Efangele ya ga Johane 16:1-33

  • Barutwa ba ga Jesu ba ka nna ba bolawa (1-4a)

  • Tiro ya moya o o boitshepo (4b-16)

  • Khutsafalo ya barutwa e tla fetoga boitumelo (17-24)

  • Jesu o fentse lefatshe (25-33)

16  “Ke buile dilo tseno le lona gore lo tle lo se ka lwa felelwa ke tumelo.*  Batho ba tla lo leleka mo sinagogeng.+ Tota e bile, nako e etla e mo go yone mongwe le mongwe yo o lo bolayang+ a tla ithayang a re o diretse Modimo tirelo e e boitshepo.  Mme ba tla dira dilo tseno ka gonne ga ba ise ba itse Rara e bile ga ba ise ba nkitse.+  Le fa go ntse jalo, ke lo boleletse dilo tseno gore fa nako ya gore di direge e goroga, lo tle lo gopole gore ke ne ka lo bolelela tsone.+ “Ga ke a ka ka lo bolelela dilo tseno kwa tshimologong, ka gonne ke ne ke na le lona.  Mme jaanong ke ya kwa go Ene yo o nthomileng;+ le fa go ntse jalo ga go na ope wa lona yo o mpotsang go re, ‘O ya kae?’  Mme e re ka ke lo boleletse dilo tseno, dipelo tsa lona di tletse khutsafalo.+  Le fa go ntse jalo, ke lo bolelela boammaaruri, go tsamaya ga me go lo solegela molemo. Gonne fa ke sa tsamaye, mothusi+ ga a kitla a tla mo go lona; mme fa ke tsamaya, ke tla mo romela kwa go lona.  Mme fa ene yoo a tla, o tla senola boleo jwa lefatshe. O tla bontsha gore ke dira se se siameng e bile o tla bontsha lefatshe gore ke bomang ba Modimo a ba atlholang.  O tla senola boleo jwa lefatshe,+ ka gonne lefatshe ga le dumele mo go nna.+ 10  O tla bontsha lefatshe gore ke dira se se siameng ka gonne ke ya kwa go Rara, mme ga lo kitla lo tlhola lo mpona. 11  Gape o tla bontsha sentle gore ke bomang ba Modimo a ba atlholang, ka gonne o setse a atlhotse mmusi wa lefatshe leno.+ 12  “Ke sa ntse ke na le dilo di le dintsi tse ke tshwanetseng go di bua le lona, mme lo ka se kgone go di tlhaloganya gone jaanong. 13  Le fa go ntse jalo, fa ene yoo a tla, e leng moya wa boammaaruri,+ o tla lo kaela gore lo tlhaloganye boammaaruri ka botlalo, ka gonne ga a kitla a bua se a se itlhametseng, mme o tla bua se a se utlwang, e bile o tla lo bolelela dilo tse di tla tlang.+ 14  Ene yoo o tla nkgalaletsa,+ ka gonne o tla lo bolelela se a se amogelang mo nna.+ 15  Dilo tsotlhe tse Rara a nang le tsone ke tsa me.+ Ke gone ka moo ke neng ka re o lo bolelela se a se amogelang mo nna. 16  Ka lobakanyana ga lo kitla lo mpona,+ mme gape, ka lobakanyana lo tla mpona.” 17  Foo barutwa bangwe ba gagwe ba ne ba raana ba re: “O raya jang fa a re, ‘Ka lobakanyana ga lo kitla lo mpona, mme gape, ka lobakanyana lo tla mpona,’ le fa a re, ‘ka gonne ke ya kwa go Rara’?” 18  Ka jalo, ba ne ba re: “O raya jang fa a re, ‘ka lobakanyana’? Ga re itse gore o bua ka eng.” 19  Jesu o ne a itse gore ba ne ba batla go mmotsa, ka jalo, o ne a ba raya a re: “A lo botsana seno ka gonne ke rile: ‘Ka lobakanyana ga lo kitla lo mpona, mme gape, ka lobakanyana lo tla mpona’? 20  Ammaaruri ammaaruri ke a lo bolelela, lo tla lela lo bo lo bokolela, mme lefatshe lone le tla itumela; lo tla hutsafala, le fa go ntse jalo khutsafalo ya lona e tla fetoga boitumelo.+ 21  Fa nako ya gore mosadi a belege e goroga, o nna mo ditlhabing, mme fa a sena go tshola ngwana, ga a tlhole a gakologelwa ditlhabi tseo ka gonne o itumelela gore o kgonne go tshola ngwana. 22  Ka jalo, le lona lo hutsafetse gone jaanong; mme ke tla lo bona gape, e bile dipelo tsa lona di tla itumela,+ mme ga go na ope yo o tla lo tseelang boitumelo joo. 23  Mo letsatsing leo ga lo kitla lo mpotsa potso epe gotlhelele. Ammaaruri ammaaruri ke a lo bolelela, fa lo kopa sengwe mo go Rara+ ka leina la me, o tla se lo naya.+ 24  Go tla go fitlha jaanong ga lo ise lo kope sepe ka leina la me. Kopang mme lo tla newa, gore lo tle lo itumele thata. 25  “Ke buile dilo tseno le lona ke dirisa ditshwantsho. Nako e etla e mo go yone ke se kitlang ke tlhola ke bua le lona ke dirisa ditshwantsho, mme ke tla lo bolelela ka tlhamalalo ka ga Rara. 26  Mo letsatsing leo lo tla kopa Rara ka leina la me; fa ke bua jalo ga ke reye gore nna ke tla lo kopela. 27  Gonne Rara ka boene o a lo rata, ka gonne lo nthatile+ e bile lo dumetse gore ke tlile ke le moemedi wa Modimo.+ 28  Ke ne ka tla mo lefatsheng ke le moemedi wa ga Rara. Jaanong ke tlogela lefatshe mme ke ya kwa go Rara.”+ 29  Barutwa ba gagwe ba ne ba re: “Jaanong o bua ka tlhamalalo mme ga o dirise ditshwantsho. 30  Jaanong re a itse gore o itse dilo tsotlhe e bile ga o tlhoke gore ope a go botse sepe. Seno ke sone se se dirang gore re dumele gore o tswa kwa Modimong.” 31  Jesu o ne a ba raya a re: “A jaanong lo a dumela? 32  Bonang, nako e etla, eleruri e fitlhile, e mo go yone mongwe le mongwe wa lona a tla tshabelang kwa ntlong ya gagwe mme lo tla ntlogela ke le nosi.+ Le fa go ntse jalo, ga ke nosi ka gonne Rara o na le nna.+ 33  Ke buile dilo tseno le lona gore lo tle lo nne le kagiso ka ntlha ya me.+ Mo lefatsheng lo tla nna le pitlagano, mme nnang pelokgale! Ke fentse lefatshe.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seger., “gore lo tle lo se ka lwa kgopiwa.”