Efangele ya ga Johane 9:1-41

  • Jesu o fodisa monna yo o tshotsweng a foufetse (1-12)

  • Bafarasai ba botsakaka monna yo o fodisitsweng dipotso (13-34)

  • Bafarasai ke difofu (35-41)

9  Fa a ntse a feta, o ne a bona monna mongwe yo o neng a tshotswe a foufetse.  Mme barutwa ba gagwe ba ne ba mmotsa ba re: “Rabi,+ e re ka monna yono a tshotswe a foufetse, ke mang yo o leofileng, a ke ene kgotsa ke batsadi ba gagwe?”  Jesu o ne a araba a re: “Monna yono ga a leofa le batsadi ba gagwe ga ba a leofa, mme seno se ne sa direga e le gore batho ba tle ba bone ka ene se Modimo a kgonang go se dira.+  Re tshwanetse go dira ditiro tsa Ene yo o nthomileng go sa ntse go le motshegare;+ ka gonne fa go nna bosigo ga go na motho ope yo o ka kgonang go dira sepe.  Fa fela ke sa ntse ke le mo lefatsheng, ke lesedi la lefatshe.”+  Fa a sena go bua dilo tseno, o ne a kgwela mathe fa fatshe a bo a dira seretse ka mathe, mme o ne a tshasa seretse seo mo matlhong a monna yoo+  a bo a mo raya a re: “Tsamaya o ye go tlhapa mo mogobeng wa Siloame” (lefoko le fa le ranolwa le rayang “Rometswe”). Mme o ne a tsamaya a ya go tlhapa, mme fa a boa o ne a kgona go bona.+  Foo baagelani le batho ba ba neng ba tle ba mmone a kopa ba ne ba re: “A monna yono ga se ene yo o neng a tlhola a nnetse go kopa?”  Bangwe ba ne ba re: “Ke ene.” Ba bangwe ba ne ba re: “Nnyaa, o tshwana le ene.” Monna yoo o ne a nna a re: “Ke nna.” 10  Ka jalo, ba ne ba mmotsa ba re: “Jaanong go tlile jang gore o bo o kgona go bona?” 11  O ne a araba a re: “Monna yo o bidiwang Jesu o ne a dira seretse a bo a se tshasa mo matlhong a me mme a nthaya a re, ‘Ya go tlhapa kwa Siloame.’+ Ka jalo, ke ne ka ya go tlhapa mme ka kgona go bona.” 12  Foo ba ne ba mo raya ba re: “Monna yoo o kae?” Mme ene o ne a re: “Ga ke itse.” 13  Ba ne ba isa monna yoo yo pele a neng a foufetse kwa Bafarasaing. 14  Letsatsi le Jesu a neng a dira seretse ka lone a bo a dira gore monna yoo a kgone go bona,+ e ne e le la Sabata.+ 15  Ka nako eo Bafarasai le bone ba ne ba simolola go botsa monna yoo gore go tlile jang gore a bo a bona. O ne a ba raya a re: “O ne a ntshasa seretse mo matlhong ke bo ke tlhapa, mme jaanong ke a bona.” 16  Foo bangwe ba Bafarasai ba ne ba re: “Monna yono ga a tswe kwa Modimong, ka gonne ga a ikobele molao wa Sabata.”+ Ba bangwe ba ne ba re: “Motho yo e leng moleofi a ka kgona jang go dira dikgakgamatso tse di ntseng jaana?”+ Ka jalo, ba ne ba ganetsana.+ 17  Mme ba ne ba bua gape le monna yo o foufetseng ba re: “Wena wa reng ka ene, ka gonne o dirile gore o kgone go bona?” Monna yono o ne a re: “Ke moporofeti.” 18  Le fa go ntse jalo, Bajuda ba ne ba sa dumele gore o ne a ntse a foufetse mme jaanong o a bona, go fitlha ba bitsa batsadi ba gagwe. 19  Mme ba ne ba ba botsa ba re: “A yono ke morwaalona yo lo reng o ne a tsholwa a foufetse? Jaanong go tla jang gore a bo a bona?” 20  Batsadi ba gagwe ba ne ba araba ba re: “Re a itse gore yono ke morwaarona le gore o ne a tsholwa a foufetse. 21  Mme ga re itse gore go tlile jang gore a bo a bona; e bile ga re itse gore ke mang yo o dirileng gore a kgone go bona. Mmotseng. O godile. A a ipuelele.” 22  Batsadi ba gagwe ba ne ba bua dilo tseno ka gonne ba ne ba tshaba Bajuda,+ ka gonne Bajuda ba ne ba setse ba dumalane gore motho ope fela yo o tla reng Jesu ke Keresete, o tshwanetse go kobiwa mo sinagogeng.+ 23  Ke gone ka moo batsadi ba gagwe ba ileng ba re: “O godile. Mmotseng.” 24  Ka jalo, ka lekgetlo la bobedi, ba ne ba bitsa monna yoo yo o kileng a bo a foufetse mme ba mo raya ba re: “Galaletsa Modimo; re a itse gore monna yono ke moleofi.” 25  O ne a ba raya a re: “Ga ke itse gore a ke moleofi. Se ke se itseng fela ke gore ke ne ke foufetse, mme jaanong ke kgona go bona.” 26  Foo ba ne ba mo raya ba re: “O ne a go dirang? O dirile jang gore o kgone go bona?” 27  O ne a ba araba a re: “Ke setse ke lo boleletse, mme ga lo a ka lwa reetsa. Ke ka ntlha yang fa lo batla go utlwa gape? A le lona lo batla go nna barutwa ba gagwe?” 28  Foo ba ne ba mo sotla ba re: “O morutwa wa monna yole, mme rona re barutwa ba ga Moshe. 29  Re a itse gore Modimo o buile le Moshe, mme monna yono ene, ga re itse kwa a tswang teng.” 30  Monna yoo o ne a ba raya a re: “Eleruri seno se a gakgamatsa, gore ga lo itse kwa a tswang teng, le fa go ntse jalo o dirile gore ke kgone go bona. 31  Re a itse gore Modimo ga a reetse baleofi,+ mme fa mongwe a boifa Modimo a bo a dira thato ya gagwe, o a mo reetsa.+ 32  Go tswa bogologolong ga go ise go ke go utlwiwe gore mongwe o dirile gore motho yo o tshotsweng a foufetse a kgone go bona. 33  Fa monna yono a ne a sa tswe kwa Modimong, o ne a ka se kgone go dira sepe gotlhelele.”+ 34  Ba ne ba mo raya ba re: “O tsholetswe mo boleong, mme jaanong a o ruta rona?” Mme ba ne ba mo koba!+ 35  Jesu o ne a utlwa gore ba ne ba mo kobile, mme fa a mmona o ne a mo raya a re: “A o dumela mo go Morwa motho?” 36  Monna yoo o ne a mo araba a re: “Kana ene ke mang rra, gore ke dumele mo go ene?” 37  Jesu o ne a mo raya a re: “O mmone, tota e bile, ke ene yo o buang le wena.” 38  O ne a re: “Ke dumela mo go ene, Morena.” Mme o ne a obama* fa pele ga gagwe. 39  Foo Jesu o ne a re: “Ke tlile mo lefatsheng gore dilo tse ke di dirang di tle di dire gore ba ba sa boneng ba bone+ mme ba ba bonang ba foufale.”+ 40  Bafarasai bangwe ba ba neng ba na le ene ba ne ba utlwa dilo tseno, mme ba mo raya ba re: “A le rona re foufetse?” 41  Jesu o ne a ba raya a re: “Fa lo ne lo foufetse, lo ka bo lo se na boleo. Mme jaanong lwa re, ‘Re a bona.’ Ka jalo, lo tla tswelela lo na le boleo.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “ikoba.”