Efangele ya ga Johane 3:1-36

  • Jesu le Nikodemo (1-21)

    • Go tsholwa gape (3-8)

    • Modimo o ratile lefatshe (16)

  • Bosupi jwa ga Johane jwa bofelo ka Jesu (22-30)

  • Motho yo o tswang kwa godimo (31-36)

3  Go ne go na le monna mongwe wa Bafarasai yo o neng a bidiwa Nikodemo,+ yo e neng e le mmusi wa Bajuda.  Monna yono o ne a ya kwa go Jesu go le bosigo+ mme a mo raya a re: “Rabi,+ re a itse gore o moruti yo o tswang kwa Modimong, ka gonne ga go na ope yo o ka dirang dikgakgamatso tseno+ tse o di dirang fa a sa thusiwe ke Modimo.”+  Jesu o ne a mo raya a re: “Ammaaruri ammaaruri ke a go bolelela, fa motho a sa tsholwe gape,*+ ga a ka ke a bona Bogosi Jwa Modimo.”+  Nikodemo o ne a mo raya a re: “Motho a ka tsholwa jang a godile? Ga a ka ke a tsena mo popelong ya ga mmaagwe lekgetlo la bobedi mme a tsholwa, gakere?”  Jesu o ne a mo araba a re: “Ammaaruri ammaaruri ke a go bolelela, fa motho a sa tsholwe ka metsi+ le moya,+ ga a ka ke a tsena mo Bogosing Jwa Modimo.  Se se tshotsweng ke batho* ke motho,* mme se se tshotsweng ke moya ke moya.  O se ka wa gakgamala ka gonne ke ne ka lo raya ka re: Lo tshwanetse go tsholwa gape.  Phefo e fokela kwa e batlang go fokela gone, mme o utlwa modumo wa yone, le fa go ntse jalo, ga o itse kwa e tswang gone le kwa e yang gone. Go ntse jalo le ka mongwe le mongwe yo o tshotsweng ke moya.”+  Nikodemo o ne a mo raya a re: “Dilo tseno di ka direga jang?” 10  Jesu o ne a mo araba a re: “E ka re o le morutisi mo Iseraele o bo o sa itse dilo tseno? 11  Ammaaruri ammaaruri ke a go bolelela, se re se itseng re a se bua, mme se re se boneng re se bolelela batho, mme lona ga lo amogele se re se lo bolelelang. 12  Fa ke lo boleletse dilo tsa mo lefatsheng mme lo sa dumele, lo tla dumela jang fa ke lo bolelela dilo tsa kwa legodimong? 13  Mo godimo ga moo, ga go na motho ope yo o tlhatlogetseng kwa legodimong+ fa e se yo o fologileng kwa legodimong,+ e bong Morwa motho. 14  Mme fela jaaka Moshe a ne a tsholetsa noga kwa nageng,+ Morwa motho le ene o tshwanetse go tsholediwa jalo,+ 15  gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a tle a nne le botshelo jo bo sa khutleng.+ 16  “Gonne Modimo o ratile lefatshe thata mo a ileng a ntsha Morwawe yo o tshotsweng a le esi,+ gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go ene a se ka a senngwa mme a nne le botshelo jo bo sa khutleng.+ 17  Gonne Modimo ga a romela Morwawe mo lefatsheng gore a tle go atlhola lefatshe, mme o mo rometse gore a tle go boloka lefatshe.+ 18  Ope fela yo o dumelang mo go ene ga a kitla a atlholwa.+ Ope fela yo o sa dumeleng mo go ene o setse a atlhotswe, ka gonne ga a ka a dumela mo leineng la Morwa Modimo yo o tshotsweng a le esi.+ 19  Jaanong batho ba tla atlholwa ka ntlha ya seno: lesedi le tlile mo lefatsheng,+ mme batho ba ratile lefifi thata go feta lesedi, ka gonne ditiro tsa bone di ne di le bosula. 20  Gonne ope fela yo o dirang dilo tse di bosula o tlhoile lesedi e bile ga a tle mo leseding, gore ditiro tsa gagwe di tle di se ka tsa senoga.* 21  Mme ope fela yo o dirang se se siameng o tla mo leseding,+ gore go tle go bonale gore ditiro tsa gagwe di dirilwe go dumalana le thato ya Modimo.” 22  Morago ga moo Jesu le barutwa ba gagwe ba ne ba ya kwa metsaneng ya Judea, mme o ne a nna nakonyana le bone koo e bile o ne a kolobetsa.+ 23  Mme Johane le ene o ne a kolobetsa kwa Aenone gaufi le Salima, ka gonne go ne go na le metsi a mantsi koo,+ mme batho ba ne ba nna ba ya kwa go ene mme o ne a ba kolobetsa;+ 24  ka gonne Johane o ne a ise a tsenngwe mo kgolegelong.+ 25  Jaanong barutwa ba ga Johane ba ne ba ganetsana le Mojuda mongwe ka kgang ya go nna phepa mo matlhong a Modimo. 26  Ka jalo, ba ne ba ya kwa go Johane mme ba mo raya ba re: “Rabi, monna yo o neng a na le wena ka kwa letlhakoreng le lengwe la Joredane, yo o neng wa re bolelela ka ene,+ le ene o a kolobetsa e bile batho botlhe ba ya kwa go ene.” 27  Johane o ne a re: “Motho ga a ka ke a amogela sepe fa a sa se newa ke Modimo. 28  Lona ka bolona lo basupi ba gore ke ne ka re, ‘Ga ke Keresete,+ mme ke rometswe kwa pele ga gagwe.’+ 29  Ope fela yo o nang le monyadiwa ke monyadi.+ Mme fa tsala ya monyadi e ema gaufi le monyadi e bo e mo utlwa a bua, e itumela thata. Ka tsela e e tshwanang, le nna ke itumetse thata. 30  Keresete ene tiro ya gagwe e tshwanetse go tswelela e oketsega, mme nna tiro ya me e tshwanetse go tswelela e fokotsega.” 31  Motho yo o tswang kwa godimo,+ o kwa godimo ga ba bangwe botlhe. Motho yo o tswang mo lefatsheng, o tswa mo lefatsheng e bile o bua ka dilo tsa lefatshe. Motho yo o tswang kwa legodimong, o kwa godimo ga ba bangwe botlhe.+ 32  O bolelela batho se a se boneng le se a se utlwileng,+ mme ga go na motho ope yo o dumelang se a se buang.+ 33  Yo o dumetseng se a se buang o tlhomamisitse* gore Modimo o boammaaruri.+ 34  Gonne yo Modimo a mo rometseng o bua mafoko a Modimo,+ ka gonne Modimo o aba moya ka bopelotshweu.* 35  Rara o rata Morwa+ e bile o mo neile taolo mo dilong tsotlhe.+ 36  Yo o dumelang mo go Morwa o tlile go bona botshelo jo bo sa khutleng;+ yo o sa utlweng Morwa ga a kitla a bona botshelo,+ mme bogale jwa Modimo bo tla nna bo le mo go ene.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa gongwe “a sa tsholwe go tswa kwa godimo.”
Seger., “nama.”
Seger., “nama.”
Seger., “kgalemelwa.”
Seger., “o se beile letshwao.”
Kgotsa “ga a abe moya ka go o lekanya.”