Efangele ya ga Johane 12:1-50

  • Marea o tshela leokwane mo dinaong tsa ga Jesu (1-11)

  • Jesu o tsena jaaka kgosi (12-19)

  • Jesu o bolelela pele gore o tlile go bolawa (20-37)

  • Go tlhoka tumelo ga Bajuda go diragatsa boporofeti (38-43)

  • Jesu o tletse go boloka lefatshe (44-50)

12  Malatsi a le marataro pele ga Tlolaganyo, Jesu o ne a goroga kwa Bethani, kwa Lasaro+ yo Jesu a neng a mo tsositse mo baswing a neng a le gone.  Ka jalo, ba ne ba mo direla mokete wa dijo tsa maitseboa gone, mme Maratha o ne a ba fa dijo,+ mme Lasaro e ne e le mongwe wa ba ba neng ba ja* le ene.  Foo Marea o ne a tsaya leokwane le le nkgang monate la selekanyo sa ponto,* naredo ya mmatota, e e jang madi a mantsi thata, mme o ne a le tshela mo dinaong tsa ga Jesu a bo a di phimola ka moriri wa gagwe. Ntlo e ne ya tlala lonko lo lo monate lwa leokwane leo le le nkgang monate.+  Mme Judase Isekariota,+ mongwe wa barutwa ba gagwe, yo o neng a tloga a mo rekisa,* o ne a re:  “Ke ka ntlha yang fa leokwane leno le le nkgang monate le ne le sa rekisiwe ka didenario* di le 300 di bo di newa bahumanegi?”  Le fa go ntse jalo, o ne a sa bue jalo ka gonne a tshwenyegile ka bahumanegi, mme e ne e le ka gonne e le legodu e bile e le ene a tshwarang letlole la madi, mme o ne a tle a utswe madi a a tsentsweng mo go lone.  Foo Jesu o ne a re: “Mo tlogele, gore a dire seno e le go baakanyetsa letsatsi la fa ke tla bo ke fitlhwa.+  Gonne bahumanegi ba na le lona ka metlha,+ mme nna ga nkitla ke nna le lona ka metlha.”+  Mo nakong eo, Bajuda ba le bantsi ba ne ba utlwa gore Jesu o ne a le koo, mme ba ne ba ya koo, ba sa ele go bona Jesu fela, mme gape ba batla go bona Lasaro, yo a neng a mo tsositse mo baswing.+ 10  Jaanong baperesiti ba bagolo ba ne ba dumalana gore ba bolaye le Lasaro, 11  ka gonne Bajuda ba le bantsi ba ne ba ya koo ka ntlha ya gagwe ba bo ba dumela mo go Jesu.+ 12  Letsatsi le le latelang, batho ba bantsintsi ba ba neng ba tlile kwa moletlong ba ne ba utlwa gore Jesu o ne a tla kwa Jerusalema. 13  Ka jalo, ba ne ba tsaya dikala tsa ditlhare tsa mokolane ba bo ba tswa ba ya go mo kgatlhantsha, mme ba ne ba goa ba re: “Boloka, re a go rapela! A go bakwe yo o tlang ka leina la ga Jehofa,*+ yo e leng Kgosi ya Iseraele!”+ 14  Fa Jesu a bona tonkana, o ne a e palama,+ fela jaaka go kwadilwe go twe: 15  “Se boife morwadia Siona. Kgosi ya gago e etla, e palame ngwana wa tonki.”+ 16  Kwa tshimologong, barutwa ba gagwe ba ne ba sa tlhaloganye dilo tseno, mme fa Jesu a galalediwa,+ ba ne ba gakologelwa gore dilo tseno di ne di kwadilwe ka ga gagwe le gore ba ne ba dira dilo tseno mo go ene.+ 17  Jaanong batho ba bantsintsi ba ba neng ba na le ene fa a ne a bitsa Lasaro mo lebitleng*+ a bo a mo tsosa mo baswing, ba ne ba nna ba bolelela ba bangwe ka seo.+ 18  Leno ke lebaka le lengwe la go bo batho ba bantsintsi ba ne ba ya go mo kgatlhantsha, ka gonne ba ne ba utlwile gore o ne a dirile kgakgamatso eno. 19  Ka jalo, Bafarasai ba ne ba raana ba re: “Lo a bona gore ga lo ka ke lwa fitlhelela sepe. Bonang! Batho botlhe ba mo setse morago.”+ 20  Jaanong go ne go na le Bagerika bangwe mo bathong ba ba neng ba tlile go obamela kwa moletlong. 21  Ka jalo, batho bano ba ne ba ya kwa go Filipo,+ yo o neng a tswa kwa Bethesaida wa Galalea, mme ba ne ba mo kopa ba re: “Rra, re batla go bona Jesu.” 22  Filipo o ne a ya go bolelela Anderea. Anderea le Filipo ba ne ba ya go bolelela Jesu. 23  Mme Jesu o ne a ba raya a re: “Nako ya gore Morwa motho a galalediwe e gorogile.+ 24  Ammaaruri ammaaruri ke a lo bolelela, fa tlhaka ya korong e sa wele mo mmung e bo e swa, e tla nna e le tlhaka e le nngwe fela; mme fa e swa,+ ke gone e ungwang maungo a mantsi. 25  Ope fela yo o ratang botshelo* jwa gagwe bo tla mo latlhegela,* mme ope fela yo o tlhoileng botshelo* jwa gagwe+ mo lefatsheng leno o tla bo sireletsa gore a tle a bone botshelo jo bo sa khutleng.+ 26  Fa mongwe a batla go ntirela, a a ntshale morago, mme kwa ke leng gone, modiredi wa me le ene o tla nna gone koo.+ Fa mongwe a batla go ntirela, Rara o tla mo tlotla. 27  Jaanong ke tshwenyegile,+ mme ke tla reng? Rara, nkgolole mo nakong eno.+ Le fa go ntse jalo, leno ke lone lebaka la go bo ke tlile mo nakong eno. 28  Rara, galaletsa leina la gago.” Foo lentswe+ le ne la tswa kwa legodimong le re: “Ke le galaleditse e bile ke tla le galaletsa gape.”+ 29  Batho ba bantsintsi ba ba neng ba eme foo ba ne ba le utlwa mme ba ile ba re go dumile maru. Ba bangwe ba ne ba re: “Moengele o buile le ene.” 30  Jesu o ne a ba raya a re: “Lentswe leno ga le a utlwala ka ntlha ya me, mme le utlwetse ka ntlha ya lona. 31  Jaanong lefatshe leno le a atlholwa; jaanong mmusi wa lefatshe leno+ o tla latlhelwa kwa ntle.+ 32  Le fa go ntse jalo, fa ke tsholediwa ke ntshiwa mo lefatsheng,*+ ke tla gogela batho ba mefuta yotlhe kwa go nna.” 33  Tota o ne a bua seno e le go bontsha gore o ne a tloga a swa ka tsela e e ntseng jang.+ 34  Foo batho bao ba ne ba mo raya ba re: “Re utlwile mo Molaong wa ga Moshe gore Keresete o ntse ka bosakhutleng.+ Go tla jang go bo o re Morwa motho o tshwanetse go tsholediwa?+ Tota Morwa motho ke mang?” 35  Ka jalo, Jesu o ne a ba raya a re: “Lesedi le tla nna le lona ka lobakanyana. Fa lo sa ntse lo na le lesedi, tsamayang mo go lone, gore lefifi le se ka la lo fekeetsa; ope fela yo o tsamayang mo lefifing ga a itse kwa a yang gone.+ 36  Fa lo sa ntse lo na le lesedi, dumelang mo leseding, gore lo tle lo nne bana ba lesedi.”+ Jesu o ne a bua dilo tseno a bo a tswa a ya go ba iphitlhela. 37  Le fa gone a ne a dirile dikgakgamatso tse dintsi thata jalo fa pele ga bone, ba ne ba sa dumele mo go ene, 38  gore lefoko la ga moporofeti Isaia le tle le diragadiwe, le le reng: “Jehofa,* ke mang yo o utlwileng se re se buileng* a bo a se dumela?+ E bile ke mang yo o senoletsweng maatla* a ga Jehofa?”*+ 39  Lebaka la go bo ba ne ba sa kgone go dumela ke gore gape Isaia o ne a re: 40  “O foufaditse matlho a bone e bile o thatafaditse dipelo tsa bone, gore ba se ka ba bona ka matlho a bone le gore ba se ka ba tlhaloganya ka dipelo tsa bone ba bo ba sokologa mme ka ba fodisa.”+ 41  Isaia o ne a bua dilo tseno ka gonne o ile a bona kgalalelo ya gagwe, mme a bua ka ene.+ 42  Ka tsela e e tshwanang, tota le babusi ba le bantsi ba ne ba dumela mo go ene,+ le fa go ntse jalo, ba ne ba sa bue gore ba dumela mo go ene ka gonne ba tshaba Bafarasai, e le gore ba se ka ba lelekwa mo sinagogeng;+ 43  ka gonne ba ne ba rata go galalediwa ke batho go feta go galalediwa ke Modimo.+ 44  Le fa go ntse jalo, Jesu o ne a buela kwa godimo a re: “Ope fela yo o dumelang mo go nna, ga a dumele mo go nna fela, mme gape o dumela le mo go yo o nthomileng;+ 45  e bile ope fela yo o mponang, o bona le Ene yo o nthomileng.+ 46  Ke tlile mo lefatsheng ke le lesedi,+ gore mongwe le mongwe yo o dumelang mo go nna a se ka a nnela ruri mo lefifing.+ 47  Mme fa mongwe a utlwa mafoko a me a bo a sa a ikobele, ga ke mo atlhole; ka gonne ga ke a tlela go atlhola lefatshe, mme ke tletse go boloka lefatshe.+ 48  Ope fela yo o intlhokomolosang e bile a sa amogele mafoko a me, o na le yo o tla mo atlholang. Lefoko le ke le buileng ke lone le le tla mo atlholang mo letsatsing la bofelo. 49  Gonne ga ke a bua ka bogame fela, mme Rara yo o nthomileng ke ene a nneileng taelo ya gore ke bue eng le gore ke rute eng.+ 50  Mme ke a itse gore taelo ya gagwe e raya botshelo jo bo sa khutleng.+ Ka jalo, sepe fela se ke se buang, ke se bua fela jaaka Rara a se mpoleletse.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “ba ba ntseng ka go sekama fa tafoleng.”
Go tewa ponto ya kwa Roma, e e ka nnang 327 g. Bona Dintlha B14.
Kgotsa “oka.”
Kgotsa “mo lebitleng la kgakologelo.”
Seger., “psy·kheʹ.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “o a bo senya.”
Seger., “psy·kheʹ.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Go tewa a bolaelwa mo koteng.
Kgotsa “pego ya rona.”
Seger., “lebogo.”