Efangele ya ga Johane 20:1-31

  • Lebitla le le se nang sepe (1-10)

  • Jesu o iponatsa mo go Marea Magadalena (11-18)

  • Jesu o iponatsa mo barutweng ba gagwe (19-23)

  • Thomase o a belaela mme moragonyana o tlhatswega pelo (24-29)

  • Boikaelelo jwa momeno ono (30, 31)

20  Mo letsatsing la ntlha la beke, Marea Magadalena o ne a ya kwa lebitleng* phakela, go sa ntse go le lefifi,+ mme o ne a bona gore leje le ne le tlositswe mo lebitleng.*+  Ka jalo, o ne a tabogela kwa go Simone Petere le kwa morutweng yo mongwe, yo Jesu a neng a mo rata thata,+ mme o ne a ba raya a re: “Ba tlositse Morena mo lebitleng,+ mme ga re itse kwa ba mo laditseng gone.”  Foo Petere le morutwa yo mongwe yoo ba ne ba tswa ba ya kwa lebitleng.  Ka bobedi jwa bone ba ne ba taboga, mme morutwa yoo o ne a sia Petere a bo a fitlha pele kwa lebitleng.  Mme fa a okomela, o ne a bona matsela a le fa fatshe,+ le fa go ntse jalo, ga a ka a tsena.  Simone Petere le ene o ne a tla a mo setse morago a bo a tsena mo lebitleng. Mme o ne a bona matsela a le fa fatshe.  Letsela le le neng le le mo tlhogong ya ga Jesu le ne le sa bewa fa fatshe le matsela a mangwe, mme le ne le beilwe kwa thoko le phuthetswe.  Foo morutwa yo mongwe yoo yo o neng a fitlhile pele kwa lebitleng le ene o ne a tsena, mme o ne a bona a bo a dumela.  Gonne ba ne ba ise ba tlhaloganye lokwalo lo lo reng Jesu o tshwanetse go tsosiwa mo baswing.+ 10  Ka jalo, barutwa ba ne ba boela kwa magaeng a bone. 11  Le fa go ntse jalo, Marea o ne a eme kwa ntle ga lebitla a lela. Fa a ntse a lela, o ne a okomela mo lebitleng, 12  mme o ne a bona baengele ba babedi+ ba ba apereng bosweu ba ntse fa go neng go laditswe mmele wa ga Jesu gone, yo mongwe o ne a le kwa tlhogong mme yo mongwe a le kwa dinaong. 13  Mme ba ne ba mo raya ba re: “Mosadi, o lelelang?” O ne a ba raya a re: “Ba tsere Morena wa me, mme ga ke itse kwa ba mo laditseng gone.” 14  Fa a sena go bua jalo, o ne a leba kwa morago a bo a bona Jesu a eme foo, mme o ne a sa lemoge gore ke Jesu.+ 15  Jesu o ne a mo raya a re: “Mosadi, o lelelang? O batla mang?” E re ka a ne a ithaya a re ke motlhokomedi wa tshingwana, o ne a mo raya a re: “Rra, fa e le gore o mo tsere, mpolelele kwa o mo laditseng gone, mme ke tla ya go mo tsaya.” 16  Jesu o ne a mo raya a re: “Marea!” Fa Marea a retologa, o ne a mo raya ka Sehebera a re: “Raboni!” (mo go rayang “Moruti!”) 17  Jesu o ne a mo raya a re: “Ntlogele ka gonne ga ke ise ke tlhatlogele kwa go Rara. Mme ya kwa go bomorwarre+ o ba reye o re, ‘Ke tlhatlogela kwa go Rre,+ yo e leng Rraalona, le kwa Modimong wa me,+ yo e leng Modimo wa lona.’” 18  Marea Magadalena o ne a ya go bolelela barutwa dikgang tseno: “Ke bone Morena!” Mme o ne a ba bolelela se a neng a se mmoleletse.+ 19  Fa go setse go le maitseboa mo go lone letsatsi leo, le e neng e le letsatsi la ntlha la beke, barutwa ba ne ba lotletse ditswalo tsa lefelo le ba neng ba le mo go lone ka gonne ba tshaba Bajuda, le fa go ntse jalo, Jesu o ne a tla, a ema mo gare ga bone a bo a ba raya a re: “A kagiso e nne le lona.”+ 20  Fa a sena go bua jalo, o ne a ba bontsha diatla tsa gagwe le letlhakore le a neng a tlhabilwe mo go lone.+ Foo barutwa ba ne ba itumela ka gonne ba bona Morena.+ 21  Jesu o ne a ba raya gape a re: “A kagiso e nne le lona.+ Fela jaaka Rara a nthomile,+ le nna ke a lo roma.”+ 22  Fa a sena go bua jalo, o ne a ba budulela moya a bo a ba raya a re: “Amogelang moya o o boitshepo.+ 23  Fa lo itshwarela motho ope maleo a gagwe, o itshwaretswe; fa lo sa itshwarele motho ope maleo a gagwe, ga a itshwarelwe.” 24  Mme mongwe wa baaposetoloi ba ba 12, e bong Thomase,+ yo o neng a bidiwa Lewelana, o ne a se yo fa Jesu a tla kwa go bone. 25  Ka jalo, barutwa ba bangwe ba ne ba mo raya ba re: “Re bone Morena!” Le fa go ntse jalo, o ne a ba raya a re: “Fa ke sa bone lebadi la dipekere mo diatleng tsa gagwe, ke sa tshware lebadi leo la dipekere e bile ke sa tshware letlhakore le a neng a tlhabilwe mo go lone,+ ga nkitla ke dumela.” 26  Malatsi a le robedi moragonyana barutwa ba gagwe ba ne ba le mo teng ga ntlo gape, mme Thomase o ne a na le bone. Le fa gone ditswalo di ne di lotletswe, Jesu o ne a tla a bo a ema mo gare ga bone a re: “A kagiso e nne le lona.”+ 27  Morago ga moo o ne a raya Thomase a re: “Tshwara diatla tsa me, mme o tshware letlhakore le ke neng ke tlhabilwe mo go lone, o tlogele go belaela* mme o dumele.” 28  Thomase o ne a mo raya a re: “Morena wa me le Modimo wa me!” 29  Jesu o ne a mo raya a re: “A jaanong o a dumela ka gonne o mpone? Go itumela ba ba dumelang le fa ba sa bona.” 30  Jesu o ne a dira dikgakgamatso tse dingwe tse dintsi fa pele ga barutwa, tse di sa kwalwang mo momenong ono.+ 31  Mme dilo tseno di kwadilwe gore lo tle lo dumele gore Jesu ke Keresete, Morwa Modimo, le gore lo tle lo bone botshelo ka leina la gagwe ka gonne lo dumela.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “lebitla la kgakologelo.”
Kgotsa “lebitla la kgakologelo.”
Seger., “nna yo o sa dumeleng.”