaida, fa ene a ntse a phatlalatsa batho.+ 46  Mme fa a sena go ba laela, o ne a ya kwa thabeng go ya go rapela.+ 47  Fa go nna lefifi, mokoro o ne o le fa gare ga lewatle, mme ene o ne a le esi kwa thabeng.+ 48  Ka jalo, e rile a bona ba palelwa ke go tsamaisa mokoro, ka gonne o ne o lebagane le phefo, o ne a tla kwa go bone a tsamaya mo godimo ga metsi mo e ka nnang ka 3:00 mo mosong go fitlha letsatsi le tlhaba ka 6:00 mo mosong;* mme o ne a batlile* a ba feta. 49  Fa ba mmona a tsamaya mo godimo ga metsi ba ne ba re: “Ke sedimo!” Mme ba ne ba goela kwa godimo. 50  Gonne botlhe ba ne ba mmona mme ba boifa. Mme ka bonako fela o ne a bua le bone a re: “Nnang pelokgale! Ke nna; lo se ka lwa tshoga.”+ 51  Go tswa foo, o ne a palama mokoro le bone, mme phefo ya kgaotsa. Fa ba bona seno, ba ne ba gakgamala fela thata, 52  ka gonne ba ne ba sa tlhaloganya bokao jwa kgakgamatso ya dinkgwe, e bile megopolo ya bone e ne e ise e bulege gore ba ka tlhaloganya. 53  Fa ba sena go kgabaganya lewatle, ba ne ba tla mo Genesareta ba bo ba emisa mokoro wa bone fa lotshitshing.+ 54  Fela fa ba tswa mo mokorong, batho ba ne ba mo lemoga. 55  Ba ne ba taboga le kgaolo eo yotlhe ba bo ba simolola go tlisa batho ba ba neng ba lwala ba le mo malaong mme ba ba isa kwa ba neng ba utlwalela gore o ne a le gone. 56  Mme fa a tsena mo metsaneng kgotsa mo metseng kgotsa mo magaeng ape fela, ba ne ba baya balwetse mo marekisetsong, e bile ba ne ba mo kopa gore balwetse bao ba kgome fela karolo e e kwa tlase ya seaparo sa gagwe sa ka fa ntle.+ Mme botlhe ba ba neng ba e kgoma ba ne ba fola.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seger., “meya e e seng phepa.”
Seger., “kopore.”
Seger., “bompaatšhane.”
Kgotsa “seaparo se sengwe.”
Kgotsa “le ba ba ntseng ka go sekama fa tafoleng le ene.”
Kgotsa “ba ba ntseng ka go sekama fa tafoleng.”
Kgotsa “mo lebitleng la kgakologelo.”
Seger., “mo e ka nnang ka nako ya bonê ya go lebelela ya bosigo.”
Kgotsa “a tloga.”