Efangele ya ga Mareko 3:1-35

  • Monna yo o golafetseng seatla o a fodisiwa (1-6)

  • Batho ba bantsintsi fa lotshitshing lwa lewatle (7-12)

  • Baaposetoloi ba ba 12 (13-19)

  • Go tlhapatsa moya o o boitshepo (20-30)

  • Mmaagwe Jesu le bomonnawe (31-35)

3  Jaanong Jesu o ne a tsena gape mo sinagogeng, mme monna mongwe yo o golafetseng* seatla o ne a le koo.+  Ka jalo, ba ne ba mo lebile ka kelotlhoko ba batla go bona gore a o ne a tla fodisa monna yono ka Sabata, gore ba tle ba mo latofatse.  Mme o ne a raya monna yo o golafetseng* seatla a re: “Tla o eme fa gare fa.”  Morago ga moo, o ne a ba raya a re: “Ke ditiro dife tse di tshwanetseng go dirwa ka letsatsi la Sabata? Tse di siameng kgotsa tse di bosula, go boloka botshelo* jwa motho kgotsa go mmolaya?”+ Mme ba ne ba didimala fela.  Fa a sena go ba leba a galefile e bile a hutsafaditswe ke gore dipelo tsa bone di thatafetse,+ o ne a raya monna yoo a re: “Otlolola seatla sa gago.” O ne a se otlolola, mme seatla sa gagwe se ne sa fola.  Foo Bafarasai ba ne ba tswela kwa ntle mme ka bonako fela ba simolola go buisana le lekoko la balatedi ba ga Herode+ ka ene, gore ba mmolaye.  Mme Jesu le barutwa ba gagwe ba ne ba tswa ba ya kwa lewatleng, mme batho ba bantsintsi ba ba tswang kwa Galalea le kwa Judea ba ne ba mo sala morago.+  Le batho ba bantsintsi ba ba tswang kwa Jerusalema le kwa Idumea le ka kwa letlhakoreng le lengwe la Joredane le go dikologa Ture le Sidona, ba ne ba ya kwa go ene fa ba sena go utlwa ka dilo di le dintsi tse a neng a di dira.  Mme o ne a raya barutwa ba gagwe a re ba mmatlele mokorwana o a tla o dirisang gore batho bao ba bantsintsi ba se ka ba mo pitlaganya. 10  E re ka a ne a fodisa batho ba le bantsi, batho botlhe ba ba neng ba lwala thata ba ne ba mo dikologa ba bo ba mo kgotlhaganela gore ba mo kgome.+ 11  Tota le madimona*+ a ne a itigela fa pele ga gagwe fa a mmona a bo a goa a re: “O Morwa Modimo.”+ 12  Le fa go ntse jalo, o ne a a laela makgetlo a le mantsi a tiisitse gore a se ka a dira gore a itsiwe.+ 13  O ne a pagama thaba a bo a bitsa ba a neng a ba batla,+ mme ba ne ba ya kwa go ene.+ 14  Mme o ne a tlhopha* banna ba le 12 ba a neng a ba bitsa baaposetoloi. Banna bano ba ne ba tsamaya le ene e bile o ne a tla ba roma gore ba ye go rera. 15  Gape o ne a ba naya taolo ya go leleka madimona.+ 16  Mme banna bao ba ba 12+ ba a neng a ba tlhophile* e ne e le Simone, yo a neng a mmitsa Petere,+ 17  Jakobe morwa Sebede le monnawe e bong Johane (gape o ne a ba bitsa Boaneregese, mo go rayang “Bomorwa Tumo ya Maru”),+ 18  Anderea, Filipo, Barotholomeo, Mathaio, Thomase, Jakobe morwa Alefaeo, Thadaeo, Simone wa Mokanana,* 19  le Judase Isekariota, yo o neng a feleletsa a mo rekisitse.* Go tswa foo, o ne a tsena mo ntlong nngwe, 20  mme batho ba bantsintsi ba ne ba ba kokoanela gape, ka ntlha ya seo, Jesu le barutwa ba gagwe ga ba a ka ba nna le nako ya go ja. 21  Fa ba losika lwa gagwe ba utlwalela ka gone, ba ne ba tswa ba ya go mo tshwara ka gonne ba ne ba re: “O latlhegetswe ke tlhaloganyo.”+ 22  Gape, bakwadi ba ba neng ba tswa kwa Jerusalema ba ne ba re: “O na le Belesebube,* e bile o leleka madimona ka maatla a a tswang kwa mmusing wa madimona.”+ 23  Fa a sena go ba bitsa, o ne a bua le bone ka ditshwantsho a re: “Satane a ka leleka Satane jang? 24  Bogosi bo tlile go wa fa batho ba jone ba lwantshana;+ 25  mme fa lelapa le lwantshana ga le kitla le nna mmogo. 26  Gape, fa Satane a itwantsha ka boene e bile batho ba gagwe ba lwantshana, ga a ka ke a tswelela a le teng, mme joo e tla nna bokhutlo jwa gagwe. 27  Tota e bile, ga go na ope yo o ka tsenang mo ntlong ya monna yo o nonofileng a bo a utswa dithoto tsa gagwe a sa bofa monna yoo yo o nonofileng pele. Fa a sena go mmofa, ke gone a ka kgonang go utswa dilo tse di mo ntlong ya gagwe. 28  Ammaaruri ke a lo bolelela, batho ba tla itshwarelwa dilo tsotlhe, go sa kgathalesege gore ba dira maleo afe le gore ba bua ditlhapa dife. 29  Le fa go ntse jalo, ope fela yo o tlhapatsang moya o o boitshepo+ ga a kitla a tsamaya a itshwarelwa mme o na le molato wa boleo go ya go ile.”+ 30  O ne a bua jalo ka gonne ba ne ba re: “O na le ledimona.”*+ 31  Jaanong mmaagwe le bomonnawe+ ba ne ba tla mme ba ema kwa ntle ba bo ba roma mongwe gore a mmitse.+ 32  E re ka a ne a dikologilwe ke batho ba bantsintsi, ba ne ba mo raya ba re: “Mmago le bomonnao ba kwa ntle mme ba a go batla.”+ 33  O ne a ba raya a re: “Mmê le bonnake ke bomang?” 34  Mme o ne a leba batho ba ba mo dikologileng a bo a re: “Bonang, mmê le bonkgonne le bonnake ke bano.+ 35  Mongwe le mongwe yo o dirang thato ya Modimo, ke ene nkgonne le nnake le mmê.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “yo o suleng ditokololo tsa.” Seger., “omeletseng.”
Kgotsa “yo o suleng ditokololo tsa.” Seger., “omeletseng.”
Seger., “psy·kheʹ.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “meya e e seng phepa.”
Kgotsa “tlhoma.”
Kgotsa “tlhoma.”
Kgotsa “yo o tlhagafetseng.”
Kgotsa “okile.”
Lereo le le dirisiwang go bitsa Satane.
Seger., “moya o o seng phepa.”