Efangele ya ga Johane 19:1-42

  • Jesu o a kgwathisiwa le go sotliwa (1-7)

  • Pilato o botsolotsa Jesu gape (8-16a)

  • Jesu o kokotelwa mo koteng kwa Gologotha (16b-24)

  • Jesu o dira thulaganyo ya gore mmaagwe a tlhokomelwe (25-27)

  • Loso lwa ga Jesu (28-37)

  • Phitlho ya ga Jesu (38-42)

19  Go tswa foo, Pilato o ne a tsaya Jesu a bo a mo kgwathisa.+  Mme masole a ne a loga serwalo sa mmitlwa a se mo rwesa mo tlhogong a bo a mo apesa seaparo se seleele se se phepole,+  mme ba ne ba nna ba tla kwa go ene ba re: “Dumela, wena Kgosi ya Bajuda!” Gape ba ne ba nna ba mo faphola mo sefatlhegong.+  Pilato o ne a tswela gape kwa ntle mme a ba raya a re: “Bonang! Ke mo tlisa kwa go lona kwa ntle gore lo itse gore ga ke bone molato ope mo go ene.”+  Ka jalo, Jesu o ne a tswela kwa ntle, a rwele serwalo sa mmitlwa e bile a apere seaparo se seleele se se phepole. Mme Pilato o ne a ba raya a re: “Bonang! Ke ene yo!”  Le fa go ntse jalo, e rile baperesiti ba bagolo le badiredi ba mmona, ba ne ba goa ba re: “A a kokotelwe mo koteng! A a kokotelwe mo koteng!”*+ Pilato o ne a ba raya a re: “Lona mo tseyeng mme lo mmolaye,* ka gonne nna ga ke bone molato ope mo go ene.”+  Bajuda ba ne ba mo raya ba re: “Re na le molao, mme go ya ka molao oo monna yono o tshwanetse go swa,+ ka gonne o itirile morwa Modimo.”+  Fa Pilato a utlwa se ba neng ba se bua, o ne a tshoga thata,  mme o ne a tsena gape mo ntlong ya molaodi a bo a raya Jesu a re: “O tswa kae?” Le fa go ntse jalo, Jesu ga a ka a mo araba.+ 10  Ka jalo, Pilato o ne a mo raya a re: “A o gana go bua le nna? A ga o itse gore ke na le taolo ya go go golola e bile ke na le taolo ya go go bolaya?”* 11  Jesu o ne a mo araba a re: “O ka bo o se na taolo epe mo go nna gotlhelele fa o ne o sa e newa go tswa kwa godimo. Ke gone ka moo monna yo o ntsentseng mo seatleng sa gago a nang le boleo jo bogolo thata.” 12  Ka lebaka leno Pilato o ne a nna a batla tsela ya go mo golola, mme Bajuda ba ne ba goa ba re: “Fa o golola monna yono, ga o tsala ya ga Kaesara. Mongwe le mongwe yo o itirang kgosi o ganetsa* Kaesara.”+ 13  Fa Pilato a sena go utlwa mafoko ano, o ne a ntshetsa Jesu kwa ntle, mme o ne a nna mo setulong sa katlholo mo lefelong le le bidiwang Bodilo Jwa Matlapa, mme ka Sehebera le bidiwa Gabatha. 14  Jaanong e ne e le letsatsi la go Baakanyetsa+ Tlolaganyo; e ne e le mo e ka nnang ka 12:00 motshegare.* Mme o ne a raya Bajuda a re: “Bonang! Kgosi ya lona!” 15  Le fa go ntse jalo, ba ne ba goa ba re: “Mo ntshe fa! Mo ntshe fa! Mo kokotele mo koteng!”* Pilato o ne a ba raya a re: “A ke bolaye kgosi ya lona?” Baperesiti ba bagolo ba ne ba araba ba re: “Ga re na kgosi epe ntle le Kaesara.” 16  Foo o ne a ba mo neela gore ba mo kokotele mo koteng.+ Ka jalo, ba ne ba tsaya Jesu ba tsamaya ka ene. 17  O ne a tsamaya a rwele kota ya tlhokofatso,* a ya kwa lefelong le le bidiwang Felo ga Logata,+ le le bidiwang Gologotha ka Sehebera.+ 18  Fa ba fitlha koo ba ne ba mo kokotela mo koteng+ mmogo le banna ba bangwe ba babedi, yo mongwe a le ka fa letlhakoreng la moja mme yo mongwe a le ka fa go la molema, Jesu ene a le fa gare.+ 19  Gape Pilato o ne a kwala mafoko mo botong ya logong a bo a e baya mo koteng ya tlhokofatso.* Mafoko ao a ne a re: “Jesu wa Monasaretha Kgosi ya Bajuda.”+ 20  Bajuda ba le bantsi ba ne ba bala mafoko ao, ka gonne lefelo le Jesu a neng a kokotetswe mo koteng kwa go lone le ne le le gaufi le motse, mme a ne a kwadilwe ka Sehebera, ka Selatine, le ka Segerika. 21  Le fa go ntse jalo, baperesiti ba bagolo ba Bajuda ba ne ba raya Pilato ba re: “O se ka wa kwala o re, ‘Kgosi ya Bajuda,’ mme o kwale gore ke ene a rileng, ‘Ke nna Kgosi ya Bajuda.’” 22  Pilato o ne a ba raya a re: “Ga nkitla ke fetola se ke se kwadileng.” 23  Jaanong e rile masole a sena go kokotela Jesu mo koteng, a ne a tsaya diaparo tsa gagwe tsa ka fa ntle mme a di kgaoganya dikarolo di le nnê, lesole lengwe le lengwe le tsaya karolo e le nngwe, mme gape ba ne ba tsaya seaparo sa ka fa teng. Mme seaparo sa ka fa teng se ne se se na moroko, se ne se logilwe go tswa kwa godimo go ya kwa tlase. 24  Ka jalo, ba ne ba raana ba re: “A re se ka ra se gagola, mme a re tsheleng bola gore re bone gore e tla nna sa ga mang.”+ Seno e ne e le go diragatsa lokwalo lo lo reng: “Ba ne ba kgaogana diaparo tsa me, e bile diaparo tsa me ba ne ba di tshelela bola.”+ Masole a ne a dira dilo tseno. 25  Le fa go ntse jalo, mmaagwe Jesu le mmangwanaagwe Jesu ba ne ba eme go bapa le kota ya gagwe ya tlhokofatso,*+ mmogo le Marea mosadi wa ga Kelopase le Marea Magadalena.+ 26  Ka jalo, fa Jesu a bona mmaagwe le morutwa yo a neng a mo rata+ ba eme gaufi, o ne a raya mmaagwe a re: “Mosadi, bona Morwao!” 27  Morago ga moo, o ne a raya morutwa yoo a re: “Bona Mmago!” Mme go tloga ka nako eo, morutwa yoo o ne a mo tseela kwa legaeng la gagwe. 28  Morago ga seno, fa Jesu a setse a itse gore jaanong dilo tsotlhe di ne di diragaditswe, o ne a re: “Ke nyorilwe,” e le gore lokwalo lo tle lo diragadiwe.+ 29  Go ne go na le nkgo foo e e neng e tletse beine e e botšarara.* Ka jalo, ba ne ba tlhomela sepontšhe se se tletseng beine e e botšarara mo lotlhakeng lwa mosiama* ba bo ba se isa kwa molomong wa gagwe.+ 30  Fa Jesu a sena go utlwa beine eo e e botšarara, o ne a re: “Go diragaditswe!”+ mme o ne a oba tlhogo a bo a swa.*+ 31  E re ka e ne e le Letsatsi la go Baakanyetsa+ Sabata, Bajuda ba ne ba kopa Pilato gore a laele gore maoto a robiwe mme mebele e tlosiwe, gore e tle e se ka ya nnela ruri mo dikoteng tsa tlhokofatso+ ka Sabata (ka gonne letsatsi leo la Sabata e ne e le le legolo).+ 32  Ka jalo, masole a ne a tla mme a roba maoto a banna ba babedi ba ba neng ba kokotetswe mo koteng go bapa le Jesu. 33  Mme fa ba tla mo go Jesu, ba ne ba lemoga gore o ne a setse a sule, ka jalo ga ba a ka ba roba maoto a gagwe. 34  Le fa go ntse jalo, mongwe wa masole o ne a tlhaba letlhakore la gagwe ka lerumo,+ mme ka bonako fela go ne ga tswa madi le metsi. 35  Mme yo o boneng seno o ile a se bolelela ba bangwe, mme se a se buileng se boammaaruri, le ene o a itse gore se a se buileng se boammaaruri, gore le lona lo tle lo dumele.+ 36  Tota e bile, dilo tseno di ne tsa diragala gore go tle go diragadiwe lokwalo lo lo reng: “Ga go na lerapo lepe la gagwe le le tla robiwang.”+ 37  Mme gape, lokwalo lo longwe lwa re: “Ba tla leba kwa go ene yo ba mo tlhabileng.”+ 38  Jaanong morago ga dilo tseno, Josefa wa kwa Arimathea, yo e neng e le morutwa wa ga Jesu mme a fitlha seno ka gonne a ne a tshaba Bajuda,+ o ne a kopa Pilato gore a tseye mmele wa ga Jesu, mme Pilato o ne a mo letla go o tsaya. Ka jalo, o ne a tla a bo a o tsaya.+ 39  Monna mongwe yo o kileng a tla mo go Jesu go le bosigo, e bong Nikodemo,+ le ene o ne a tla, a tlisitse motswako* wa borekhu jo bo nkgang monate* le mekgwapha* ya dikilogerama di ka nna 30.*+ 40  Ka jalo, ba ne ba tsaya mmele wa ga Jesu ba bo ba o phuthela ka matsela a a nang le dinkgisamonate,+ go dumalana le tlwaelo ya Bajuda ya go baakanyetsa phitlho. 41  Go ne go na le tshingwana kwa lefelong le a neng a bolaelwa* kwa go lone, mme mo tshingwaneng eo go ne go na le lebitla* le lesha+ le go neng go ise go ke go ladiwe ope mo go lone. 42  E re ka e ne e le letsatsi la gore Bajuda ba baakanyetse+ Moletlo wa Senkgwe Se se Se Nang Sebediso e bile lebitla leo le ne le le gaufi, ba ne ba latsa Jesu mo go lone.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “A a bolaelwe mo koteng! A a bolaelwe mo koteng!”
Kgotsa “lo mmolaele mo koteng.”
Kgotsa “go go bolaela mo koteng?”
Seger., “o bua kgatlhanong le.”
Seger., “ka ura ya borataro.”
Kgotsa “Mmolaele mo koteng!”
Kgotsa “botlha.”
Kgotsa “a sa tlhole a hema.”
Kgotsa gongwe “sephuthelwana.”
Seger., “wa mera.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa “mekgopha; lekgala; thugwe.”
Seger., “ya bokete jwa diponto di ka nna lekgolo.” Go tewa diponto tsa kwa Roma. Bona Dintlha B14.
Kgotsa “a bolaelwa mo koteng.”
Kgotsa “lebitla la kgakologelo.”