Efangele ya ga Johane 15:1-27

  • Setshwantsho sa setlhare sa boammaaruri sa morara (1-10)

  • Taelo ya go bontsha lorato lo lo tshwanang le lwa ga Keresete (11-17)

    • ‘Ga go na ope yo o nang le lorato lo logolo go feta lono’ (13)

  • Lefatshe le tlhoile barutwa ba ga Jesu (18-27)

15  “Ke nna setlhare sa boammaaruri sa morara,* mme Rre ke modiri wa mo tshimong.  O kgaola kala nngwe le nngwe e e mo go nna e e sa ungweng, mme o phepafatsa nngwe le nngwe e e ungwang, gore e tle e ungwe maungo a a oketsegileng.+  Lo setse lo le phepa ka ntlha ya lefoko le ke le buileng le lona.+  Tswelelang lo le seoposengwe le nna, le nna ke tla tswelela ke le seoposengwe le lona. Fela jaaka kala e ka se ka ya ungwa maungo ka boyone fela e se mo morareng, le lona ga lo ka ke lwa ungwa fa lo sa tswelele lo le seoposengwe le nna.+  Nna ke setlhare sa morara; lona lo dikala. Ope fela yo o tswelelang a le seoposengwe le nna, le nna ke le seoposengwe le ene, o tla ungwa maungo a mantsi;+ gonne ga lo ka ke lwa dira sepe gotlhelele kwantle ga me.  Fa mongwe a sa tswelele a le seoposengwe le nna, o tshwana le kala e e kgaotsweng e bo e omelela. Mme batho ba tla phutha dikala tseo, ba di latlhela mo molelong di bo di sha.  Fa lo tswelela lo le seoposengwe le nna e bile lo ikobela mafoko a me, lo ka kopa sepe fela se lo se batlang mme lo tla se newa.+  Rre o a galalediwa fa lo tswelela lo ungwa maungo a mantsi lo bo lo itshupa gore lo barutwa ba me.+  Ke lo ratile, fela jaaka Rara a nthatile;+ nnelang ruri mo loratong lwa me. 10  Fa lo ikobela ditaelo tsa me, lo tla nnela ruri mo loratong lwa me, fela jaaka nna ke ikobetse ditaelo tsa ga Rara mme ka nnela ruri mo loratong lwa gagwe. 11  “Ke buile dilo tseno le lona, gore lo tle lo nne le boitumelo jo ke nang le jone, le gore lo tle nne le boitumelo jo bogolo.+ 12  Taelo ya me ke gore lo ratane fela jaaka ke lo ratile.+ 13  Ga go na ope yo o nang le lorato lo logolo go feta motho yo o ntshang botshelo* jwa gagwe mo boemong jwa ditsala tsa gagwe.+ 14  Lo ditsala tsa me fa lo dira se ke se lo laelang.+ 15  Ga ke tlhole ke lo bitsa batlhanka, ka gonne motlhanka ga a itse se mong wa gagwe a se dirang. Mme ke lo bitsa ditsala, ka gonne ke lo boleletse dilo tsotlhe tse ke di utlwileng kwa go Rre. 16  Ga lo a ka lwa ntlhopha, mme ke nna ke lo tlhophileng, e bile ke lo tlhomile gore lo tswelele lo ungwa maungo le gore maungo a lona a nnele ruri, gore sepe fela se lo se kopang Rara ka leina la me, a lo se neye.+ 17  “Ke lo laela gore lo dire dilo tseno e le gore lo ratane.+ 18  Fa lefatshe le lo tlhoile, lo gopole gore le ne la ntlhoa pele ga le tlhoa lona.+ 19  Fa lo ka bo lo le karolo ya lefatshe, lefatshe le ne le tla lo rata. E re ka jaanong lo se karolo ya lefatshe,+ mme ke lo tlhophile mo lefatsheng, jaanong lefatshe le lo tlhoile.+ 20  Gakologelwang se ke ileng ka se bua le lona: Motlhanka ga a mogolo go feta mong wa gagwe. Fa ba mpogisitse,+ le lona ba tla lo bogisa; fa ba ikobetse lefoko la me, ba tla ikobela le la lona. 21  Mme ba tla lo dira dilo tseno tsotlhe ka ntlha ya leina la me, ka gonne ga ba itse Ene yo o nthomileng.+ 22  Fa nkabo ke sa tla mme ka bua le bone, ba ka bo ba se na boleo.+ Mme jaanong ga ba na seipato sa boleo jwa bone.+ 23  Ope fela yo o ntlhoileng o tlhoile le Rre.+ 24  Fa ba ka bo ba sa bona dikgakgamatso tse ke di dirileng tse go se nang ope yo o kileng a di dira, ba ka bo ba se na boleo;+ mme jaanong ba di bone, le fa go ntse jalo ba ne ba ntlhoa ba bo ba tlhoa le Rre. 25  Mme seno se ne sa diragala e le gore mafoko ano a a kwadilweng mo Molaong wa bone a tle a diragadiwe: ‘Ba ne ba ntlhoa ke se na molato.’+ 26  Fa mothusi yo ke tla lo mo romelelang go tswa kwa go Rara a tla, e leng moya wa boammaaruri+ o o tswang kwa go Rara, o tla lo bolelela ka ga me;+ 27  ka tsela e e tshwanang, le lona lo tshwanetse go bolelela ba bangwe ka ga me,+ ka gonne lo nnile le nna go tloga kwa tshimologong.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “diterebe; moretlwa.”
Seger., “psy·kheʹ.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.