Efangele ya ga Johane 4:1-54

  • Jesu le mosadi wa Mosamarea (1-38)

    • Obamela Modimo “ka moya le ka boammaaruri” (23, 24)

  • Basamarea ba le bantsi ba dumela mo go Jesu (39-42)

  • Jesu o fodisa morwa wa modiredimogolo (43-54)

4  Fa Morena a lemoga gore Bafarasai ba ne ba utlwile gore o* ne a dira barutwa ba bantsi go feta Johane e bile a ba kolobetsa,+  le fa gone Jesu ka boene a ne a sa kolobetse mme go kolobetsa barutwa ba gagwe,  o ne a tswa kwa Judea mme a ya kwa Galalea gape.  Mme go ne go tlhokega gore a ralale Samarea.  Ka jalo, o ne a tla mo motseng mongwe wa Samarea o o bidiwang Sikara, gaufi le tshimo e Jakobe a neng a e file morwawe e bong Josefa.+  Tota e bile, sediba sa ga Jakobe se ne se le koo.+ Jaanong Jesu o ne a ntse fa sedibeng* seo a lapisitswe ke loeto. E ne e ka nna ka 12:00 motshegare.*  Mosadi mongwe wa kwa Samarea o ne a tla go ga metsi. Jesu o ne a mo raya a re: “Ntshiele metsi.”  (Barutwa ba gagwe ba ne ba ile kwa motseng go ya go reka dijo.)  Ka jalo, mosadi wa Mosamarea o ne a mo raya a re: “Go tla jang gore wena o le Mojuda o bo o nkopa gore ke go siele metsi, mme nna ke le mosadi wa Mosamarea?” (Gonne Bajuda ga ba dirisane le Basamarea.)+ 10  Jesu o ne a mo araba a re: “Fa o ne o itsile mpho ya mahala ya Modimo+ le gore ke mang yo o go rayang a re, ‘Ntshiele metsi,’ o ka bo o kopile ene gore a go siele, mme a ka bo a go neile metsi a botshelo.”+ 11  Mosadi yoo o ne a mo raya a re: “Rra, ga o na le kgamelo ya go gelela metsi, e bile sediba se kwa teng. Jaanong metsi ao a botshelo o a tsaya kae? 12  Ga o mogolo go feta rraaronamogolo Jakobe, yo o neng a re fa sediba seno le yo ene le bomorwawe le dikgomo tsa gagwe ba neng ba nwa mo go sone, gakere?” 13  Jesu o ne a mo araba a re: “Mongwe le mongwe yo o nwang metsi ano o tla nyorwa gape. 14  Ope fela yo o nwang metsi a ke tla mo a nayang ga a kitla a nyorwa gotlhelele,+ mme metsi a ke tla mo a nayang a tla nna jaaka metsi a motswedi mo go ene a a mo nayang botshelo jo bo sa khutleng.”+ 15  Mosadi yoo o ne a mo raya a re: “Rra, ntshiele metsi ao, gore ke se ka ka tlhola ke nyorwa le gore ke se ka ka nna ke tla fano go tla go ga metsi.” 16  Jesu o ne a mo raya a re: “Tsamaya o ye go bitsa monna wa gago mme lo tle kwano.” 17  Mosadi yoo o ne a mo raya a re: “Ga ke na monna.” Jesu o ne a mo raya a re: “O bua boammaaruri fa o re, ‘Ga ke na monna.’ 18  Gonne o nnile le banna ba le batlhano, mme monna yo gone jaanong o nang le ene ga se monna wa gago. Se o se buileng ke boammaaruri.” 19  Mosadi yoo o ne a mo raya a re: “Rra, ke a bona gore o moporofeti.+ 20  Borraaronamogolo ba ne ba obamela Modimo mo thabeng eno, mme lona lwa re Jerusalema ke lone lefelo le batho ba tshwanetseng go mo obamela kwa go lone.”+ 21  Jesu o ne a mo raya a re: “Ammaaruri ke a go bolelela, nako e etla e lo se kitlang lo obamela Rara mo thabeng eno kgotsa kwa Jerusalema. 22  Lona lo obamela se lo sa se itseng;+ rona re obamela se re se itseng, ka gonne poloko e simologa ka Bajuda.+ 23  Le fa go ntse jalo, nako e etla, le jaanong e fitlhile, e mo go yone baobamedi ba boammaaruri ba tla obamelang Rara ka moya le ka boammaaruri, ka gonne eleruri, Rara o batla ba ba ntseng jalo gore ba mo obamele.+ 24  Modimo ke Moya,+ mme ba ba mo obamelang ba tshwanetse go mo obamela ka moya le ka boammaaruri.”+ 25  Mosadi yoo o ne a mo raya a re: “Ke a itse gore Mesia o etla, ene yo o bidiwang Keresete. Fa yoo a goroga, o tla re tlhalosetsa dilo tsotlhe.” 26  Jesu o ne a mo raya a re: “Nna yo ke buang le wena, ke nna ene.”+ 27  Ka yone nako eo, barutwa ba gagwe ba ne ba goroga, mme ba ne ba gakgametse ka gonne o ne a bua le mosadi. Mme gone, ga go na ope yo o ileng a re: “O batlang?” kgotsa “Ke ka ntlha yang fa o bua le mosadi yono?” 28  Mosadi yoo o ne a tlogela nkgo ya gagwe ya metsi mme a ya kwa motseng a bo a raya batho a re: 29  “Tlang, a re yeng lo ye go bona monna yo o mpoleletseng sengwe le sengwe se ke se dirileng. A gongwe e ka tswa e le ene Keresete?” 30  Ba ne ba tswa mo motseng mme ba ya kwa go ene. 31  Mo nakong eno, barutwa ba ne ba ntse ba mo kopa ba re: “Rabi,+ a ko o je.” 32  Le fa go ntse jalo, o ne a ba raya a re: “Ke setse ke na le dijo, mme ga lo itse gore dijo tseo ke eng.” 33  Ka jalo, barutwa ba ne ba raana ba re: “Ga go na ope yo o mo tliseditseng dijo gore a je, gakere?” 34  Jesu o ne a ba raya a re: “Dijo tsa me ke go dira thato ya yo o nthomileng+ le go wetsa tiro ya gagwe.+ 35  A ga lo re go setse dikgwedi di le nnê pele ga thobo e tla? Bonang! Ke lo raya ke re: Tsholetsang matlho a lona mme lo bone gore masimo a masweu go ka robiwa.+ 36  Morobi o setse a amogela dituelo tsa gagwe e bile o kgetla maungo a botshelo jo bo sa khutleng, gore mojadi le morobi ba tle ba itumele mmogo.+ 37  Mo ntlheng eno, mafoko ano a boammaaruri: Yo mongwe ke mojadi mme yo mongwe ke morobi. 38  Ke lo rometse gore lo ye go roba se lo sa se berekelang ka natla. Ba bangwe ba dirile ka natla, mme lona lo solegetswe molemo ke se ba se bereketseng ka natla.” 39  Bontsi jwa Basamarea ba ba tswang kwa motseng oo ba ne ba dumela mo go ene ka ntlha ya se mosadi yoo a neng a ba bolelela sone a re: “O mpoleletse dilo tsotlhe tse ke di dirileng.”+ 40  Ka jalo, e rile Basamarea bao ba tla kwa go ene, ba ne ba mo kopa gore a nne le bone, mme o ne a nna koo malatsi a le mabedi. 41  Ka ntlha ya seo, batho ba bangwe ba bantsi ba ne ba dumela mo go ene ka ntlha ya se a neng a se bua, 42  mme ba ne ba raya mosadi yoo ba re: “Ga re tlhole re dumela ka ntlha ya se o neng wa se bua; ka gonne re mo ikutlwetse ka borona mme re a itse gore ruri monna yono ke mmoloki wa lefatshe.”+ 43  Morago ga malatsi ao a mabedi, o ne a tswa koo a ya kwa Galalea. 44  Le fa go ntse jalo, Jesu ka boene o ne a re moporofeti ga a tlotliwe mo nageng ya gagabo.+ 45  Ka jalo, fa a goroga kwa Galalea, Bagalalea ba ne ba mo amogela, ka gonne ba ne ba bone dilo tsotlhe tse a neng a di dirile kwa moletlong kwa Jerusalema,+ ka gonne le bone ba ne ba le teng kwa moletlong oo.+ 46  Go tswa foo, o ne a ya gape kwa Kana wa Galalea, kwa a neng a fetotse metsi gore a nne beine gone.+ Jaanong go ne go na le modiredimogolo mongwe wa kgosi kwa Kaperenama yo morwawe a neng a lwala. 47  E rile monna yono a utlwa gore Jesu o ne a dule kwa Judea a tlile mo Galalea, o ne a ya kwa go ene mme a mo kopa gore a tle go fodisa morwawe, ka gonne o ne a tloga a swa. 48  Mme Jesu o ne a mo raya a re: “Fa lo sa bone ditshupo le dikgakgamatso, ga lo kitla lo dumela.”+ 49  Modiredimogolo wa kgosi o ne a mo raya a re: “Morena, itlhaganele pele ga ngwanake yo mmotlana a swa.” 50  Jesu o ne a mo raya a re: “Tsamaya; morwao o fodile.”*+ Monna yoo o ne a dumela se Jesu a neng a se mmolelela, mme o ne a tsamaya. 51  Mme fa a ntse a le mo tseleng a ya gae, batlhanka ba gagwe ba ne ba mo kgatlhantsha mme ba mmolelela gore mosimane wa gagwe o fodile.* 52  Ka jalo, o ne a ba botsa gore o fodile ka ura efe. Ba ne ba mo raya ba re: “Letshoroma le ne la mo tlogela maabane mo e ka nnang ka 1:00 motshegare.”* 53  Foo rre yoo o ne a lemoga gore e ne e le ka yone ura e Jesu a neng a mo raya a re: “Morwao o fodile.”*+ Ka jalo, ene le botlhe ba ba nnang mo ntlong ya gagwe ba ne ba dumela mo go Jesu. 54  Eno e ne e le kgakgamatso ya bobedi+ e Jesu a neng a e dira fa a ne a tlile mo Galalea a tswa kwa Judea.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seger., “Jesu.”
Kgotsa “motsweding.”
Seger., “ka ura ya borataro.”
Seger., “o a tshela.”
Seger., “o a tshela.”
Seger., “ka ura ya bosupa.”
Seger., “o a tshela.”