Efangele ya ga Johane 10:1-42

 • Modisa le masaka a dinku (1-21)

  • Jesu ke modisa yo o molemo (11-15)

  • “Ke na le dinku tse dingwe” (16)

 • Bajuda ba kopana le Jesu kwa Moletlong wa go Neela (22-39)

  • Bajuda ba le bantsi ba gana go dumela (24-26)

  • “Dinku tsa me di reetsa lentswe la me” (27)

  • Morwa o seoposengwe le Rara (30, 38)

 • Ba le bantsi ka kwa letlhakoreng le lengwe la Joredane ba a dumela (40-42)

10  “Ammaaruri ammaaruri ke a lo bolelela, motho yo o sa tseneng mo lesakeng la dinku ka kgoro, go na le moo a tlolela mo go lone, motho yoo ke legodu e bile ke senokwane.+  Mme motho yo o tsenang ka kgoro ke modisa wa dinku.+  Molebedi wa kgoro o a mmulela,+ e bile dinku di reetsa lentswe la gagwe.+ O bitsa dinku tsa gagwe ka maina a bo a di ntshetsa kwa ntle.  Fa a sena go di ntshetsa tsotlhe kwa ntle, o tsamaya kwa pele ga tsone, mme dinku di mo sala morago, ka gonne di itse lentswe la gagwe.  Ga di ka ke tsa sala motho yo di sa mo itseng morago, go na le moo di tla mo tshaba, ka gonne ga di itse lentswe la motho yoo.”  Jesu o ne a ba bolelela setshwantsho seno, le fa go ntse jalo, ba ne ba sa tlhaloganye se a neng a se ba bolelela.  Ka jalo, Jesu o ne a bua le bone gape a re: “Ammaaruri ammaaruri ke a lo bolelela, ke nna kgoro ya dinku.+  Botlhe ba ba neng ba tla ba bo ba itira e kete ke nna, ke magodu e bile ke dinokwane; mme dinku ga di a ba reetsa.  Ke nna kgoro; ope fela yo o tsenang ka nna o tla bolokwa, mme o tla tsena a bo a tswa e bile o tla bona mafulo.+ 10  Legodu lone le tlela fela go tla go utswa le go bolaya le go senya.+ Nna ke tletse gore batho ba tle ba nne le botshelo mme ba tshelele ruri. 11  Ke nna modisa yo o molemo;+ modisa yo o molemo o ntsha botshelo* jwa gagwe mo boemong jwa dinku tsa gagwe.+ 12  Monna yo o thapilweng ene, yo e seng modisa le yo dinku e seng tsa gagwe, fa a bona phiri e tla, o tlogela dinku a bo a tshaba, mme phiri e a di phamola e bo e di gasamisa, 13  ka gonne o thapilwe e bile ga a kgathalele dinku. 14  Ke nna modisa yo o molemo. Ke itse dinku tsa me e bile dinku tsa me di a nkitse+ 15  fela jaaka Rara a nkitse le nna ke itse Rara;+ mme ke ntsha botshelo* jwa me mo boemong jwa dinku tsa me.+ 16  “Mme ke na le dinku tse dingwe, tse e seng tsa lesaka leno;+ le tsone ke tshwanetse go di tlisa, mme di tla reetsa lentswe la me. Di tla nna letsomane le le lengwe e bile di tla nna le modisa a le mongwe.+ 17  Ke gone ka moo Rara a nthatang,+ ka gonne ke ntsha botshelo* jwa me,+ gore ke tle ke bo amogele gape. 18  Ga go na motho ope yo o bo tsayang mo go nna, mme ke bo ntsha ka bonna. Ke na le thata ya go bo ntsha, e bile ke na le thata ya go bo amogela gape.+ Rre ke ene a nneileng taelo ya gore ke dire seno.” 19  Bajuda ba ne ba ganetsana gape+ ka ntlha ya mafoko ano. 20  Bontsi jwa bone ba ne ba re: “O na le ledimona e bile o a tsenwa. Ke ka ntlha yang fa lo mo reetsa?” 21  Ba bangwe ba ne ba re: “Motho yo o nang le madimona ga a ka ke a bua jaana. A ledimona le ka dira gore batho ba ba foufetseng ba kgone go bona?” 22  Ka nako eo go ne ga nna le Moletlo wa go Neela* kwa Jerusalema. E ne e le paka ya mariga, 23  mme Jesu o ne a ntse a tsamaya mo tempeleng mo lefelong le le bidiwang Mathudi a ga Solomone.*+ 24  Foo Bajuda ba ne ba mo kokoanela mme ba mo raya ba re: “O tlile go re bolelela boammaaruri leng gore a o Keresete kgotsa nnyaa? Fa e le gore o Keresete, re bolelele ka tlhamalalo.” 25  Jesu o ne a ba araba a re: “Ke lo boleletse, mme ga lo dumele. Ditiro tse ke di dirang ka leina la ga Rre, di bontsha gore ke mang.+ 26  Mme ga lo dumele, ka gonne ga lo dinku tsa me.+ 27  Dinku tsa me di reetsa lentswe la me, ke a di itse, e bile di ntshala morago.+ 28  Ke tla di naya botshelo jo bo sa khutleng,+ mme ga di kitla di senngwa le ka motlha, e bile ga go na ope yo o tla di phamolang mo seatleng sa me.+ 29  Dinku tse Rre a di nneileng di botlhokwa thata go feta dilo tse dingwe tsotlhe, e bile ga go na ope yo o ka di phamolang mo seatleng sa ga Rara.+ 30  Nna le Rara re seoposengwe.”*+ 31  Bajuda ba ne ba sela maje gape gore ba mo kgobotletse ka one. 32  Jesu o ne a ba raya a re: “Ke lo bontshitse ditiro di le dintsi tse di molemo tse Rara a ntaetseng gore ke di dire. Ke tiro efe mo go tsone e lo batlang go nkgobotletsa ka ntlha ya yone?” 33  Bajuda ba ne ba mo araba ba re: “Ga re go kgobotletse ka ntlha ya tiro e e molemo, mme re go kgobotletsa ka ntlha ya go bo o tlhapatsa;+ ka gonne le fa gone o le motho, o itira modimo.” 34  Jesu o ne a ba raya a re: “A mo Molaong wa lona ga go a kwalwa go twe, ‘Ke ne ka re: “Lo medimo”’?*+ 35  Re a itse gore Dikwalo ga di ka ke tsa fetolwa. Fa e le gore Modimo o ne a bitsa batho ba ba atlholwang ke lefoko la gagwe a re ke ‘medimo,’+ 36  a go siame gore lo reye nna yo Rara a mo itshepisitseng a bo a mo romela mo lefatsheng lo re, ‘O a tlhapatsa,’ ka gonne ke ne ka re, ‘Ke Morwa Modimo’?+ 37  Fa e le gore ga ke dire ditiro tse Rre a ntaetseng gore ke di dire, lo se ka lwa ntumela. 38  Mme fa e le gore ke a di dira, le fa gone lo sa ntumele, dumelang ditiro tse ke di dirang,+ gore lo tle lo itse lo bo lo tswelele lo dumela gore Rara o seoposengwe le nna, le nna ke seoposengwe le Rara.”+ 39  Ka jalo, ba ne ba leka go mo tshwara gape, mme ga ba a ka ba kgona go dira jalo. 40  Mme o ne a tsamaya gape a ya ka kwa letlhakoreng le lengwe la Joredane kwa lefelong le Johane a neng a kolobeletsa kwa go lone pele,+ mme o ne a nna koo. 41  Batho ba le bantsi ba ne ba ya kwa go ene ba bo ba re: “Johane ga a ka a dira kgakgamatso epe, mme dilo tsotlhe tse Johane a neng a di bua ka monna yono di boammaaruri.”+ 42  Mme batho ba le bantsi koo ba ne ba dumela mo go ene.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seger., “psy·kheʹ.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “psy·kheʹ.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “psy·kheʹ.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “re mongwe fela.”
Kgotsa “ba ba tshwanang le modimo.”